Skoči do osrednje vsebine

Ob 30. Obletnici Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO organizira poseben posvet ob 30. obletnici svojega obstoja, ko je Slovenija postala članica Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo — UNESCO.

UNESCO (in Svet Evrope) sta usklajevala Lizbonsko konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji, ki je od 1997 leta eden temeljnih mednarodnih dokumentov v visokem šolstvu in na področju priznavanja kvalifikacij. Slovenija jo je ratificirala med prvimi, leta 1999. Konvencija je daleč najuspešnejša konvencija na tem področju. Še prej je bilo sprejetih več regionalnih konvencij in priporočil na področju priznavanja in ekvivalenc diplom in spričeval. Leta 2017 so se pričela usklajevanja med državami za Globalno konvencijo o priznavanju v visokem šolstvu, ki je bila sprejeta 2019.