Skoči do osrednje vsebine

Testiranje in samotestiranje na okužbo

S testiranjem na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi želimo v čim večji meri odkriti vse tiste okužene osebe, ki nimajo značilnih znakov okužbe in bi zato nevede širili okužbo na druge zdrave osebe v bližini. Vsi, ki imajo pozitiven rezultat hitrega antigenskega testa, morajo opraviti tudi PCR test.

Odlok določa izvajanje PCT pogoja

PCT pogoj (prebolevniki, cepljeni in testirani) ob predložitvi osebnega dokumenta morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje.

PCT pogoj dokazujejo tudi osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti v Republiki Sloveniji. Pogoj T je izpolnjen ob predložitvi HAG testa (velja 24 ur) ali PCR testa (velja 48 ur) (velja od 24. 12. 2021 naprej)

Omejitve PCT ne veljajo v primerih

 • nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami,
 • zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe,
 • nujne medicinske pomoči in dostopa do zdravstvenih storitev  ter
 • zaščite in reševanja.

Samotestiranje za zaposlene

Za opravljanje dela se kot PCT pogoj testiranja šteje testiranje s HAG testi za samotestiranje.

Pogoj PCT za opravljanje dela je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Testiranje se opravlja v istih časovnih obdobjih čez teden. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu.

Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi, ki se samotestira, evidenčni list, na katerem je zapisan rezultat testa, datum samotestiranja in podpis testirane osebe. 

Sredstva za izvajanje testiranja s HAG testi za samotestiranje zagotavlja Proračun Republike  Slovenije (UL RS št.174/2021, veljavnost 8. 11. 2021). Postopek povračila stroškov bo zapisan takoj po veljavnosti Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 (PKP10).

Rezultati testiranja s HAG testi za samotestiranje se ne vnašajo v Centralni register podatkov o pacientih in niso podlaga za pridobitev QR kode oz. digitalnega covid potrdila, ampak s samotestiranjem pridobimo le možnost opravljanja dela, ni pa to podlaga za pridobitev QR kode. 

Sredstva za testiranje s HAG testi in PCR testi za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti (to so osebe, ki imajo kontraindikacije za cepljenje), kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, zagotavlja proračun Republike Slovenije.

Preverjanje pogoja PCT

Preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja organizirajo in nadzirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo, in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja ter na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. Za preverjanje pogoja PCT je na razpolago aplikacija .

Ob neizpolnjevanju PCT pogoja

 • Za osebe, ki opravljajo delo oziroma so udeležene v dejavnostih, in ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom oziroma področno zakonodajo.
 • Osebam, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, uporaba storitve ali udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ni dovoljena.

PCR testiranje je potrebno v primeru pozitivnega HAG testa, pri ogroženih osebah pa že ob znakih covid-19

Za odvzem PCR brisa na vstopnih točkah se je potrebno naročiti. Izjema so šolarji in dijaki, ki so pozitivni na samotestiranju. Na lokaciji izvajanja testiranja je PCR test možno opraviti v primeru pozitivnega HAGT testa ali z dokazilom (ustrezno zaščitena ploščica) pozitivnega HAGT za samotestiranja. 

V primeru pozitivnega hitrega testa (HAG testa) pri izvajalcu v javni zdravstveni mreži

 • lahko izvajalec testa takoj odvzame bris za PCR test,
 • v kolikor izvajalec brisa za test PCR ne izvaja, pacienta najkasneje v dveh urah po pozitivnem rezultatu naroči na odvzem brisa za test PCR pri drugem izvajalcu, ki odvzeme izvaja, in o terminu za odvzem brisa obvesti pacienta.

V primeru pozitivnega hitrega testa (HAG testa) pri zasebnemu izvajalcu testiranja

 • pacient s pozitivnim HAG testom lahko takoj kontaktira vstopno točko za odvzem brisa PCR testa. Če je ta točka pri zasebnem izvajalcu, kjer je opravila HAG test, ji ta izvajalec odvzame bris tudi za PCR test.
 • izvajalcu predloži dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG, ki je praviloma zapis v Centralnem registru podatkov o pacientih (CRPP) oziroma izdano potrdilo o HAG testu z QR kodo.

V primeru pozitivnega hitrega testa (HAG testa) za samotestiranje

 • pacient s pozitivnim HAG testom lahko takoj kontaktira vstopno točko za odvzem brisa PCR testa. izvajalcu predloži dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje.
  Kot dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje veljata:
  - fotografija testa HAG za samotestiranje in osebni dokument (fotografija testa HAG za samotestiranje mora vsebovati informacijo o datumu in času opravljenega testiranja, nastati pa mora v ustreznem časovnem oknu po odvzemu brisa. Oseba se izkaže še z identifikacijskim dokumentom, ki izkazuje imetnikovo podobo),
  - fotografija testa HAG za samotestiranje in fotografija pacienta.

V primeru znakov bolezni covid-19

 • kronični bolniki, ljudje z imunsko pomanjkljivostjo, nosečnice in otroci ( ogrožene osebe) naj obvestijo osebnega zdravnika, ta pa jih bo naročil na PCR-test.
 • ostali morajo najprej na hitri test. Osebe s simptomi in negativnim hitrim testom bodo v samoosamitvi tri dni.
  • Če bodo simptomi izzveneli, je mogoče reči, da oseba ni pozitivna na novi koronavirus.
  • Če pa se bodo zdravstvene težave nadaljevale, naj oboleli obvesti zdravnika, da mu omogoči PCR-test. 

Postopek PCR testiranja se izvaja na osnovi pravilnika o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (UL RS 178/2021, z dne 12.11.2021).  

Osebi s pozitivnim PCR testom se odredi izolacija, njenim najbližjim kontaktom pa karantena. 

Protokol poteka testiranja na covid-19

Smernice o preverjanju PCT pogojev

Informacijski pooblaščenec je glede preverjanja PCT pogojev z vidika varstva osebnih podatkov v pomoč zavezancem izdal smernice za delodajalce oz. upravljalce, za posameznike in za šole. Smernice so na voljo na spletni strani Informacijskega pooblaščenca RS.

Lokacije testiranja

Vsi hitri testi, ki jih prebivalci opravijo v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih, so brezplačni

Odlok, ki velja od 8. novembra 2021 naprej (UL RS 174/2021), omogoča vsem, ki se morajo v okviru izpolnjevanja PCT pogoja testirati, brezplačno testiranje s HAG testi pri izvajalcih, vključenih v javno zdravstveno mrežo.

Testiranje pri zasebnikih brez koncesije je še naprej izključno samoplačniško, določena pa je tudi najvišja dovoljena cena 7 evrov na testiranje. 

Lokacije testiranja so navedene po abecednem vrstnem redu. Testiranja opravljajo zdravstveni domovi po vsej Sloveniji, koncesionarji ter nekateri zasebniki. 

Ajdovščina - zdravstveni dom Ajdovščina
Bled - zdravstveni dom Bled, 
Brežice - zdravstveni dom Brežice
Celje - zdravstveni dom Celje
Črnomelj - zdravstveni dom Črnomelj
Domžale - zdravstveni dom Domžale, 
Dravograd - zdravstveni dom Dravograd
Gornja Radgona - zdravstveni dom Gornja Radgona, 
Grosuplje -  zdravstveni dom Grosuplje
Hrastnik -  zdravstveni dom Hrastnik
Idrija - zdravstveni dom Idrija,  
Ilirska Bistrica - zdravstveni dom Ilirska Bistrica, 
Ivančna Gorica - zdravstveni dom Ivančna Gorica, 
Izola - zdravstveni dom Izola
Jesenice - zdravstveni dom Jesenice
Kamnik - zdravstveni dom Kamnik, 
Kočevje - zdravstveni dom Kočevje, 
Koper - zdravstveni dom Koper, 
Kranj -  zdravstveni dom Kranj, 
Krško - zdravstveni dom Krško
Laško -  zdravstveni dom Laško
Lenart - zdravstveni dom Lenart
Lendava - zdravstveni dom Lendava
Litija - zdravstveni dom Litija
Ljubljana - zdravstveni dom Ljubljana
Ljubljana, Vilharjev podhod - Zdravstveni zavod Zdravje
Ljubljana, Železniški zdravstveni dom - Železniški zdravstveni dom
Ljutomer - zdravstveni dom Ljutomer
Logatec - zdravstveni dom Logatec
Maribor - zdravstveni dom Maribor
Medvode - zdravstveni dom Medvode
Metlika - zdravstveni dom Metlika
Murska Sobota - zdravstveni dom Murska Sobota
Nova Gorica - zdravstveni dom Nova Gorica
Novo mesto - zdravstveni dom Novo mesto
Ormož - zdravstveni dom Ormož
Piran - zdravstveni dom Piran
Postojna - zdravstveni dom Postojna
Ptuj - zdravstveni dom Ptuj
Radeče - zdravstveni dom Radeče
Radlje ob Dravi - zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Radovljica - zdravstveni dom Radovljica
Ravne na Koroškem - zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Sevnica - zdravstveni dom Sevnica
Sežana - zdravstveni dom Sežana
Slovenj Gradec - zdravstveni dom Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica - zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice - zdravstveni dom Slovenske Konjice
Šentjur - zdravstveni dom Šentjur
Šmarje pri Jelšah - zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina
Škofja Loka - zdravstveni dom Škofja Loka
Trebnje - zdravstveni dom Trebnje
Tolmin - zdravstveni dom Tolmin
Trbovlje - zdravstveni dom Trbovlje
Tržič - zdravstveni dom Tržič
Velenje - zdravstveni dom Velenje
Vransko - zdravstveni dom Žalec
Vrhnika - zdravstveni dom Vrhnika
Zagorje ob Savi - zdravstveni dom Zagorje ob Savi
Žalec - zdravstveni dom Žalec
Železniki - občina Železniki