Skoči do osrednje vsebine

Širjenje okužbe z novim koronavirusom poskušamo zajeziti tudi z omejitvami in ukrepi na mejah ob vstopu v Slovenijo. S tem želimo zagotoviti čim večjo varnost prebivalcev in potnikov.

Pri prehajanju državne meje veljajo določene omejitve, odvisne od tega, iz katere države prihajate v Slovenijo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) natančno spremlja epidemiološke razmere v Sloveniji in svetu ter oblikuje ocene epidemiološkega stanja v posamezni državi. Na podlagi teh ocen vlada določa sezname držav, za katere veljajo različni ukrepi pri vstopu v Slovenijo.

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe s koronavirusom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljate epidemiološko stanje na območju načrtovane poti, preverite pogoje vstopa v državo potovanja in upoštevate odločitve tamkajšnjih oblasti. Ob vrnitvi v Slovenijo upoštevajte priporočila NIJZ.

Zeleni seznam držav

Epidemiološko varne države ali administrativne enote držav so uvrščene na zeleni seznam.

Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na zelenem seznamu in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Zeleni seznam držav (velja od 6. avgusta 2020)

 1. Avstrija
 2. Ciper
 3. Danska 
 4. Estonija
 5. Finska
 6. Francija
 7. Grčija
 8. Gruzija
 9. Irska
 10. Islandija
 11. Italija
 12. Latvija
 13. Lihtenštajn
 14. Litva
 15. Madžarska
 16. Monako 
 17. Nemčija
 18. Nizozemska
 19. Norveška
 20. Nova Zelandija
 21. Poljska
 22. Ruanda
 23. San Marino
 24. Slovaška 
 25. administrativne enote Španije: 
  - Andaluzija
  - Asturija
  - Ceuta
  - Extremandura
  - Galicija
  - Kanarski otoki
  - Kastilja-Manča
  - Melilla 
 26. Urugvaj
 27. Vatikan
 28. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Rumeni seznam držav

Če država ni niti na seznamu epidemiološko varnih (zeleni seznam) niti na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko (rdeči seznam), se šteje, da je na rumenem seznamu (vse države sveta, ki niso uvrščene ne na rdečega ne na zelenega).

Državljani Slovenije ne glede na bivališče in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, lahko v Slovenijo vstopijo brez karantene, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav na rdečem seznamu. To je na primer originalni račun za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo (npr. plačilo turistične takse). Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z rdečega seznama. Če je določena država članica EU ali schengenskega območja uvrščena na rdeči seznam in zanjo veljajo omejitve na podlagi 11. člena tega odloka, se karantena vseeno odredi.

Za druge osebe je ob vstopu obvezna 14-dnevna karantena (razen če oseba sodi med katero koli izmed 18 izjem v prvem odstavku 10. člena odloka).

Pri tem izjeme v točkah 2, 3, 8–14, 16 in 17 potrebujejo tudi negativni izvid testa na COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil NIJZ. 

Te izjeme so na primer:

 • čezmejni tedenski delovni migranti,*
 • osebe v gospodarskem prometu,
 • osebe, ki zagotavljajo storitve s potrdilom pristojnega ministrstva, 
 • osebe z načrtovanim zdravstvenim pregledom,
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje,
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi pogreba,
 • osebe, ki vzdržujejo stike z ožjimi družinskimi člani,*
 • osebe z neodložljivimi osebnimi opravki, 
 • osebe z rezervacijo nočitve v Sloveniji.

* Tedenski delovni migrant ima sklenjeno delovno razmerje v Sloveniji (oziroma v sosednji državi) in ne prehaja državne meje zaradi prihoda na delo vsakodnevno, ampak praviloma prehaja mejo zaradi prihoda na delo ali odhoda z dela enkrat, dvakrat ali trikrat tedensko, lahko tudi v neenakomernih ciklih. V državi, kjer dela, ima lahko urejeno tudi bivališče. Ob vstopu mora predložiti negativni izvid testa na prisotnost COVID-19.

* Kot ožji družinski člani štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve).

Rdeči seznam držav

Države s poslabšano epidemiološko sliko ali administrativne enote držav so uvrščene na rdeči seznam.

14-dnevna karantena se odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu, in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav.

Izjeme so le tiste osebe, za katere veljajo točke 3–8, 16 in 18 v prvem odstavku 10. člena odloka:

 • osebe v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkažejo z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predložijo negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) (3. točka);
 • osebe, ki so napotene na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega in to ob prehodu meje izkazujejo s Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec (4. točka);
 • osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu* in zapustijo Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu (5. točka);
 • osebe, ki potujejo v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu (6. točka);
 • osebe z diplomatskim potnim listom (7. točka);
 • osebe, ki zagotavljajo storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, ob neizvajanju teh storitev zaradi odreditve karantene nastala večja družbena ali gospodarska škoda (8. točka);
 • pripadnike Slovenske vojske, policije ali uslužbence državnega organa, ki se vračajo z napotitve na delo v tujini (16. točka), in
 • predstavnike tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Republiko Slovenijo izvajajo operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca in zapustijo Republiko Slovenijo takoj, ko je po končanju naloge to mogoče (18. točka).

* Tranzit pomeni, da mora oseba v 12 urah zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja in zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne pa tudi prenočevati. Oseba v tranzitu mora imeti s sabo veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU zadostuje veljavna potovalna listina). Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se vstop v Slovenijo ne dovoli.

Dodatno za izjeme iz 3., 8. in 16. točke velja, da morajo te osebe ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil NIJZ.

Rdeči seznam držav (velja od 6. avgusta 2020)

 1. Albanija
 2. Argentina
 3. Armenija
 4. Azerbajdžan
 5. Bahami
 6. Bahrajn
 7. Belgija
 8. Bolgarija
 9. Bolivija
 10. Bosna in Hercegovina
 11. Brazilija
 12. Čile
 13. Črna gora
 14. Deviški otoki Združenih držav
 15. Dominikanska republika
 16. Ekvatorialna Gvineja
 17. Esvatini
 18. Ferski otoki
 19. Gabon
 20. Gvatemala
 21. Honduras
 22. Indija
 23. Irak
 24. Iran
 25. Izrael
 26. Južna Afrika
 27. Katar
 28. Kazahstan
 29. Kirgizija
 30. Kitajska
 31. Kolumbija
 32. Kosovo
 33. Kostarika
 34. Kuvajt
 35. Luksemburg
 36. Maldivi
 37. Mehika
 38. Moldavija
 39. Namibija
 40. Oman
 41. Panama
 42. Peru
 43. Portoriko
 44. Romunija
 45. Rusija
 46. Salvador
 47. Sao Tome in Principe
 48. Savdska Arabija
 49. Severna Makedonija
 50. Singapur
 51. Srbija
 52. Sveti Martin
 53. Surinam
 54. administrativne enote Španije: 
  - Aragonija
  - Baskija
  - Katalonija
  - Navarra
 55. Turks in Caicos
 56. Zelenortski otoki
 57. Združene države Amerike
 58. Združeni arabski emirati

Vročanje odločb o karanteni na meji

Osebe, ki jim bo ob prehodu meje odrejena karantena, lahko vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Izdaja in vročanje odločb poteka tako, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih pošlje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.

Posamezniku, ki v Republiki Sloveniji nima urejenega stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo nastanjen. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.

Osebi, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Prehajanje državne meje s Hrvaško

Hrvaška je trenutno na rumenem seznamu.

Državljan Slovenije ne glede na bivališče in tujec s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji lahko v Slovenijo vstopi brez karantene, če predloži dokazilo, da ne prihaja iz države na rdečem seznamu. To je na primer originalni račun za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, kjer je bival, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo (npr. plačilo turistične takse). Če tega ne more predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihaja iz države z rdečega seznama. 

Pred vstopom na Hrvaško lahko potniki svoje podatke že vnaprej pošljejo preko namenske spletne strani hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve Enter Croatia.

Od 15. junija 2020 ponovno obratujejo vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji s Hrvaško. Prek teh mejnih prehodov lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije.

Prehajanje državne meje z Italijo

Italija je trenutno na zelenem seznamu (vstop brez karantene). 

Na mejnem območju z Italijo so vzpostavljene kontrolne točke na cestnih povezavah:

 • Vrtojba,
 • Fernetiči,
 • Škofije,
 • Krvavi Potok.

 Državljani Slovenije in Italije lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Prehajanje državne meje z Avstrijo

Avstrija je trenutno na zelenem seznamu (vstop brez karantene).

Na mejnem območju z Avstrijo so določene kontrolne točke:

 • Karavanke,
 • Ljubelj,
 • Šentilj (avtocesta),
 • Šentilj (železnica).

Državljani Slovenije in Avstrije lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Prehajanje državne meje z Madžarsko

Madžarska je trenutno na zelenem seznamu (vstop brez karantene).

Vzpostavljeni sta kontrolni točki na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko:

 • Dolga vas,
 • Pince (avtocesta).

Državljani Slovenije in Madžarske lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Iskalnik