Skoči do osrednje vsebine

Uresničevanje verske svobode

Širjenje okužbe z novim koronavirusom poskušamo zajeziti tudi z začasnimi omejitvami pri kolektivnem uresničevanju verske svobode.

Kolektivno uresničevanje verske svobode ureja in določa Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

OPOZORILO: Področje uporabe in izjeme, navedene v odloku, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

O kolektivnem uresničevanju verske svobode govorimo, ko je več članov posamezne cerkve ali druge verske skupnosti hkrati fizično prisotnih na istem kraju ali prostoru in izražajo vero v obliki bogoslužja, verskih obredov, molitev, drugih verskih praks ter verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.

Verski uslužbenci cerkva in drugih verskih skupnosti so pripadniki registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki izvajajo versko-obredno in versko-izobraževalno dejavnost. Mednje sodijo tudi laični verski uslužbenci oziroma osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali dejavnost opravljajo samostojno.

Zaprt javni prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala). Lahko je stalen ali začasen. Okna in vrata so del zaprte površine.

Cerkve in druge verske skupnosti

Cerkve in druge verske skupnosti morajo:

 • organizirati preverjanje dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT na vstopnih točkah za verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti ter udeležence kolektivnega uresničevanja verske svobode,
 • s pisnim obvestilom na vidnem mestu opozoriti verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti ter udeležence kolektivnega uresničevanja verske svobode, da je zanje izpolnjevanje pogoja PCT obvezno,
 • organizirati in zagotoviti sredstva za presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje za verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti,
 • obvezno zagotoviti možnost razkuževanja rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor,
 • zagotoviti redno prezračevanje zaprtih javnih prostorov, v katerih se izvaja kolektivno uresničevanje verske svobode.

Verski uslužbenci cerkva in drugih verskih skupnosti morajo:

 • izpolnjevati pogoj PCT (kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT velja tudi negativen rezultat presejalnega testa HAG za samotestiranje in negativen rezultat presejalnega testa HAG; testiranje z obema testoma se mora izvajati enkrat tedensko v enakih presledkih, veljavnost negativnega rezultata obeh testov je en teden),
 • obvezno uporabljati zaščitno masko v zaprtih javnih prostorih ter na odprtih javnih površinah, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra (razen če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb). Uporaba zaščitne maske ni obvezna na odprtih javnih površinah, kjer se upošteva pogoj PCT,
 • obvezno razkužiti roke z razkužilom pred vstopom v zaprt javni prostor.

Udeleženci kolektivnega uresničevanja verske svobode

Udeleženci kolektivnega uresničevanja verske svobode morajo:

 • izpolnjevati pogoj PCT, izjema so osebe mlajše od 15 let,
 • obvezno uporabljati zaščitno masko v zaprtih javnih prostorih ter na odprtih javnih površinah, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra,
 • pred vstopom v zaprt javni prostor obvezno razkužiti roke z razkužilom.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna:

 • za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • za člane istega gospodinjstva v zaprtih javnih prostorih ter na odprtih javnih površinah, če je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb,
 • na odprtih javnih površinah, kjer se upošteva pogoj PCT,
 • v zaprtih javnih prostorih, kjer se nudi priprava in strežba jedi in pijač ob upoštevanju pogoja PCT,
 • za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo ta pogoj.

Testiranje s testom HAG kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT

Udeleženci kolektivnega uresničevanja verske svobode

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT velja negativen rezultat presejalnega testa HAG, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Verski uslužbenci cerkva in drugih verskih skupnosti

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT veljata tudi:

 • negativen rezultat presejalnega testa HAG za samotestiranje,
 • negativen rezultat presejalnega testa HAG (veljavnost negativnega rezultata presejalnega testa HAG je en teden).
Potek presejalnega testiranja za verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti

Testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi, ki opravlja delo na področju kulturnih dejavnosti evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in njen podpis.

Sredstva za testiranje s testom HAG za samotestiranje zagotovijo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. 

Testiranje s presejalnim testom HAG se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj testiranja. Veljavnost testa je omejena s pogostostjo testiranja. To pomeni, da je veljavnost negativnega rezultata presejalnega testa HAG en teden.

Dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT

Pogoj PCT je izpolnjen, če oseba razpolaga z enim od spodaj navedenih dokazil:

 • Dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR (ne sme biti starejši od 72 ur od odvzema brisa) ali testa HAG (ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa),
 • Digitalno COVID potrdilo EU ali tretje države, opremljeno s kodo QR (v digitalni ali papirnati obliki; koda QR na potrdilu tretje države mora vsebovati vsaj enake podatke kot EU potrdilo, pristojni zdravstveni organ ga mora izdati v angleškem jeziku),
 • Dokazilo o cepljenju zoper bolezen covid-19,
 • Dokazilo o prebolevnosti – dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni,
 • Dokazilo o prebolevnosti in dokazilo o cepljenju (dokazilo o cepljenju velja, če je prebolevnik prvi odmerek cepiva prejel v 180 dneh od pozitivnega rezultata testa PCR),
 • Negativen rezultat presejalnega testa HAG za samotestiranje (velja le za verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti; veljavnost negativnega rezultata testa je en teden),
 • Negativen rezultat presejalnega testa HAG (veljavnost negativnega rezultata testa za verske uslužbence cerkva in drugih verskih skupnosti je en teden, za udeležence kolektivnega uresničevanja verske svobode ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa).