Skoči do osrednje vsebine

Omejitve prodaje blaga in storitev

Za čimbolj učinkovito zaustavitev širjenja koronavirusa smo začasno prepovedali ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prodaja blaga in storitev je dovoljena le izjemoma. Odprte ostajajo vse tiste storitve, s katerimi zagotavljamo preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Odlok je v veljavi od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021. 

Področje uporabe in izjeme, navedene v odloku, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

Področje uporabe odloka

 • Z odlokom so prepovedane vse dejavnosti, pri katerih gre za odnos podjetje – potrošnik (B2C) in niso navedene med izjemami.
 • Z odlokom se ne ureja razmerij med podjetji (B2B).
 • Z odlokom se ne ureja tehničnih pregledov.
 • Sproščanje področnih dejavnosti urejajo pristojna ministrstva (na primer kulturne ustanove, športno rekreacijske storitve).

Prepoved obratovanja

Začasno je prepovedano obratovanje vseh dejavnosti, ki ponujajo in prodajajo blago in storitve neposredno potrošnikom, razen izjem, ki so navedene v nadaljevanju.

Dovoljeno obratovanje

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev v okviru izjem, ki zahtevajo izvedbo testa, je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo tovrstno ponudbo in prodajo blaga in storitev, enkrat tedensko opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (Covid-19) po HAG (hitri test) ali PCR metodi. Ponujanje in prodajanje tovrstnega blaga in storitev torej lahko opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji. Testirati se morajo vsi zaposleni, tudi tisti, ki nimajo neposrednega stika s potrošnikom.

Testiranje pa ni potrebno osebi, ki:

 • predloži negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur,
  • oseba se je med vikendom preventivno testirala zasebno, ker je želela smučati ali obiskati sorodnik.
 • ima potrdilo o cepljenju zoper Covid-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7, Moderna 14 in od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 • ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAGT, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • ima potrdilo zdravnika, da je prebolela Covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
  • Potrdilo zdravnika bodo na primer rabile zlasti osebe, ki niso opravile testa na virus SARS-CoV-2, ker so zbolele po tem, ko so za COVID-19 zboleli že ostali člani gospodinjstva, ki so imeli pozitiven test na virus SARS-CoV-2.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Pogoja testiranja potrošnikov ni več pri nobeni dejavnosti, ki je omejena z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Dejavnosti, ki so odprte brez testa za zaposlene:

 • lekarne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
  • sem spadajo banke, zavarovalniške storitve, finančni in operativni leasing, družbe za upravljanje, borzo,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles,
  • sem spadajo vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles, kot tudi avtovleke,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela)
 • osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja,
 • ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov,
 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
 • opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Dejavnosti, ki so odprte ob pogoju testa za zaposlene:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki
  • sem spadajo tudi optiki, 
 • vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • tržnice, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve na tržnicah,
  • izjema velja za organizirane tržnice, za katere velja tržni red, ne pa za stojnice ob cesti ali premične stojnice,
 • prodajalne s tehničnim blagom,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

Dodatna splošna pojasnila

Dikcija »v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje«

Dikcijo »v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje« je treba razumeti na način, da to blago predstavlja vsaj polovico asortimana ali skupaj ali posamično (če na primer prodajalna prodaja le živila). V kolikor je prodajalna lahko odprta, ker več kot polovico asortimana spada pod navedeno izjemo, lahko prodajalna prodaja tudi ostalo blago, vendar to blago ne sme spadati v kategorijo oblačil in obutve.

Prodajalne se same odločijo, na kakšen način bodo zagotovile spoštovanje te prepovedi, na primer umik blaga, pregradne stene in podobno.

Osebni prevzem na prevzemnem mestu in prodaja na daljavo

Ne glede na dejavnost je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 5. in 22. uro. Za osebni prevzem blaga se šteje prevzem zapakiranega blaga. Dovoljena je tudi prodaja na daljavo.

Pri prodaji na daljavo (na primer spletna prodaja, naročilo po telefonu) je pomembno, da se do trenutka sklenitve pogodbe uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo. Pogodba je sklenjena, ko se potrošnik in podjetje dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe (zlasti o predmetu in ceni). Izročitev blaga se lahko nato izvede preko pošte oziroma dostavne službe ali pa z osebnim prevzemom na prevzemnem mestu. Potrošnikom svetujemo, da plačilo opravijo z nakazilom že pred prevzemom blaga, v primeru plačevanja ob prevzemu blaga pa svetujemo kartično plačilo.

Prevzemno mesto mora biti funkcionalno ločen prostor od prodajalne (na primer skladišče). Gostincu ni potrebno preurejati gostinskega obrata (okna, vrata, stene), ampak je dovolj, da si začasno uredi "prevzemno mesto" zunaj gostinskega obrata (na primer postavitev mize) z namenom , da se strankam prepreči vstop v gostinski obrat. Na prevzemnem mestu je treba upoštevati vsa higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Priprava jedi in pijač brez časovne omejitve

Opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave, in opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance je dovoljeno brez časovne omejitve in pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.

Spoštovanje preventivnih ukrepov

Pri izvajanju vseh dejavnosti je potrebno 

 • zagotavljati minimalni možni stik s potrošniki,
 • prostore redno prezračevati oziroma zagotavljati ustrezno ventilacijo,
 • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov ter
 • upoštevati priporočila NIJZ.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Odgovorna oseba posamezne trgovine oziroma tržnice mora zagotoviti upoštevanje pogojev.

Trgovski centri

Trgovski centri morajo zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno trgovino v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke

Upravljavec trgovskega centra mora zagotoviti upoštevanje pogojev.

Prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah

Prepoved konzumiranja hrane in pijače je vezana zgolj na prevzeto hrano in pijačo na prevzemnih mestih. Navedeno pomeni, da se hrana in pijača prevzeta na prevzemnih mestih, ne sme zaužiti na območju prevzemnega mesta (npr. ob McDonaldsu, ob kioskih s hitro prehrano, bifejih - coffe to go, prevzem malic v gostiščih in podobno). 

Ponudniki ne smejo omogočati konzumiranja hrane in pijače na območju objekta, kjer izvajajo storitev (npr. ne sme biti miz, stolov ali stojnic). Prav tako naj ponudniki opozorijo potrošnike o prepovedi konzumacije prevzete hrane in pijače na območju prevzemnega mesta.

Prepoved torej ne velja generalno kot prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah. Kljub temu pa morajo potrošniki spoštovati tudi določbe vseh drugih veljavnih odlokov, ki opredeljujejo omejitve ravnanj prebivalstva na javnih mestih.

Drogerije

Drogerije niso samostojna izjema, so pa lahko odprte, če več kot polovico njihovega asortimana spada med živila, blago za osebno nego in čiščenje.

Prodajalne za male živali

Med živilo in blago za osebno nego in čiščenje se šteje tudi hrana za živali in blago za nego živali, zato so prodajalne za male živali lahko odprte, če to predstavlja več kot polovico njihovega asortimana.

Potujoče prodajalne

Izjema od prepovedi so tudi tako imenovane potujoče prodajalne, ki pretežno prodajajo živila, na primer kruh.

Tehnično blago

Za tehnično blago se šteje blago, ki je opredeljeno v Pravilniku o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

Pri tem gre zlasti za proizvode za gospodinjsko in podobno uporabo (med katere sodi tudi pohištvo), proizvode avtomobilske in podobne industrije, stroje in naprave za kmetijstvo in za obdelavo majhnih površin, proizvode informacijske tehnologije, športno opremo in rekvizite, proizvode s področja radio-komunikacij, avdio- in video-tehnike in naprav, ki se nanje priključujejo, elektro-medicinske pripomočke, namenjeni osebni uporabi, naprave za varstvo pred požarom in čistilne naprave.

Poleg tehničnega blaga lahko prodajalne, ki so odprte v skladu s to izjemo, prodajajo tudi drugo blago.

Med to izjemo sodijo tudi avtomobilski saloni ter prodajalne, ki prodajajo motorje in kolesa.

Gradbena dela

Izjema gradbenih del velja za nenaseljena gradbišča, nenaseljene hiše in nenaseljena stanovanja, na primer prazno stanovanje v sicer naseljenem bloku. Med gradbena dela sodijo tudi zaključna gradbena dela, na primer slikopleskarstvo, vodovodne, ogrevalne in elektroinštalacije.

Storitve, ki se opravljajo na prostem, so storitve, ki se opravljajo na zunanjih površinah, ne glede na to, ali se opravljajo ob oziroma na naseljeni ali nenaseljeni hiši oziroma stanovanju in se lahko opravljajo, če je možno zagotoviti, da ne prihaja do stikov s potrošniki.

Nepremičninske storitve

Storitve nepremičninskega posredovanja niso dovoljene.

Individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve

Individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, so storitve, ki nimajo podlage v zakonodaji s področja zdravstva. Torej niso zdravstvene dejavnosti. V to izjemo tako sodijo na primer tako imenovana individualna osebnostna in psihološka svetovanja, energijske vaje, energetsko sproščanje, antistresni programi, astrološke storitve, družinska in partnerska terapija, vedenjske in emotivne terapije in podobno.

Odlok ne omogoča izvajanja dejavnosti higienske nege, kot na primer salonov za nego telesa - savne in kopeli, solariji, saloni za masažo in za vsi drugi postopki, ki se izvajajo v salonih za nego telesa.

Ta izjema ne vključuje masaž in drugih terapij, pri katerih prihaja do fizičnega stika med izvajalcem in potrošnikom oziroma se izvaja v savnah, kopelih, salonih za masaže.

V kolikor izvajalec opravlja medicinsko storitev na podlagi zdravstvene zakonodaje, pa ga Odlok o začasni prepovedi ne omejuje, za podrobnejša pojasnila glede delovanja pa je pristojno Ministrstvo za zdravje. 

Avtopralnice

Izvajanje storitev avtopralnic ne spada med izjeme in ni dovoljeno. 

Opravljanje dejavnosti v razmerji med podjetji (B2B)

Če storitev koristi podjetje, mora upravičiti poslovni namen koriščenja te storitve, kar presojajo inšpekcijski organi na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja v konkretnem primeru.

Dovoljen je na primer poslovni najem apartmaja zaradi opravljanja delovnih nalog, težje pa je izkazati poslovni namen sestanka v na primer savni ali diskoteki. Prav tako koriščenje bazenskih kapacitet v hotelu ni stvar poslovne dejavnosti, pač pa so to dodatne storitve, ki niso dovoljene.

Nastanitve

Nastanitvene kapacitete so zaprte, je pa zaradi narave nujnosti dovoljeno, da osebe, ki so v njih že nastanjene, ostanejo do poteka rezervacije.

Najem avtodomov, kamp prostorov in apartmajev trenutno ni mogoč.

Odlok ne ureja oziroma v ničemer ne regulira poslovanja med podjetji (v nadaljevanju: B2B), kar pomeni, da če gre za poslovanje B2B, je dejavnost dovoljena - pravna oseba (na primer podjetje) lahko nemoteno naroči nastanitev za svoje poslovne partnerje ali delavce v nastanitvenem objektu pri pravni osebi.

Bivanje oseb napotenih na zdraviliško zdravljenje

Zdraviliška zdravstvena dejavnost spada med zdravstvene dejavnosti, saj so bolniki napoteni na zdraviliško zdravljenje kot uporabniki zdravstvenih storitev, ki so del postopkov zdravljenja in zdravstvene obravnave v Republiki Sloveniji. Naročnik zdravstvenih storitev je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), torej pravna oseba. Storitve, katerih naročnik je pravna oseba, se lahko izvajajo.

To pomeni, da oseba, ki je napotena na zdravljenje in nastanitev v nastanitveni obrat s strani ZZZS, lahko koristi storitev nastanitve. Oseba, ki je napotena samo na zdravljenje, ne pa tudi na nastanitev, lahko koristiti storitev nastanitve. Navedena izjema spada v "druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja".

Počivališča za avtodome

Prostor namenjen postavitvi bivalnih vozil zaradi počitka (postajališča), kjer se plačuje turistična taksa, se obravnava kot podvrst kampa oziroma kot nastanitveni gostinski obrat, ki v skladu z odlokom ne sme obratovati.

V kolikor so znotraj parkirišča zgolj urejeni parkirni prostori tudi za avtodome, ni pa urejene recepcije in drugih elementov, ki jih določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti , se ne obravnava kot podvrst kampa.