Skoči do osrednje vsebine

Uresničevanje verske svobode

Širjenje okužbe z novim koronavirusom poskušamo zajeziti tudi z začasnimi omejitvami pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.

Kolektivno uresničevanje verske svobode* ureja in določa Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

OPOZORILO: Področje uporabe in izjeme, navedene v odloku, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

Udeleženci kolektivnega uresničevanja verske svobode

Med udeleženci kolektivnega uresničevanja verske svobode mora biti zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra.

Poleg tega morajo udeleženci kolektivnega uresničevanja verske svobode:

 • izpolnjevati pogoj PCT, izjema so osebe mlajše od 12 let (glej poglavje o izpolnjevanju pogoja PCT),
 • obvezno uporabljati zaščitno masko (kirurška maska ali maska tipa FFP2) v zaprtih javnih prostorih**, na odprtih javnih površinah pa takrat, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra,
 • ob vstopu v zaprt javni prostor obvezno razkužiti roke z razkužilom.

Učenci, dijaki in študenti, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, se šteje, da za udeležbo pri kolektivnem uresničevanju verske svobode izpolnjujejo pogoj PCT.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • govornike v zaprtih javnih prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • za člane istega gospodinjstva na odprtih javnih površinah, če je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb.

Cerkve in druge verske skupnosti

Cerkve in druge verske skupnosti morajo:

 • preverjati izpolnjevanje pogoja PCT na vstopnih točkah za verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti ter udeležence kolektivnega uresničevanja verske svobode,
 • s pisnim obvestilom na vidnem mestu opozoriti verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti ter udeležence kolektivnega uresničevanja verske svobode, da je zanje izpolnjevanje pogoja PCT obvezno,
 • obvezno zagotoviti možnost razkuževanja rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor,
 • zagotoviti redno prezračevanje zaprtih javnih prostorov, v katerih se izvaja kolektivno uresničevanje verske svobode,
 • organizirati testiranje za verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti: s presejalnim testom HAG za samotestiranje (določiti morajo čas in kraj za testiranje, ki se izvede na delovnem mestu; za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in njen podpis; za opravljanje dela velja test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa) ali s presejalnim testom HAG (določiti morajo čas in kraj za testiranje; za opravljanje dela velja test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.)

Verski uslužbenci cerkva in drugih verskih skupnosti*** morajo:

 • izpolnjevati pogoj PCT (glej poglavje o izpolnjevanju pogoja PCT),
 • obvezno uporabljati zaščitno masko (kirurško masko ali masko tipa FFP2) v zaprtih javnih prostorih ter na odprtih javnih površinah, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra,
 • obvezno razkužiti roke z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor.

Dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (pogoj PCT) je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od spodaj navedenih dokazil:

 • Dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR (pri čemer velja, da za udeležence kolektivnega uresničevanja verske svobode velja rezultat testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, za verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti, ki vodijo kolektivno uresničevanje verske svobode, pa 72 ur) ali testa HAG (pri čemer velja, da za udeležence kolektivnega uresničevanja verske svobode velja rezultat testa, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa, za verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti, ki vodijo kolektivno uresničevanje verske svobode, pa 48 ur),
 • Digitalno COVID potrdilo EU ali tretje države, opremljeno s kodo QR (v digitalni ali papirnati obliki; koda QR na potrdilu tretje države mora vsebovati vsaj enake podatke kot digitalno COVID potrdilo EU in pristojni zdravstveni organ ga mora izdati v angleškem jeziku),
 • Dokazilo o cepljenju zoper bolezen covid-19,
 • Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni,
 • Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR in dokazilo o cepljenju zoper bolezen covid-19 (z dokazilom o cepljenju oseba dokazuje, da je bila v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva), 
 • Testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje (velja le za verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti; pogoj je izpolnjen, če oseba začne z delom po opravljenem testu, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa).

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let, 
 • uporabniki storitev uresničevanja individualne verske duhovne oskrbe.

Učenci, dijaki in študenti, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, se šteje, da za udeležbo pri kolektivnem uresničevanju verske svobode izpolnjujejo pogoj PCT.

Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT se ne dovoli uporaba storitev oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti. 

Podrobnejše informacije o izpolnjevanju pogoja PCT najdete v Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

* O kolektivnem uresničevanju verske svobode govorimo, ko je več članov posamezne cerkve ali druge verske skupnosti hkrati fizično prisotnih na istem kraju ali prostoru in izražajo vero v obliki bogoslužja, verskih obredov, molitev, drugih verskih praks ter verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.

** Verski uslužbenci cerkva in drugih verskih skupnosti so pripadniki registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki izvajajo versko-obredno in versko-izobraževalno dejavnost. Mednje sodijo tudi laični verski uslužbenci oziroma osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali dejavnost opravljajo samostojno.

*** Zaprt javni prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala). Lahko je stalen ali začasen. Okna in vrata so del zaprte površine.