Skoči do osrednje vsebine

Omejitve zbiranja in gibanja

Zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom veljajo začasni ukrepi in omejitve zbiranja in gibanja ljudi. S tem zagotavljamo varnost državljanov in izboljšujemo epidemiološko stanje v Sloveniji.

Pri zbiranjih, dogodkih in javnih prireditvah je treba upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Zbiranje

Prepovedano zbiranje ljudi

Na območju celotne Slovenije je prepovedano:

 • zbiranje več kot 6 ljudi,
 • prireditve,
 • javni shodi,
 • poroke in
 • verski obredi.

Dovoljeno zbiranje ljudi

Dovoljeno je zbiranje nad 6 ljudi le za skupino oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Pri tem je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili NIJZ.

Gibanje

Prepovedano gibanje ljudi

Začasno je na območju celotne Slovenije prepovedano gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za primere, ko gre za:

- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

- prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog,

- dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Prepovedano prehajanje med statističnimi regijami

Prepovedano je prehajanje med statističnimi regijami, razen posameznikom za:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Pri prehajanju statističnih regij v primeru uveljavljanja ene izmed 10 izjem svetujemo, da imate pri sebi ustrezna dokazila (na primer zemljiškoknjižni izpisek za lastništvo nepremičnine, izjavo za obisk bolnega svojca, potni nalog za opravljanje gospodarske dejavnosti ipd.).

Ob upoštevanju priporočil NIJZ je na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča omogočeno tudi izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvajanje takšnih športno-rekreacijskih dejavnosti, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov  (npr. tenis, badminton, balinanje). Pri tem je pomembno upoštevati tudi druge ukrepe za zajezitev širjenja okužb (na primer obvezna uporaba maske).  

Dovoljeno je gibanje pristojnih služb za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Prebivališče

Za prebivanje v statistični regiji šteje stalno ali začasno prebivališče, pri čemer je lahko posameznik nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

Tranzit

Prepovedano je prehajanje iz ene v drugo statistično regijo ali v drugo državo, razen v  primeru uveljavljanja katere od 10 izjem iz 4. člena odloka. V tem primeru priporočamo čim manj postankov in dosledno upoštevanje priporočil NIJZ ob morebitnih postankih.

Pogrebi in obiski pokopališč

Pogrebi in obiski pokopališč so dovoljeni v skupini do največ šest oseb ob upoštevanju priporočil NIJZ. Skupina več kot šest oseb je mogoča le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Za prehajanje iz domače statistične regije v drugo statistično regijo iz razloga vzdrževanja groba svojca, šteje izjema kot dostop do storitve za nujne primere, pri čemer je treba imeti ustrezno dokazilo (npr. položnico o plačilu najema groba ipd.). 

Koriščenje turističnih kapacitet

Izjema koriščenja turistične rezervacije velja zgolj za rezervacijo v domači regiji.

Nadzor

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija.

Iskalnik