Skoči do osrednje vsebine

Redno samotestiranje predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo in izolacijo okuženih oseb. Testiranje je prostovoljno in brezplačno.

V Sloveniji poteka cepljenje proti covid-19, kar nam daje upanje, da se bomo v prihodnje vsi lažje vrnili v običajno življenje. Vsi pa se zavedamo, kako pomembno je, da  otrokom in mladim dolgoročno omogočimo šolanje v živo, zagotovimo varno šolsko okolje in ukrepe, ki bodo zagotavljali čim boljši nadzor nad širjenjem okužbe s SARS-CoV-2.

Eden od takih ukrepov je tudi prostovoljno samotestiranje, ki so ga že uspešno uvedli tudi v nekaterih državah Evropske skupnosti. 

Navodila za samotestiranje učencev/dijakov

Pogoj za prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec ali dijak počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

6 korakov samotestiranja

Preden se boš samotestiral, si temeljito umij roke in očisti površino mize.

1. KORAK: Pripravi celoten komplet:

 • epruveto,
 • pokrovček za epruveto,
 • malo plastenko z ekstrakcijskim pufrom,
 • bris za enkratno uporabo
 • in testno ploščico.

Testno ploščico izvleci iz embalaže in jo položi na ravno površino.

2. KORAK: Odstrani pokrovček na plastenki in ekstrakcijski pufer prelij v epruveto.

3. KORAK: V eni roki drži epruveto, z drugo roko si odvzemi bris po postopku:

 • bris potisni približno 2,5 cm globoko v nosnico
 • z brisom 5 krat zaokroži in nežno podrgni po sluznici
 • enako ponovi v drugi nosnici

4. KORAK: Vstavi bris v epruveto z ekstrakcijskim pufrom in z njim 20 sekund mešaj. Za vrti ga vsaj 5 krat. 

5. KORAK: Zapri epruveto s pokrovčkom s tulcem navzgor. Iz epruvete previdno nakapljaj 3 kapljice v manjšo odprtino na testni ploščici. 

POČAKAJ 15 MINUT.

6. KORAK: Rezultat je tu:

 • ena črtica zgoraj ob črki C - NEGATIVEN
 • 2 črtici - POZITIVEN
 • ena črtica spodaj ob črki T - NEVELJAVNO ali brez črtic - PONOVI TEST

Pribor po uporabi zapri v plastično vrečko. Po treh dneh jo odvrzi med mešane odpadke

Video - samotestiranje na covid-19

Postopek v primeru, ko je učenec/dijak na samotestiranju pozitiven

V primeru pozitivnega rezultata testa učenca ali dijaka pri prostovoljnem samotestiranju na SARS-CoV-2 ostane učenec ali dijak doma in se izolira. Starši oziroma zakoniti zastopniki nato kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika učenca ali dijaka.

Izbrani osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurna služba) napoti učenca oziroma dijaka na PCR testiranje oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma v kraju bivanja za PCR testiranje dogovorijo starši oziroma zakoniti zastopniki, lahko tudi polnoletni dijak.

Učenec oziroma dijak na izvid PCR testiranja počaka doma v samoizolaciji

Po prejemu pozitivnega rezultata PCR testiranja starši oziroma zakoniti zastopniki o tem obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika, ki jim da nadaljnja navodila.

V primeru negativnega rezultata PCR testiranja, se učenec oziroma dijak lahko vrne v šolo. 

Ravnanje z odpadki po samotestiranju

Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je potrebno odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati.

Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo več ne dotika. Vrečo je potrebno namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti. Postavi naj se ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke).

Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samotestiranju naj se nikoli ne odpira.

Najpogostejša vprašanja o samotestiranju

1. Komu je namenjeno samotestiranje in kdaj se samotestiranje začne? Ali se učenci in dijaki samotestirajo doma ali v šoli?

Samotestiranje na SARS-CoV-2 je namenjeno učencem v 3. triadi osnovne šole in dijakom v srednjih šolah.

Prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2 se izvaja doma, v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj.

2. Kaj je namen samotestiranja učencev in dijakov? Ali je samotestiranje prostovoljno ali je za učence in dijake obvezno?

Namen ponavljajočega prostovoljnega samotestiranja z neinvazivnimi metodami hitrega testiranja je izboljšati obvladovanje epidemije covid-19, vzpostavitev varen ter trajno vzdržen sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji za vse vključene s hitro identifikacijo kužnih oseb z virusom SARS-CoV-2, zaustavitev verig prenosa in omejevanje širjenja med prebivalci.

Samotestiranje na SARS-CoV-2 učencev in dijakov je prostovoljno.

3. Kdo zagotavlja teste? Ali so testi brezplačni? Koliko testov pripada dijaku ali učencu na mesec? Kje jih lahko dobi?

Ministrstvo za zdravje zagotovlja teste za samotestiranje na SARS-CoV-2, ki je brezplačno. Distribucijo testov za izvajanje prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 zagotovi Uprava RS za zaščito in reševanje v regijskih izpostavah v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Teste za izvedbo prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 prevzame ravnatelj šole oziroma oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, v regijskih izpostavah URSZR. Neposredno distribucijo hitrih antigenskih testov učencem in dijakom, glede na izkazan interes, zagotovijo osebe, ki jih za to pooblasti ravnatelj.

Učencu ali dijaku za prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2 pripadajo 4 testi na mesec.

4. Če je učenec/dijak prebolel covid-19, ali se mora tudi samotestirati na SARS-CoV-2?

Učencem in dijakom, ki so preboleli covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od šestih mesecev, se ni potrebno samotestirati.

5. Ali so testi veljavni za primer prehajanja državne meje dijakov, ki živijo v sosednjih državah (ob meji)?

Rezultati testov samotestiranja niso veljavni za prehajanje meje. 

6. Ali se bodo vodile evidence o samotestiranju v šoli in kdo jih hrani?

Za samotestiranje na SARS-CoV-2 se ne vodi nobenih evidenc o učencih in dijakih. V skladu z odločbo JAZMP šola vodi evidenco o količini testov, serijskih številkah in času dajanja v uporabo.