Skoči do osrednje vsebine

Širjenje okužbe z novim koronavirusom poskušamo zajeziti tudi z omejitvami in ukrepi na mejah ob vstopu v Slovenijo. S tem želimo zagotoviti čim večjo varnost prebivalcev in potnikov.

Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države prihajate v Slovenijo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) natančno spremlja epidemiološke razmere v Sloveniji in svetu ter oblikuje ocene epidemiološkega stanja v posamezni državi. Na podlagi teh ocen vlada določa sezname držav, za katere veljajo različni ukrepi pri vstopu v Slovenijo.

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe s koronavirusom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljate epidemiološko stanje na območju načrtovane poti, preverite pogoje vstopa v državo potovanja in upoštevate odločitve tamkajšnjih oblasti. Ob vrnitvi v Slovenijo upoštevajte priporočila NIJZ.

Zeleni seznam držav

Epidemiološko varne države ali administrativne enote držav so uvrščene na zeleni seznam.

Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Zeleni seznam držav (velja od 30. avgusta 2020)

 1. Avstrija
 2. Ciper
 3. Estonija
 4. Finska
 5. Gruzija
 6. Italija
 7. Latvija
 8. Lihtenštajn
 9. Litva
 10. Madžarska
 11. Nemčija
 12. Norveška
 13. Nova Zelandija
 14. Ruanda
 15. San Marino
 16. Slovaška
 17. Urugvaj
 18. Vatikan
 19. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Zemljevid Evrope z barvnimi oznakami držav glede na tveganje za okužbo z novim koronavirusom

Zemljevid Evrope z barvnimi oznakami držav glede na tveganje za okužbo z novim koronavirusom | Avtor Urad vlade za komuniciranje

Rumeni seznam držav

Če država ni niti na seznamu epidemiološko varnih (zeleni seznam) niti na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko (rdeči seznam), se šteje, da je na rumenem seznamu (vse države sveta, ki niso uvrščene ne na rdečega ne na zelenega).

Državljani Slovenije ne glede na prebivališče in njihovi ožji družinski člani,* ki potujejo skupaj z njimi, ter tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, lahko v Slovenijo vstopijo brez karantene, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav na rdečem seznamu. To je na primer izvirnik računa za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo (npr. plačilo turistične takse). Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, da prihajajo iz države z rdečega seznama.

Za druge osebe je ob vstopu obvezna desetdnevna karantena (razen če sodijo med katerokoli izmed 21 izjem v prvem odstavku 10. člena odloka).

Pri tem izjeme iz 2., 3., 8.–10., 12., 13., 16., 17. in 19. točke potrebujejo tudi negativni izvid testa glede covida-19, ki ni bil opravljen v Sloveniji, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezna in verodostojna, ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na svoji spletni strani.

Izjeme so na primer:

 • čezmejni dnevni delovni migranti,
 • čezmejni tedenski delovni migranti (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),*
 • osebe v gospodarskem prometu (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki izvajajo dejavnost s potrdilom pristojnega ministrstva (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje,
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi pogreba (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki vzdržujejo stike z ožjimi družinskimi člani (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),*
 • osebe z neodložljivimi osebnimi opravki, 
 • osebe z nujnimi poslovnimi razlogi,
 • državljane, ki prihajajo iz držav, ki so bile v času rezervacije na zelenem seznamu, in so v tem času v Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu, ne glede na to, da je bila črtana z zelenega seznama, in to izkazujejo z dokazilom o rezervaciji (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • poklicni športniki, člani spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegati ali športni sodniki zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki so člani tuje uradne delegacije,
 • osebe, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu,
 • osebe, ki so prepeljane v Slovenijo z reševalnim vozilom,
 • osebe (s spremljevalcem, kadar je nujno potreben), ki imajo dokazilo o načrtovanem nujnem* zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali drugi državi članici schengenskega območja (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19).

* Tedenski delovni migrant ima sklenjeno delovno razmerje v Sloveniji (oziroma v sosednji državi) in ne prehaja državne meje zaradi prihoda na delo vsakodnevno delo, ampak praviloma prehaja mejo zaradi prihoda na delo ali odhoda z dela enkrat, dvakrat ali trikrat tedensko, lahko tudi v neenakomernih ciklih. V državi, kjer dela, ima lahko urejeno bivališče. Ob vstopu mora predložiti negativni izvid testa glede covida-19.

* Kot ožji družinski člani se štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve).

* Pod nujne zdravstvene preglede in posege se štejejo tisti, pri katerih bi se lahko zaradi opustitve obravnave zgodilo poslabšanje zdravstvenega stanja (npr. kemoterapije, posebni diagnostični postopki, storitve na terciarni ravni zdravstvenega varstva). Pod nujne zdravstvene preglede in posege pa se ne štejejo tiste storitve, ki jih je mogoče opraviti v matični državi ali so rutinski specialistični pregledi (prvi pregledi v ginekologiji, okulistiki, dermatologiji ipd.) ter preventivni pregledi.   

Rdeči seznam držav

Države s poslabšano epidemiološko sliko ali administrativne enote držav so uvrščene na rdeči seznam.

Desetdnevna karantena se odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu, in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav.

Izjeme so le tiste osebe, za katere veljajo točke 3–8, 10, 16, 18–21 v prvem odstavku 10. člena odloka.

Te izjeme so na primer:

 • osebe v gospodarskem prometu (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki izvajajo prevoz blaga ali oseb v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu,
 • osebe z diplomatskim potnim listom,
 • osebe, ki potujejo v tranzitu,*
 • osebe, ki izvajajo dejavnost, za katero jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • predstavniki tujih varnostnih organov (policija ali pravosodje),
 • poklicni športniki, člani spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegati ali športni sodniki zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19),
 • osebe, ki so člani tuje uradne delegacije,
 • osebe, prepeljane v Slovenijo z reševalnim vozilom,
 • osebe (s spremljevalcem, kadar je nujno potreben), ki imajo dokazilo o načrtovanem nujnem* zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali drugi državi članici schengenskega območja (potrebujejo negativni izvid testa glede covida-19).

* Tranzit pomeni, da mora oseba v dvanajstih urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja ter zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne smejo pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

*Za nujne zdravstvene preglede in posege se štejejo tisti, pri katerih bi opustitev obravnave lahko povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja (npr. kemoterapija, posebni diagnostični postopki, storitve na terciarni ravni zdravstvenega varstva). Za nujne zdravstvene preglede in posege se ne štejejo tiste storitve, ki jih je mogoče opraviti v matični državi ali so rutinski specialistični pregledi (prvi pregledi v ginekologiji, okulistiki, dermatologiji ipd.) ter preventivni pregledi.

Za izjeme iz 3., 8., 10., 16. in 19. točke velja, da morajo te osebe ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa glede covida-19, ki ni bil opravljen v Sloveniji, ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezna in verodostojna, ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na svoji spletni strani.

Rdeči seznam držav (velja od 30. avgusta 2020)

 1. Albanija
 2. Andora
 3. Argentina
 4. Armenija
 5. Azerbajdžan
 6. Bahami
 7. Bahrajn
 8. Belgija
 9. Belize
 10. Bolivija
 11. Bosna in Hercegovina
 12. Brazilija
 13. Čile
 14. Črna gora
 15. Deviški otoki Združenih držav
 16. Dominikanska republika
 17. Ekvador
 18. Ekvatorialna Gvineja
 19. Esvatini
 20. Ferski otoki
 21. Filipini
 22. Gabon
 23. Gambija
 24. Gibraltar
 25. Gvam
 26. Gvatemala
 27. Honduras
 28. Hrvaška
 29. Indija
 30. Irak
 31. Iran
 32. Izrael
 33. Južna Afrika
 34. Katar
 35. Kazahstan
 36. Kirgizija
 37. Kitajska
 38. Kolumbija
 39. Kosovo
 40. Kostarika
 41. Kuvajt
 42. Libanon
 43. Libija
 44. Luksemburg
 45. Maldivi
 46. Malta
 47. Maroko
 48. Mehika
 49. Moldavija
 50. Monako
 51. Namibija
 52. Nizozemska
 53. Oman
 54. Otoki Turks in Caicos
 55. Panama
 56. Paragvaj
 57. Peru
 58. Portoriko
 59. Romunija
 60. Rusija
 61. Salvador
 62. Sao Tome in Principe
 63. Savdska Arabija
 64. Severna Makedonija
 65. Singapur
 66. Surinam
 67. Sveti Martin
 68. Španija
 69. Ukrajina
 70. Venezuela
 71. Združene države Amerike
 72. Združeni arabski emirati
 73. Zelenortski otoki

Vročanje odločb o karanteni na meji

Osebe, ki jim bo ob prehodu meje odrejena karantena, lahko vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Izdaja in vročanje odločb poteka tako, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih pošlje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.

Posamezniku, ki v Republiki Sloveniji nima urejenega stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo nastanjen. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.

Osebi, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Hrvaška je na rdečem seznamu sosednjih držav.

Zaradi velike čezmejne povezanosti prebivalstva velja za prehajanje meje s Hrvaško širši nabor izjem, in sicer vse izjeme v prvem odstavku 10. člena odloka, razen 17. točke (turistični obisk), in tri izjeme* v drugem odstavku 11. člena odloka (npr. lastniki nepremičnin, plovil, pavšalov v avtokampih in osebe z načrtovanimi zdravstvenimi pregledi, tudi nenujnimi).

*Državljan Slovenije in tujec s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila oziroma ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v eni od sosednjih držav (Italija, Hrvaška, Avstrija in Madžarska), iz katere vstopa v Slovenijo skupaj z ožjimi družinskimi člani, kar mora dokazati z ustreznimi dokazili, lahko vstopa v Slovenijo brez odrejene karantene tudi, če je katera od sosednjih držav na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko (rdeči seznam), v Slovenijo pa se mora vrniti v 48 urah po izstopu iz države.

Prav tako lahko mejo iz sosednje države na rdečem seznamu brez odreditve karantene prestopi oseba z dokazilom o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v sosednji državi, če se vrača čez mejo v istem dnevu ali pa neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu, če je tak pregled ali poseg trajal več kot en dan.

Pred vstopom na Hrvaško lahko potniki svoje podatke že vnaprej pošljejo prek namenske spletne strani hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve Enter Croatia.

Od 15. junija 2020 znova obratujejo vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško. Prek teh mejnih prehodov lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije.

Prehajanje državne meje z Italijo

Italija je trenutno na zelenem seznamu (vstop brez karantene). 

Na mejnem območju z Italijo so vzpostavljene kontrolne točke na cestnih povezavah:

 • Vrtojba,
 • Fernetiči,
 • Škofije,
 • Krvavi Potok.

 Državljani Slovenije in Italije lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Prehajanje državne meje z Avstrijo

Avstrija je trenutno na zelenem seznamu (vstop brez karantene).

Na mejnem območju z Avstrijo so določene kontrolne točke:

 • Karavanke,
 • Ljubelj,
 • Šentilj (avtocesta),
 • Šentilj (železnica).

Državljani Slovenije in Avstrije lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Prehajanje državne meje z Madžarsko

Madžarska je trenutno na zelenem seznamu (vstop brez karantene).

Vzpostavljeni sta kontrolni točki na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko:

 • Dolga vas,
 • Pince (avtocesta).

Državljani Slovenije in Madžarske lahko državno mejo prestopajo tudi na kontrolnih točkah Pince (regionalna cesta), Verica-Čepinci in Hodoš.

Iskalnik