Skoči do osrednje vsebine

Redno samotestiranje predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo in izolacijo okuženih oseb. Testiranje je za učence in dijake, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, prostovoljno, za študente, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, obvezno. Upravičenci teste za samotestiranje dvignejo v lekarnah.

Da  otrokom in mladim dolgoročno omogočimo šolanje v živo, zagotovimo varno šolsko okolje in ukrepe, ki bodo zagotavljali čim boljši nadzor nad širjenjem okužbe s SARS-CoV-2, v tem šolskem letu uvajamo prostovoljno samotestiranje, ki so ga že uspešno uvedli tudi v nekaterih državah Evropske skupnosti.

Samotestiranje za učence zadnje triade in dijake srednjih šol

 • Prostovoljno se samotestirajo učenci in dijaki, ki niso preboleli covid-19 in tisti, ki so preboleli covid-19 in je od okužbe minilo več kot 180 dni. 
 • Samotestiranje izvajajo: učenci 7., 8. in 9. razreda; dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo; otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami; ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa.
 • Učenci in dijaki samotestiranje izvajajo na domu oziroma na lokaciji, kjer živijo (na primer v dijaškem domu).
 • Testiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.
 • Ker gre za presejalni program, se samotestirajo samo zdrave osebe oziroma osebe brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil.

Samotestiranje študentov 

 • Študenti in udeleženci izobraževanja odraslih obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v izobraževalni inštituciji.
 • Testiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.

Testi so brezplačni in jih upravičenec dvigne v lekarni

Učenci, dijaki in študenti teste prevzamejo v lekarni. Do izdaje testov so upravičeni tisti, ki so rojeni od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2009, torej učenci 7., 8. in 9. razreda osnovnih šol in dijaki od 1. do 5. letnika. Prav tako so upravičeni tudi tisti, ki so vstopili v proces šolanja s 5 leti, torej rojeni  med 1. 1. 2010 in 31. 12. 2010 ali še niso zaradi različnih razlogov zaključili srednješolskega izobraževanja, rojeni med 1. 1. 2001 in 31. 12. 2001. Pri teh so do testov upravičeni tudi tisti, ki so rojeni pred letom 2001, ki sodelujejo v posebnih programih. 

Za dvig testov za samotestiranje je potrebna veljavna kartica obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičenca do testov. Dijaki in učenci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za izdajo testa v lekarni predložijo potrdilo o vpisu v šolo. Starši ali skrbniki ne morejo dvigniti testov na svojo kartico. Vsak upravičenec lahko dvigne 5 testov na mesec in to katerikoli dan v mesecu.

Do izdaje 5 HAG testov za samotestiranje na mesec so upravičeni tudi študenti s statusom študenta. 

Ob pozitivnem rezultatu testa je potrebno obvestiti izbranega osebnega zdravnika

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju mora učenec ali dijak, oziroma starši ali zakoniti zastopniki, nemudoma obvestiti izbranega osebnega zdravnika osebe, ki bo učenca ali dijaka napotil na testiranje s testom PCR. Do prejema rezultatov PCR testa je potrebno ostati doma v samoizolaciji in upoštevati navodila NIJZ. Seveda se o pozitivnem rezultatu PCR testa nemudoma obvesti ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda.

V primeru negativnega PCR testa pa se lahko učenec ali dijak nemoteno udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

Navodila za samotestiranje učencev/dijakov

Pogoj za prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec ali dijak počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

6 korakov samotestiranja

Preden se boš samotestiral, si temeljito umij roke in očisti površino mize.

1. KORAK: Pripravi celoten komplet:

 • epruveto,
 • pokrovček za epruveto,
 • malo plastenko z ekstrakcijskim pufrom,
 • bris za enkratno uporabo
 • in testno ploščico.

Testno ploščico izvleci iz embalaže in jo položi na ravno površino.

2. KORAK: Odstrani pokrovček na plastenki in ekstrakcijski pufer prelij v epruveto.

3. KORAK: V eni roki drži epruveto, z drugo roko si odvzemi bris po postopku:

 • bris potisni približno 2,5 cm globoko v nosnico
 • z brisom 5 krat zaokroži in nežno podrgni po sluznici
 • enako ponovi v drugi nosnici

4. KORAK: Vstavi bris v epruveto z ekstrakcijskim pufrom in z njim 20 sekund mešaj. Za vrti ga vsaj 5 krat. 

5. KORAK: Zapri epruveto s pokrovčkom s tulcem navzgor. Iz epruvete previdno nakapljaj 3 kapljice v manjšo odprtino na testni ploščici. 

POČAKAJ 15 MINUT.

6. KORAK: Rezultat je tu:

 • ena črtica zgoraj ob črki C - NEGATIVEN
 • 2 črtici - POZITIVEN
 • ena črtica spodaj ob črki T - NEVELJAVNO ali brez črtic - PONOVI TEST

Pribor po uporabi zapri v plastično vrečko. Po treh dneh jo odvrzi med mešane odpadke

Video - samotestiranje na covid-19

Postopek v primeru, ko je učenec/dijak na samotestiranju pozitiven

V primeru pozitivnega rezultata testa učenca ali dijaka pri prostovoljnem samotestiranju na SARS-CoV-2 ostane učenec ali dijak doma in se izolira. Starši oziroma zakoniti zastopniki nato kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika učenca ali dijaka.

Izbrani osebni zdravnik (v primeru njegove odsotnosti dežurna služba) napoti učenca oziroma dijaka na PCR testiranje oziroma se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma v kraju bivanja za PCR testiranje dogovorijo starši oziroma zakoniti zastopniki, lahko tudi polnoletni dijak.

Učenec oziroma dijak na izvid PCR testiranja počaka doma v samoizolaciji

Po prejemu pozitivnega rezultata PCR testiranja starši oziroma zakoniti zastopniki o tem obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika, ki jim da nadaljnja navodila.

V primeru negativnega rezultata PCR testiranja, se učenec oziroma dijak lahko vrne v šolo. 

Ravnanje z odpadki po samotestiranju

Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je potrebno odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati.

Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo več ne dotika. Vrečo je potrebno namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti. Postavi naj se ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke).

Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samotestiranju naj se nikoli ne odpira.

Najpogostejša vprašanja o samotestiranju

1. Komu je namenjeno samotestiranje in kdaj se samotestiranje začne? Ali se učenci in dijaki samotestirajo doma ali v šoli?

Samotestiranje na SARS-CoV-2 je namenjeno učencem v 3. triadi osnovne šole in dijakom v srednjih šolah.

Prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2 se izvaja doma, v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj.

2. Kaj je namen samotestiranja učencev in dijakov? Ali je samotestiranje prostovoljno ali je za učence in dijake obvezno?

Namen ponavljajočega prostovoljnega samotestiranja z neinvazivnimi metodami hitrega testiranja je izboljšati obvladovanje epidemije covid-19, vzpostavitev varen ter trajno vzdržen sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji za vse vključene s hitro identifikacijo kužnih oseb z virusom SARS-CoV-2, zaustavitev verig prenosa in omejevanje širjenja med prebivalci.

Samotestiranje na SARS-CoV-2 učencev in dijakov je prostovoljno.

3. Učenci in dijaki: Ali so testi brezplačni? Kje jih lahko dobi? Koliko testov pripada posamezniku? 

Učenci in dijaki brezplačne teste za samotestiranje prevzamejo v lekarni. Do izdaje testov so upravičeni tisti, ki so rojeni od 1. 1. 2002 do 31.12. 2009, torej učenci 7., 8. in 9. razreda osnovnih šol in dijaki od 1. do 5. letnika. Prav tako so upravičeni tudi tisti, ki so vstopili v proces šolanja s 5 leti, torej rojeni  med 1. 1. 2010 in 31.12 2010 ali še niso zaradi različnih razlogov zaključili srednješolskega izobraževanja, rojeni med 1.1.2001 in 31.12 2001. Pri teh so do testov upravičeni tudi tisti, ki so rojeni pred letom 2001, ki sodelujejo v posebnih programih.  

Za dvig testov za samotestiranje je potrebna veljavna kartica obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičenca do testov. Dijaki in učenci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za izdajo testa v lekarni predložijo potrdilo o vpisu v šolo. Starši ali skrbniki ne morejo dvigniti testov na svojo kartico.

Vsak upravičenec lahko dvigne 5 testov na mesec in to katerikoli dan v mesecu.

4. Študenti: Ali so testi brezplačni? Kje jih lahko dobi? Koliko testov pripada posamezniku? 

Študenti s statusom študenta so upravičeni do brezplačnih HAG testov za samotestiranje, ki jih dvignejo v lekarni. 

Za dvig testov za samotestiranje je potrebna veljavna kartica obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičenca do testov in potrdilo o statusu študenta. 

Vsak upravičenec lahko dvigne 5 testov na mesec in to katerikoli dan v mesecu.

5. Ali so testi veljavni za primer prehajanja državne meje dijakov, ki živijo v sosednjih državah (ob meji)?

Rezultati testov samotestiranja niso veljavni za prehajanje meje in ne za dokazovanje PCT pogojev, kjer so ti zahtevani. 

6. Če je učenec/dijak/študent prebolel covid-19, ali če je cepljen, se mora tudi samotestirati na SARS-CoV-2?

 • Prostovoljno se v domačem okolju samotestirajo le učenci in dijaki, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli COVID-19 in je od okužbe minilo več kot 180 dni.
 • Obvezno in v prostorih izobraževalne ustanove se samotestirajo študenti, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja.