Skoči do osrednje vsebine

Testiranje in samotestiranje na okužbo

S testiranjem na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi želimo v čim večji meri odkriti vse tiste okužene osebe, ki nimajo značilnih znakov okužbe in bi zato nevede širili okužbo na druge zdrave osebe v bližini. Vsi, ki imajo pozitiven rezultat hitrega antigenskega testa, morajo opraviti tudi PCR test.

Odlok določa izvajanje PCT pogoja

PCT pogoj (prebolevniki, cepljeni in testirani) morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje. 

Zaposlenim teste za samotestiranje plača delodajalec, uporabniki storitev oz. dejavnosti jih plačajo sami

Za opravljanje dela se kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s HAG testi za samotestiranje.

Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Sredstva za izvajanje testiranja s HAG testi za samotestiranje zagotavlja delodajalec. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi, ki se samotestira, evidenčni list, na katerem je zapisan rezultat testa, datum samotestiranja in podpis testirane osebe.  

Rezultati testiranja s HAG testi za samotestiranje se ne vnašajo v Centralni register podatkov o pacientih in niso podlaga za pridobitev QR kode oz. digitalnega covid potrdila, ampak s samotestiranjem pridobimo le možnost opravljanja dela, ni pa to podlaga za pridobitev QR kode. 

Sredstva za testiranje s HAG testi in PCR testi za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti (to so osebe, ki imajo kontraindikacije za cepljenje), kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, zagotavlja proračun Republike Slovenije.

PCT pogoj dokazujejo tudi osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti v Republiki Sloveniji. Uporabniki teh storitev stroške testiranja s HAG testom (velja 48 ur) ali PCR testom (velja 72 ur) krijejo sami.

Omejitve PCT ne veljajo v primerih

  • nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami,
  • zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
  • nujne medicinske pomoči in dostopa do zdravstvenih storitev  ter
  • zaščite in reševanja.

Preverjanje pogoja PCT

Preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja organizirajo in nadzirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo, in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja ter na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. Za preverjanje pogoja PCT je na razpolago aplikacija .

Ob neizpolnjevanju PCT pogoja

  • Za osebe, ki opravljajo delo oziroma so udeležene v dejavnostih, in ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom oziroma področno zakonodajo.
  • Osebam, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, uporaba storitve ali udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ni dovoljena.

V primeru pozitivnega testa ali znakov covid-19 je potrebno PCR testiranje

  • Oseba s pozitivnim HAG testom ali
  • Oseba s pozitivnim samotestom ali
  • Oseba z znaki bolezni covid-19 

pokliče izbranega osebnega zdravnika, ali v primeru njegove odsotnosti nujno medicinsko pomoč (NMP). Za PCR testiranje se ji izda napotnica.

Osebi s pozitivnim PCR testom se odredi izolacija, njenim najbližjim kontaktom pa karantena. V karanteno ni potrebno cepljenim, prebolevnikom in drugim izjemam glede stika z obolelo osebo.  

Smernice o preverjanju PCT pogojev

Informacijski pooblaščenec je glede preverjanja PCT pogojev z vidika varstva osebnih podatkov v pomoč zavezancem izdal smernice za delodajalce oz. upravljalce, za posameznike in za šole. Smernice so na voljo na spletni strani Informacijskega pooblaščenca RS.

Lokacije testiranja, uvaja se samotestiranje

Testiranja opravljajo zdravstveni domovi po vsej Sloveniji ter nekateri zasebniki. 

Opozorilo: 6. septembra je v veljavo stopil Odlok o načinu izpolnjevanja pogojev PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. Odlok uvaja samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi za tiste, ki niso cepljeni ali prebolevniki, samoteste pa za zaposlene plača delodajalec. 

Lokacije so navedene po abecednem vrstnem redu. 

Ajdovščina - zdravstveni dom Ajdovščina
Bled - zdravstveni dom Bled, 
Brežice - zdravstveni dom Brežice
Celje - zdravstveni dom Celje
Črnomelj - zdravstveni dom Črnomelj
Domžale - zdravstveni dom Domžale, 
Dravograd - zdravstveni dom Dravograd
Gornja Radgona - zdravstveni dom Gornja Radgona, 
Grosuplje -  zdravstveni dom Grosuplje
Hrastnik -  zdravstveni dom Hrastnik
Idrija - zdravstveni dom Idrija,  
Ilirska Bistrica - zdravstveni dom Ilirska Bistrica, 
Ivančna Gorica - zdravstveni dom Ivančna Gorica, 
Izola - zdravstveni dom Izola
Jesenice - zdravstveni dom Jesenice
Kamnik - zdravstveni dom Kamnik, 
Kočevje - zdravstveni dom Kočevje, 
Koper - zdravstveni dom Koper, 
Kranj -  zdravstveni dom Kranj, 
Krško - zdravstveni dom Krško
Laško -  zdravstveni dom Laško
Lenart - zdravstveni dom Lenart
Lendava - zdravstveni dom Lendava
Litija - zdravstveni dom Litija
Ljubljana - zdravstveni dom Ljubljana
Ljubljana, Vilharjev podhod - Zdravstveni zavod Zdravje
Ljubljana, Železniški zdravstveni dom - Železniški zdravstveni dom
Ljutomer - zdravstveni dom Ljutomer
Logatec - zdravstveni dom Logatec
Maribor - zdravstveni dom Maribor
Medvode - zdravstveni dom Medvode
Metlika - zdravstveni dom Metlika
Murska Sobota - zdravstveni dom Murska Sobota
Nova Gorica - zdravstveni dom Nova Gorica
Novo mesto - zdravstveni dom Novo mesto
Ormož - zdravstveni dom Ormož
Piran - zdravstveni dom Piran
Postojna - zdravstveni dom Postojna
Ptuj - zdravstveni dom Ptuj
Radeče - zdravstveni dom Radeče
Radlje ob Dravi - zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Radovljica - zdravstveni dom Radovljica
Ravne na Koroškem - zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Sevnica - zdravstveni dom Sevnica
Sežana - zdravstveni dom Sežana
Slovenj Gradec - zdravstveni dom Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica - zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice - zdravstveni dom Slovenske Konjice
Šentjur - zdravstveni dom Šentjur
Šmarje pri Jelšah - zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina
Škofja Loka - zdravstveni dom Škofja Loka
Trebnje - zdravstveni dom Trebnje
Tolmin - zdravstveni dom Tolmin
Trbovlje - zdravstveni dom Trbovlje
Tržič - zdravstveni dom Tržič
Velenje - zdravstveni dom Velenje
Vransko - zdravstveni dom Žalec
Vrhnika - zdravstveni dom Vrhnika
Zagorje ob Savi - zdravstveni dom Zagorje ob Savi
Žalec - zdravstveni dom Žalec
Železniki - občina Železniki