Skoči do osrednje vsebine

Redno samotestiranje predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo in izolacijo okuženih oseb. Testiranje je za učence in dijake, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, prostovoljno, za študente, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, obvezno. Upravičenci teste za samotestiranje dvignejo v lekarnah.

Samotestiranje

Da  otrokom in mladim dolgoročno omogočimo šolanje v živo, zagotovimo varno šolsko okolje in ukrepe, ki bodo zagotavljali čim boljši nadzor nad širjenjem okužbe s SARS-CoV-2, v tem šolskem letu uvajamo prostovoljno samotestiranje, ki so ga že uspešno uvedli tudi v nekaterih državah Evropske skupnosti.

Učenci osnovne šole in dijaki

Od 17. novembra 2021 naprej velja

 • obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. 
 • testiranje s testi HAG za samotestiranje v zavodu prostovoljno izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
 • za učence osnovne šole starši oziroma zakoniti zastopniki podajo predhodno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.
 • za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih: učenci in dijaki, ki se testirajo s testi HAG za samotestiranje, izpolnjujejo pogoj PCT tudi za udeležbo v obšolskih dejavnostih.
 • učenci in dijaki, ki se ne bodo testirali s testi HAG za samotestiranje (in niso prebolevniki ali cepljeni), se izobražujejo na daljavo.
 • testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja trikrat tedensko v enakih presledkih, 
 • če oseba že izpolnjuje pogoj PCT, testiranja s testom HAG za samotestiranje ni potrebno izvajati.
 • protokol izvajanja samotestiranja je objavljen v novici 

Študenti in udeleženci izobraževanja odraslih 

Od 17. novembra 2021 naprej velja

 • obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa, pri čemer o načinu in kraju izvajanja samotestiranja študente obvestijo fakultete. 
 • testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja trikrat tedensko v enakih presledkih. 
 • če oseba že izpolnjuje pogoj PCT, testiranja s testom HAG za samotestiranje ni potrebno izvajati.

Testi so brezplačni in jih upravičenec dvigne v lekarni

Od 17. novembra 2021 velja: 

Učenci, dijaki in študenti teste prevzamejo v lekarni.   

 • Do izdaje 15 HAG testov so upravičeni vsi učenci in dijaki. 
 • Do izdaje 15 HAG testov za samotestiranje na mesec so upravičeni tudi študenti s statusom študenta. 

Za dvig testov za samotestiranje je potrebna veljavna kartica obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičenca do testov. Dijaki in učenci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za izdajo testa v lekarni predložijo potrdilo o vpisu v šolo. Starši ali skrbniki ne morejo dvigniti testov na svojo kartico. Vsak upravičenec lahko dvigne 15 testov na mesec. 

Postopek v primeru pozitivnega rezultata

V primeru pozitivnega rezultata testa učenca ali dijaka pri samotestiranju, ostane učenec ali dijak doma in se izolira.

 • Starši oziroma zakoniti zastopniki nato kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika učenca ali dijaka za napotitev na PCR testiranje,
 • ali se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma v kraju bivanja dogovorijo starši oziroma zakoniti zastopniki, lahko tudi polnoletni dijak.

V primeru pozitivnega rezultata študenta pri samotestiranju, se ta takoj izolira in

 • kontaktira osebnega zdravnika za napotitev na PCR testiranje,
 • ali se za PCR testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma v kraju bivanja dogovori sam. 

Učenec, dijak oziroma študent na izvid PCR testiranja počaka doma v samoizolaciji

Po prejemu pozitivnega rezultata PCR testiranja starši oziroma zakoniti zastopniki o tem obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika, ki jim da nadaljnja navodila.

V primeru negativnega rezultata PCR testiranja, učenec, dijak oziroma študent lahko nadaljuje šolanje v šolskem okolju. 

Postopek PCR testiranja se izvaja na osnovi pravilnika o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (UL RS 178/2021, z dne 12.11.2021).  

Navodila za samotestiranje učencev/dijakov

Pogoj za prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec ali dijak počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika (v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.

6 korakov samotestiranja

Preden se boš samotestiral, si temeljito umij roke in očisti površino mize.

1. KORAK: Pripravi celoten komplet:

 • epruveto,
 • pokrovček za epruveto,
 • malo plastenko z ekstrakcijskim pufrom,
 • bris za enkratno uporabo
 • in testno ploščico.

Testno ploščico izvleci iz embalaže in jo položi na ravno površino.

2. KORAK: Odstrani pokrovček na plastenki in ekstrakcijski pufer prelij v epruveto.

3. KORAK: V eni roki drži epruveto, z drugo roko si odvzemi bris po postopku:

 • bris potisni približno 2,5 cm globoko v nosnico
 • z brisom 5 krat zaokroži in nežno podrgni po sluznici
 • enako ponovi v drugi nosnici

4. KORAK: Vstavi bris v epruveto z ekstrakcijskim pufrom in z njim 20 sekund mešaj. Za vrti ga vsaj 5 krat. 

5. KORAK: Zapri epruveto s pokrovčkom s tulcem navzgor. Iz epruvete previdno nakapljaj 3 kapljice v manjšo odprtino na testni ploščici. 

POČAKAJ 15 MINUT.

6. KORAK: Rezultat je tu:

 • ena črtica zgoraj ob črki C - NEGATIVEN
 • 2 črtici - POZITIVEN
 • ena črtica spodaj ob črki T - NEVELJAVNO ali brez črtic - PONOVI TEST

Pribor po uporabi zapri v plastično vrečko. Po treh dneh jo odvrzi med mešane odpadke

Video - samotestiranje na covid-19

Ravnanje z odpadki po samotestiranju

Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je potrebno odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati.

Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo več ne dotika. Vrečo je potrebno namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti. Postavi naj se ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke).

Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samotestiranju naj se nikoli ne odpira.

Najpogostejša vprašanja o samotestiranju

1. Komu je namenjeno samotestiranje in kdaj se samotestiranje začne? Ali se učenci in dijaki samotestirajo doma ali v šoli?

Od 17. novembra 2021 velja: Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno za vse učence osnovne šole in dijake srednjih šol.

Samotestiranje se izvaja v prostorih šole, trikrat tedensko v enakih presledkih. 

2. Kaj je namen samotestiranja učencev in dijakov? Ali je samotestiranje prostovoljno ali je za učence in dijake obvezno?

Namen ponavljajočega obveznega samotestiranja z neinvazivnimi metodami hitrega testiranja je izboljšati obvladovanje epidemije covid-19, vzpostavitev varen ter trajno vzdržen sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji za vse vključene s hitro identifikacijo kužnih oseb z virusom SARS-CoV-2, zaustavitev verig prenosa in omejevanje širjenja med prebivalci.

Samotestiranje na SARS-CoV-2 učencev in dijakov je od 17. novembra naprej obvezno.

3. Učenci in dijaki: Ali so testi brezplačni? Kje jih lahko dobi? Koliko testov pripada posamezniku? 

Učenci in dijaki brezplačne teste za samotestiranje prevzamejo v lekarni. 

Za dvig testov za samotestiranje je potrebna veljavna kartica obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičenca do testov. Dijaki in učenci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za izdajo testa v lekarni predložijo potrdilo o vpisu v šolo. Starši ali skrbniki ne morejo dvigniti testov na svojo kartico.

Vsak upravičenec lahko od 17. novembra naprej dvigne 15 testov na mesec. 

4. Študenti: Ali so testi brezplačni? Kje jih lahko dobi? Koliko testov pripada posamezniku? 

Študenti s statusom študenta so upravičeni do brezplačnih HAG testov za samotestiranje, ki jih dvignejo v lekarni. 

Za dvig testov za samotestiranje je potrebna veljavna kartica obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičenca do testov in potrdilo o statusu študenta. 

Vsak upravičenec lahko od 17. novembra naprej dvigne 15 testov na mesec. 

5. Ali so testi veljavni za primer prehajanja državne meje dijakov, ki živijo v sosednjih državah (ob meji)?

Rezultati testov samotestiranja niso veljavni za prehajanje meje in ne za dokazovanje PCT pogojev, kjer so ti zahtevani. 

6. Če je učenec/dijak/študent prebolel covid-19, ali če je cepljen, se mora tudi samotestirati na SARS-CoV-2?

 • Samotestirajo se osebe, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja.
 • Cepljenim in prebolevnikom, če od okužbe ni minilo več kot 180 dni, se ni potrebno samotestirati.