Skoči do osrednje vsebine

Uresničevanje verske svobode

Širjenje okužbe z novim koronavirusom poskušamo zajeziti tudi z začasnimi omejitvami pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Omejitve sprejemamo in prilagajamo glede na epidemiološko situacijo, ki jo redno spremljamo.

Kolektivno uresničevanje verske svobode* ureja in določa Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

OPOZORILO: Področje uporabe in izjeme, navedene v odloku, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

Sprostitev omejitvenih ukrepov

Zaradi ugodnih epidemiološki razmer je Vlada Republike Slovenije 21. februarja 2022 sprostila začasne omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Prenehale so veljati vse začasne omejitve kolektivnega uresničevanja verske svobode, kot sta izpolnjevanje pogoja PCT in medosebna razdalja med udeleženci kolektivnega uresničevanja verske svobode, vendar preventivni higienski ukrepi ostajajo odločilnega pomena. Od 14. aprila 2022 uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, kjer se izvaja kolektivno uresničevanje verske svobode, ni več obvezna, vendar je priporočena.

Preventivni higienski ukrepi ostajajo odločilnega pomena

Udeleženci kolektivnega uresničevanja verske svobode in verski uslužbenci cerkva in drugih verskih skupnosti** morajo obvezno:

  • ob vstopu v zaprt javni prostor razkužiti roke z razkužilom.

Poleg tega se v zaprtih javnih prostorih priporoča uporaba zaščitne maske (kirurška maska tipa II ali IIR, maska tipa FFP2 ali maska tipa FFP3).

Verski uslužbenci cerkva in drugih verskih skupnosti, ki izvajajo ali organizirajo kolektivno uresničevanje verske svobode, morajo obvezno zagotoviti možnost razkuževanja rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor in redno prezračevanje zaprtih javnih prostorov***, v katerih se izvaja kolektivno uresničevanje verske svobode.

Priporočila NIJZ

* O kolektivnem uresničevanju verske svobode govorimo, ko je več članov posamezne cerkve ali druge verske skupnosti hkrati fizično prisotnih na istem kraju ali prostoru in izražajo vero v obliki bogoslužja, verskih obredov, molitev, drugih verskih praks ter verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.

** Verski uslužbenci cerkva in drugih verskih skupnosti so pripadniki registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki izvajajo versko-obredno in versko-izobraževalno dejavnost. Mednje sodijo tudi laični verski uslužbenci oziroma osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali dejavnost opravljajo samostojno.

*** Zaprt javni prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala). Lahko je stalen ali začasen. Okna in vrata so del zaprte površine.