Skoči do osrednje vsebine

Omejitve prodaje blaga in storitev

Za čimbolj učinkovito zaustavitev širjenja koronavirusa smo začasno prepovedali ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prodaja blaga in storitev je dovoljena le izjemoma. Odprte ostajajo vse tiste storitve, s katerimi zagotavljamo preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

Področje uporabe in izjeme, navedene v 2. členu odloka, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

Področje uporabe odloka

 • Z odlokom so prepovedane vse dejavnosti, pri katerih gre za odnos podjetje – potrošnik (B2C) in niso navedene med izjemami.
 • Z odlokom se ne ureja razmerij med podjetji (B2B).
 • Z odlokom se ne ureja tehničnih pregledov.
 • Sproščanje področnih dejavnosti urejajo pristojna ministrstva (na primer kulturne ustanove, športno rekreacijske storitve).

Prepoved obratovanja

Začasno je prepovedano obratovanje vseh, ki ponujajo in prodajajo blago in storitve neposredno potrošnikom. V nadaljevanju navajamo nekaj primerov:

 • gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari,
 • frizerski in kozmetični saloni,,
 • diskoteke in nočni klubi,
 • kinematografi in kulturne ustanove,
 • igralnice,
 • velnesi,
 • avtopralnice, 
 • knjigarne.

Dovoljeno obratovanje

Obratovanje je dovoljeno naslednjim izjemam:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • tržnice,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
 • banke,
 • zavarovalniške storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
 • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih med 6. in 21. uro,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, kjer ni stika s potrošniki,
 • dimnikarske storitve.

Dikcijo »v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje« je treba razumeti na način, da to blago predstavlja več kot polovico asortimana ali skupaj (če npr. prodajalna prodaja živila in blago za osebno nego) ali posamično (če npr. prodajalna prodaja le živila). 

Prodajalne, ki so lahko odprte, a ne smejo ponujati oblačil, obutve in tehničnega blaga, se lahko same odločijo, na kakšen način bodo zagotovile spoštovanje te prepovedi (npr. umik blaga, pregradne stene, ipd.), važno je le, da je potrošniku dostop do tega blaga onemogočen.

V kolikor je prodajalna lahko odprta, ker več kot polovico asortimana spada pod navedeno izjemo, lahko prodajalna prodaja tudi ostalo blago, vendar to blago ne sme spadati v kategorijo oblačil, obutve in tehničnega blaga.

Osebni prevzem na prevzemnem mestu in prodaja na daljavo

Ne glede na dejavnost je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro. Za osebni prevzem blaga se šteje prevzem zapakiranega blaga. Dovoljena je tudi prodaja na daljavo.

Pri prodaji na daljavo (na primer spletna prodaja, naročilo po telefonu) je pomembno, da se do trenutka sklenitve pogodbe uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo. Pogodba je sklenjena, ko se potrošnik in podjetje dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe (zlasti o predmetu in ceni). Izročitev blaga se lahko nato izvede preko pošte oziroma dostavne službe ali pa z osebnim prevzemom na prevzemnem mestu. Potrošnikom svetujemo, da plačilo opravijo z nakazilom že pred prevzemom blaga, v primeru plačevanja ob prevzemu blaga pa svetujemo kartično plačilo.

Prevzemno mesto mora biti funkcionalno ločen prostor od prodajalne (na primer skladišče). Gostincu ni potrebno preurejati gostinskega obrata (okna, vrata, stene), ampak je dovolj, da si začasno uredi "prevzemno mesto" zunaj gostinskega obrata (npr. postavitev mize) z namenom , da se strankam prepreči vstop v gostinski obrat. Na prevzemnem mestu je treba upoštevati vsa higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Priprava jedi in pijač brez časovne omejitve

Opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave, in opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance je dovoljeno brez časovne omejitve.

Spoštovanje preventivnih ukrepov

Pri izvajanju vseh dejavnosti je potrebno 

 • zagotavljati minimalni možni stik s potrošniki,
 • prostore redno prezračevati oziroma zagotavljati ustrezno ventilacijo,
 • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov ter
 • upoštevati priporočila NIJZ.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ali na eno stranko na 10 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico.

Odgovorna oseba posamezne trgovine oziroma upravljavec tržnice mora zagotoviti upoštevanje pogojev.

Trgovski centri

Trgovski centri morajo zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno trgovino v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke

Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne trgovine v sklopu trgovskega centra mora zagotoviti upoštevanje pogojev.

Prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah

Prepoved konzumiranja hrane in pijače je vezana zgolj na prevzeto hrano in pijačo na prevzemnih mestih. Navedeno pomeni, da se hrana in pijača prevzeta na prevzemnih mestih, ne sme zaužiti na območju prevzemnega mesta (npr. ob McDonaldsu, ob kioskih s hitro prehrano, bifejih - coffe to go, prevzem malic v gostiščih in podobno). 

Ponudniki ne smejo omogočati konzumiranja hrane in pijače na območju objekta, kjer izvajajo storitev (npr. ne sme biti miz, stolov ali stojnic). Prav tako naj ponudniki opozorijo potrošnike o prepovedi konzumacije prevzete hrane in pijače na območju prevzemnega mesta.

Prepoved torej ne velja generalno kot prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah. Kljub temu pa morajo potrošniki spoštovati tudi določbe vseh drugih veljavnih odlokov, ki opredeljujejo omejitve ravnanj prebivalstva na javnih mestih.

Drogerije

Drogerije niso samostojna izjema, so pa lahko odprte, če več kot polovico njihovega asortimana spada med živila, blago za osebno nego in čiščenje.

Namestitve

Gostje, ki so ob uveljavitvi tega odloka, torej 16. oktobra 2020 že nastanjeni v nastanitvenem obratu, lahko storitev koristijo do njenega poteka.

Potrošnikov (tudi, če imajo rezervacijo) se od 16. oktobra 2020 ne sme sprejemati v nastanitvene obrate, ker je ponujanje nastanitvenih storitev neposredno potrošniku v nastanitvenih obratih po sedaj veljavnem odloku prepovedano.

Odlok ne ureja oziroma v ničemer ne regulira poslovanja med podjetji (v nadaljevanju: B2B), kar pomeni, da če gre za poslovanje B2B, je dejavnost dovoljena - pravna oseba (na primer podjetje) lahko nemoteno naroči nastanitev za svoje poslovne partnerje ali delavce v nastanitvenem objektu pri pravni osebi.

Bivanje oseb napotenih na zdraviliško zdravljenje

Zdraviliška zdravstvena dejavnost spada med zdravstvene dejavnosti, saj so bolniki napoteni na zdraviliško zdravljenje kot uporabniki zdravstvenih storitev, ki so del postopkov zdravljenja in zdravstvene obravnave v Republiki Sloveniji. Naročnik zdravstvenih storitev je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), torej pravna oseba. Storitve, katerih naročnik je pravna oseba, se lahko izvajajo.

To pomeni, da oseba, ki je napotena na zdravljenje in nastanitev v nastanitveni obrat s strani ZZZS, lahko koristi storitev nastanitve.
Oseba, ki je napotena samo na zdravljenje, ne pa tudi na nastanitev, ne more koristiti storitev nastanitve, ker ponujanje in prodajanje nastanitvenih storitev potrošniku začasno ni dovoljeno.

Prodajalne s hrano za male živali

Prodajalne za male živali so lahko odprte, če hrana za živali in blago za nego živali predstavlja več kot polovico njihovega asortimana.

Kmetijska prodajalna, kmetijska zadruga

Kmetijska prodajalna so vse prodajalne kmetijskih zadrug ter druge specializirane prodajalne s kmetijskimi stroji in opremo.

Med kmetijske prodajalne spada tudi trgovina na debelo s kmetijskimi stroji.

Kmetijske prodajalne lahko prodajajo gradbeni material, v kolikor ta spada med njihov asortiman.

Tržnice

Tržnice so v odloku navedene kot izjema od prepovedi, torej lahko obratujejo, vendar pa ne smejo ponujati oblačil, obutve in tehničnega blaga.

Izjema od prepovedi velja zgolj za organizirane tržnice, za katere velja tržni red, ne pa za posamezne premične stojnice.

Spoštovanje ukrepa 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko mora zagotoviti upravljavec tržnice (npr. tako, da razmakne stojnice).

Avtovleka

Avtovleka je dovoljena, saj spada med izjeme servisnih delavnic, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles.

Knjižnice

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji začasno prepoveduje ponujanje

 • kulturnih in
 • kinematografskih storitev.

Knjižnice pa so izjemoma lahko odprte.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Knjižnice morajo pri ponujanju svojih storitev zagotavljati:

 • minimalni možni stik s končnimi uporabniki,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, 
 • razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz prostorov ter
 • upoštevanje higienskih priporočil NIJZ.

Trafike in kioski

Trafike in kioski lahko poleg časopisov in revij prodajajo tudi ostalo blago.

Optika

Med prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki sodijo tudi optiki, ki torej lahko opravljajo svojo dejavnost.

Fitnes centri, bazeni in izvajanje drugih športnih dejavnosti

Izvajanje vseh športnih dejavnosti določa Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti.

Za pojasnila glede izvajanja športnih dejavnosti, kot tudi glede bazenov in fitnes centrov, je pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kontakt preko e-pošte zvijezdan.mikic1@gov.si ali preko telefona 01 400 54 14.

Varuhi predšolskih otrok

Varuhi predšolskih otrok, ki so vpisani v register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, lahko nadaljujejo z opravljanjem svoje dejavnosti. Vladni odlok, ki velja za omejevanje ponujanja blaga in storitev potrošnikov, zanje namreč ne velja. Njihovo dejavnost ureja odlok na področju vzgoje in izobraževanja, ki pa njihove dejavnosti ne omejuje.

Pri svojem delu morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki veljajo za vrtce v času veljavnosti vladnega odloka o zaprtju vrtcev. 

Dimnikarske storitve

Dimnikarske storitve je dovoljeno izvajati le pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti

Zdravstvena dejavnost, različne oblike terapij

V kolikor gre za zasebno medicinsko storitev, ki ni vezana na zdravstveno zakonodajo, za izvajalca veljajo določbe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, kar pomeni da začasno ne sme nuditi  storitev.

V kolikor izvajalec opravlja medicinsko storitev na podlagi zdravstvene zakonodaje, pa ga Odlok o začasni prepovedi ne omejuje, za podrobnejša pojasnila glede delovanja pa je pristojno Ministrstvo za zdravje. 

Tehnično blago

Kot tehnično blago se razlaga blago, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje po Pravilniku o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

Druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja

V izjemnih primerih so dovoljena nujna popravila in servisi tehničnega blaga. To je mišljeno predvsem za nujno oskrbo gospodinjstva (na primer poči cev v kopalnici, pokvari se hladilnik).

V primeru napake na blagu potrošnik pri podjetju v roku uveljavlja svoje zahtevke iz naslova stvarne napake ali garancije. Podjetje je v primeru nujnih storitev ali popravil dolžno ravnati v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov, v primeru nenujnih popravil pa mora podjetje blago pregledati in se opredeliti do zahtevka potrošnika takoj, ko bo to mogoče oziroma po prenehanju začasne prepovedi iz odloka. Podjetjem svetujemo, da v primeru nenujnih popravil obvestijo potrošnika, da jim trenutne razmere ne omogočajo pregleda blaga, zato se bo do njegovega zahtevka opredelilo takoj, ko bo to mogoče oziroma po prenehanju začasne prepovedi iz odloka.

Usposabljanja na področju prometa, registracijske organizacije, tahografske delavnice in tehnični pregledi

Prepovedano je izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike motornih vozil in voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov vozniških izpitov in drugih storitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Začasna prepoved ne velja za:

 • izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
 • redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
 • postopke in naloge v tahografskih delavnicah.

Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi potečejo od 16. novembra  2020 do 30. novembra 2020, se podaljša do 31. januarja 2021.

Za podrobnejša pojasnila je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo.

Gradbena dela

Dovoljeno je opravljati gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Namen izjeme je dokončanje že začetih novogradenj, zato izjema velja izključno za nenaseljena gradbišča in se ne uporablja za na primer prazno stanovanje v bloku, ki je sicer naseljen.

Dodatno je v odloku določena tudi izjema, po kateri so v izjemnih primerih dovoljena nujna popravila. V skladu s to izjemo je dovoljeno tudi nadaljevanje nujnih že začetih del, če gre za nujna popravila in dokončanje del brez katerih bi bila ogrožena varnost ali zdravje posameznikov (na primer nadaljevanje začete prenove edine kopalnice v stanovanju).

Prodaja motornih vozil

Navedena dejavnost začasno ni dovoljena, dovoljena pa je prodaja na daljavo in prodaja med podjetji.

Prodaja telefonskih aparatov in sklepanje novih razmerij

Navedenih dejavnosti ni dovoljeno opravljati neposredno, dovoljena pa je prodaja in sklepanje pogodbenih razmerij na daljavo.

Potujoče prodajalne

Potujoče prodajalne, ki pretežno prodajajo živila (na primer kruh) spadajo med izjeme in lahko obratujejo.

Predstavitev in prodaja izdelkov na terenu

Opravljanje storitve predstavitve in prodaje izdelka na terenu ali prodaja od vrat do vrat ni dovoljeno, saj gre za neposredno ponujanje blaga ali storitev potrošnikom. 

Montaža pohištva

Montažna dela (kot npr. vgradno pohištvo, kuhinjski elementi in podobno) niso navedena kot izjema od prepovedi, zato se začasno ne smejo opravljati. 

Opravljanje fotografskih storitev

Opravljanje fotografskih storitev se ne sme izvajati. Dovoljeno pa je opraviti fotografske storitve izključno za osebne dokumente.

Avtopralnice

Storitve avtopralnic se za potrošnike ne smejo izvajati, ne glede na vrsto avtopralnice. Lahko pa se izvajajo storitve med podjetji (B2B), torej izključno za poslovne partnerje.

Poslovanje z nepremičninami

Med izjemami ni storitev nepremičninskega posredovanja, kar pomeni, da teh dejavnosti ni dovoljeno ponujati in prodajati neposredno potrošnikom. Odlok v ničemer ne regulira poslovanja med podjetji, kar pomeni, da nepremičninski posredniki lahko poslujejo s pravnimi osebami.

Čistilnice, pralnice

Storitve čistilnic in pralnic se začasno ne smejo ponujati in opravljati neposredno potrošnikom. Dovoljeno pa je opravljanje teh storitev za podjetja oziroma med podjetji. 

Prehod meje za namen prevzema ali dostave blaga

Trenutno veljavni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ne ureja področja omejitev gibanja. To je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve.

Saloni za nego živali

Poslovanje in ponujanje storitev v salonih za nego psov in drugih živali, začasno ni dovoljeno.

Masažni saloni

Opravljanje storitvene dejavnosti masaže je začasno prepovedano.

V kolikor gre za medicinsko storitev na podlagi zdravstvene zakonodaje, pa je Odlok o začasni prepovedi ne omejuje, za podrobnejša pojasnila glede delovanja pa je pristojno Ministrstvo za zdravje.