Skoči do osrednje vsebine

Omejitve prodaje blaga in storitev

Za čimbolj učinkovito zaustavitev širjenja koronavirusa smo začasno omejili ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prodaja blaga in storitev je dovoljena pod določenimi pogoji.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS sprošča določene omejitve pri izvajanju dimnikarskih storitev, gradbenih del, kongresne dejavnosti ter pri obratovanju igralnic, igralnih salonov in prirejanju posebnih iger na srečo.

Zrahljane so omejitve pri predpisanem zagotavljanju prostora na stranko v trgovskih centrih. Trgovski centri bodo morali po novem na posamezno stranko zagotavljati 10 kvadratnih metrov, in ne več 20 kvadratnih metrov.

Spreminjajo oziroma zmanjšujejo se omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 odstotkov zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe.

Prav tako je ukinjena prepoved konzumiranja hrane in pijače pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih.

Kot izjema s pogojem PCT za zaposlene in vse goste se dodajajo bazeni, pri čemer je dovoljena 75 odstotna zasedenost razpoložljivih kapacitet.

Z namenom uskladitve z drugimi odloki pa se med dokazila o testiranju, ki se upoštevajo, dodajajo tudi dokazila, ki so bila izdana v Republiki Srbiji.

Odlok začne veljati 7. junija 2021 in velja do vključno 13. junija 2021.

Področje uporabe in izjeme, navedene v odloku, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

Področje uporabe odloka

 • Z odlokom so prepovedane vse dejavnosti, pri katerih gre za odnos podjetje – potrošnik (B2C) in niso navedene med izjemami.
 • Z odlokom se ne ureja razmerij med podjetji (B2B).
 • Sproščanje področnih dejavnosti urejajo pristojna ministrstva (na primer kulturne ustanove, športno rekreacijske storitve).

Prepoved obratovanja

Začasno je prepovedano obratovanje vseh dejavnosti, ki ponujajo in prodajajo blago in storitve neposredno potrošnikom, razen izjem, ki so navedene v nadaljevanju.

Dovoljeno obratovanje

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev v okviru izjem, ki zahtevajo izvedbo testa, je dovoljeno le pod pogojem prebolelosti, cepljenja ali testiranja zaposlenih (pogoj PCT).

Dodatni pogoj testiranja pomeni, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje tega blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje tega blaga in storitev opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

Testiranje pa ni potrebno pri osebi, ki imajo: 

 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni, 
  • prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 • dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, in so se v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim od z odlokom priznanih cepiv, pri čemer v primeru cepiv (Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca), zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Dokazila o testiranju iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Dejavnosti, ki so odprte brez testa za zaposlene:

 • lekarne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
  • sem spadajo banke, zavarovalniške storitve, finančni in operativni leasing, družbe za upravljanje, borza,
 • geodetske storitve,
 • pošta,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve,
 • gradbena dela,
 • osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
 • čistilni servisi in čistilnice,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
  • (storitve malega gospodarstva, na primer šiviljstvo, čevljarstvo, računalniški, elektro in telekomunikacijski servisi, vodovodne in ogrevalne inštalacije, urarstvo, zlatarstvo, mizarstvo, montažerstvo, fotografi, avtopralnice),
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja,
 • ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov,
 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
 • opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Dejavnosti, ki so odprte ob pogoju testa za zaposlene:

 • opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,
  • (izjeme, za katere je dovoljeno opravljanje dejavnosti se širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, torej v prodajalnah in izven prodajaln)
 • storitve nepremičninskega posredovanja,
 • storitve higienske nege, kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa (higienska nega je odprta v celoti v skladu s Pravilnikom o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti),
 • nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
  • izjema velja na primer za inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice zasebne glasbene šole, ki nimajo koncesije in ne izvajajo javnega programa,
 • storitve turističnih agencij,
  • (med storitve turističnih agencij sodijo ponujanje in prodajanje turističnih aranžmajev, prodaja letalskih kart, turistično vodenje)
 • storitve salonov za nego živali,
 • obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo od 5.00 do 22.00 ure, pri čemer je lahko zasedenih do 75% razpoložljivih igralnih mest,
 • sejemska dejavnosti, pri čemer se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev,
 • kongresna dejavnost,
 • bazeni, pri čemer je lahko zasedenih do 75 % razpoložljivih kapacitet.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska dejavnost, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja kongresna dejavnost in na bazenih so lahko samo potrošniki pod pogojem PCT.

Gostinske storitve

V vseh statističnih regijah je dovoljeno opravljanje gostinske od 5. do 22. ure. Gostje morajo zapustiti gostinske obrate najpozneje v 30ih minutah po koncu dovoljenega opravljanja gostinske dejavnosti.

Ta časovna omejitev opravljanja dejavnosti pa ne velja za dejavnost priprave in dostave jedi in pijač v sobah oziroma drugih oblikah nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem jedi in pijač.

Pri tem je dovoljena zgolj sedeča postrežba oziroma postrežba za mizami, pri čemer je potrebno zagotavljati razdaljo najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ štiri osebe. Ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki za eno mizo, ter za osebe s spremstvom. Pri tem ne velja omejitev števila oseb na 10 m2 na posamezno stranko.

Pogoj sedeče postrežbe pomeni, da je dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih le za mizami, kar pomeni, da ni omogočen samopostrežni način prevzema hrane in pijače, pač pa zaposleni gostu, ki sedi za mizo, postrežejo naročeno hrano in pijačo.

Določa se, da je opravljanje gostinske dejavnosti dovoljeno tudi zunaj gostinskih obratov (npr. catering, stojnična priprava hrane), pod pogoji, ki so določeni z odlokom (določen obratovalni čas od 5. do 22. ure, obveznost sedeče postrežbe (in ne npr. samopostrežni način), upoštevanje razdalje najmanj 3 metre med robovi miz, upoštevanje maksimalnega števila oseb za eno mizo - največ 4 osebe z izjemami).

Največje število oseb, ki so lahko hkrati v gostinskem obratu se, izračuna glede na velikost dela gostinskega obrata ob upoštevanju pogojev treh metrov razmika med mizami ter maksimalnega števila štirih oseb za eno mizo (ob upoštevanju izjeme tako imenovanih družinskih mehurčkov).

Ponujanje in prodajanje gostinskih storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje gostinskih in nastanitvenih storitev enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje gostinskih in nastanitvenih storitev opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa. Ob tem veljajo enaka dokazila glede prebolelosti oziroma cepljenja, kot velja to za ostale izjeme s pogojem testa.

V kolikor gostinski obrat ponuja zgolj osebni prevzem hrane in potrošnikom ne omogoča konzumiranja prevzete hrane za mizami, pogoj PTC za zaposlene ne velja. V kolikor pa gostinski obrat ponuja osebni prevzem hrane na prevzemnem mestu in hkrati omogoča konzumiranje prevzete hrane za mizami za zaposlene velja pogoj PTC. Prav tako pa veljajo tudi vsi drugi pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, ki so določeni v odloku.

V notranjosti gostinskih obratov so lahko samo gostje, ki imajo izpolnjen pogoj PCT.

Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek ni dovoljeno.

Med izjemo, ki dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov ne sodi obratovanje nočnih klubov, nočnih barov in diskotek. S tem pa se ne prepoveduje opravljanja dejavnosti lokalom, ki zgolj v svojem nazivu nosijo besedo »bar«.

Animacija gostov

Gostinski obrat potrošnikom ne sme ponujati drugih prostočasnih aktivnosti (na primer igranje biljarda, pikada, ročnega nogometa, igral v notranjosti ali na zunanjih površinah gostinskih obratov).

V odloku trenutno ni posebne izjeme za zabaviščne parke, napihljiva igrala in druge prostočasne aktivnosti, zato je opravljanje teh dejavnosti dovoljeno zgolj, v kolikor so izjema v skladu z drugimi odloki.

Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih je dovoljena animacija gostov tako z mehansko kot tudi z živo glasbo. Ker pa je opravljanje gostinske dejavnosti z odlokom omejeno zgolj na sedečo postrežbo, ples gostov v gostinskem obratu ni dovoljen.

Gostinski obrat lahko za namen animacije in zabave svojih gostov najame glasbenika, pri čemer morajo gostje gostinskega obrata spoštovati pogoje, ki veljajo za gostinski obrat (sedeča postrežba, razmik med mizami in med osebami). V kolikor pa gostinski obrat organizira prireditev, na kateri nastopa glasbenik in za katero pobira tudi vstopnino, pa veljajo omejitve glede zbiranja v skladu z odlokom Ministrstva za notranje zadeve.

Notranjost gostinskih obratov

V notranjosti gostinskih obratov so tako lahko samo gostje, ki izpolnjujejo pogoj PCT:

 • dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
  • prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 • dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, in so se v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim od z odlokom priznanih cepiv, pri čemer v primeru cepiv (Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca), zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Brez opravljenega testa na virus SARS-CoV-2 in ostalih v odloku naštetih dokazil so v notranjosti gostinskega obrata lahko osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Ponudniki gostinskih storitev naj pred postrežbo v notranjosti gostinskega obrata gosta seznanijo oziroma opozorijo, da je za koriščenje navedenih storitev potreben pogoj PCT.

Za izpolnjevanje pogoja PCT se upoštevajo testi HAG in testi PCR, ki jih izvaja pooblaščeni izvajalec Ministrstva za zdravje. 

V kolikor se gost ne želi izjasniti glede izpolnjevanja pogoja PCT, lahko ponudnik gostinski storitev gosta zavrne.

V skladu z odlokom je preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT s strani potrošnikov na ponudniku blaga in storitev, ki pa svojo obveznost izpolni, če goste opozori glede pogoja PCT (na primer izobesi vidno obvestilo, gosta pred nudenjem storitev vpraša, ali izpolnjuje pogoj PCT, gost podpiše izjavo, da izpolnjuje pogoj PCT).

Delovni čas

Opravljanje gostinske dejavnosti je dovoljeno med 5. in 22. uro, pri čemer morajo gostje zapustiti gostinski obrat najkasneje v 30 minutah po zaprtju (možnost zaužitja naročene hrane in pijače).

V gostinskih obratih, kjer se opravlja gostinska dejavnost med 5. in 22. uro, lahko gostinski obrati ponujajo tako osebni prevzem hrane ali pijače, kot tudi dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe. Po 22. uri pa lahko gostinski obrati do konca svojega obratovalnega časa ponujajo zgolj osebni prevzem hrane ali pijače.

Gostinski obrat je v primeru opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač za poslovne goste oziroma v primeru pogodbenega zagotavljanja prehrane zgolj za delavce določenega podjetja vezan na svoj obratovalni čas in lahko svoje storitve nudi tudi po 22. uri.

Upoštevanje razdalje

Na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter v notranjosti gostinskih obratov je lahko hkrati toliko oseb, kolikor jih glede na velikost prostora gostinskega obrata lahko sedi za mizami, ob upoštevanju razdalje najmanj tri metre med robovi miz in pogoja, da za eno mizo lahko sedijo največ štiri osebe. Pri tem ne velja omejitev števila oseb na 10 m2  na posamezno stranko.

Omejitev na največ 4 osebe za isto mizo ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki za eno mizo, ter za osebe s spremstvom.

Higienska navodila

Zaposleni in gostje morajo ves čas imeti nameščene maske, razen ko sedijo pri mizi.

Pri izvajanju gostinske dejavnosti je zahtevano strogo upoštevanje in spoštovanje vseh higienskih navodil, ki jih določa NIJZ in so nujno potrebna za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Dodatna splošna pojasnila

Osebni prevzem na prevzemnem mestu in prodaja na daljavo

Ne glede na dejavnost je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer brez časovne omejitve.

Za osebni prevzem blaga se šteje prevzem zapakiranega blaga. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno.

V izjemo osebnega prevzema blaga, hrane in pijače ne spada opravljanje gostinske dejavnosti v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17), zato morajo tudi t.i. samopostrežne restavracije še naprej zagotavljati sedeči način postrežbe, enako pa velja tudi za t.i. stojnično pripravo hrane, ki se opravlja zunaj gostinskih obratov.

Pri prodaji na daljavo (na primer spletna prodaja, naročilo po telefonu) je pomembno, da se do trenutka sklenitve pogodbe uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo. Pogodba je sklenjena, ko se potrošnik in podjetje dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe (zlasti o predmetu in ceni). Izročitev blaga se lahko nato izvede preko pošte oziroma dostavne službe ali pa z osebnim prevzemom na prevzemnem mestu. Potrošnikom svetujemo, da plačilo opravijo z nakazilom že pred prevzemom blaga, v primeru plačevanja ob prevzemu blaga pa svetujemo kartično plačilo.

Prevzemno mesto mora biti funkcionalno ločen prostor od prodajalne (na primer skladišče). Na prevzemnem mestu je treba upoštevati vsa higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Priprava jedi in pijač brez časovne omejitve

Opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave, in opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance je še vedno dovoljeno brez časovne omejitve in pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.

Spoštovanje preventivnih ukrepov

Pri izvajanju vseh dejavnosti je potrebno:

 • zagotavljati minimalni možni stik s potrošniki,
 • prostore redno prezračevati oziroma zagotavljati ustrezno ventilacijo,
 • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov ter
 • upoštevati priporočila NIJZ.

Število oseb v okolju, kjer se vrši ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je omejeno na 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2. Ob tem je treba zagotavljati tudi 10 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.

Ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v notranjosti javnega prostora, v katerem se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

Odgovorna oseba posamezne trgovine oziroma tržnice mora zagotoviti upoštevanje pogojev.

Trgovski centri

Trgovski centri morajo v zagotavljati 10 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ter imeti ločen vhod in izhod za stranke. Omejenost števila oseb na 10 m2 na posamezno stranko ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

Število oseb v prodajalnah znotraj trgovskega centra je omejeno na 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je prodajni prostor prodajalne manjši od 10 m2.

Upravljavec trgovskega centra mora zagotoviti upoštevanje pogojev.

Konzumiranje hrane in pijače na prevzemnih mestih

Odpravlja se prepoved konzumiranja hrane in pijače na prevzemnih mestih iz 9. točke prvega odstavka 2. člena odloka.

V izjemo osebnega prevzema blaga, hrane in pijače ne spada opravljanje gostinske dejavnosti v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17), zato morajo tudi t.i. samopostrežne restavracije še naprej zagotavljati sedeči način postrežbe, enako pa velja tudi za t.i. stojnično pripravo hrane, ki se opravlja zunaj gostinskih obratov.

Obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo

Kot izjema je dovoljeno tudi obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo od 5. do 22. ure pod pogojem testiranja zaposlenih in potrošnikov. Ponujajo lahko do 75 % razpoložljivih igralnih mest.

Kot razpoložljiva igralna mesta se štejejo vse igralne enote, kot so igralni avtomati, mesta za igralno mizo in podobno. Zasedenih je lahko zgolj 75 % razpoložljivih igralnih mest.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo pogoj PCT.

V igralnicah in igralnih salonih se lahko izvaja tudi gostinska dejavnost, vendar le od 5. do 22. ure.

Z izrazom igralnic, igralnih salonov in prirejanja posebnih iger na srečo je zajeta celotna igralniška dejavnost.

Gradbena dela

Vsa gradbena dela so dovoljena povsod. Med gradbena dela sodijo tudi zaključna gradbena dela, na primer slikopleskarstvo, vodovodne, ogrevalne in elektroinštalacije.

Nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve ter storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja

V vseh statističnih regijah se pod pogojem testa dovoljujejo nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve in storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice).

Izjemi nista več individualni, potrebno pa je upoštevati omejenost števila oseb na 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2.

Kongresna dejavnost

Pri opravljanju kongresne dejavnosti se število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči omeji do 75 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Med osebami mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Zgoraj navedeni omejitvi ne veljata na odprtih površinah, na katerih ni fiksnih sedišč, pri čemer mora biti med postavljenimi sedišči najmanj 1 m razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Medosebna razdalja med osebami, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 m, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Kongresna dejavnost se lahko opravlja pod pogojem PCT za zaposlene oziroma izvajalce. Poleg tega se v notranjih prostorih pogoj testiranja določa tudi za potrošnike oziroma udeležence kongresa.

Bazeni

Kot izjema s pogojem PCT za zaposlene in potrošnike se dodajajo bazeni, pri čemer je dovoljena 75 % zasedenost razpoložljivih kapacitet.

Izjema ne velja za uporabnike športnih bazenov za izvajanje športne dejavnosti (t.i. športni bazeni za namen izvajanja športne dejavnosti, tako rekreativne, kot tekmovalne), temveč bazene, ki so del hotelskih in drugih turističnih zmogljivosti ter t.i. bazene za sprostitev (bazene v okviru term in podobno).

Ta omejitev tudi ne velja za dejavnost salonov za nego telesa (savne in kopeli, solariji, saloni za masažo in za vse druge postopke, ki se izvajajo v salonih za nego telesa), ki spadajo pod izjemo storitev higienske nege, pri kateri se zahteva zgolj pogoj PCT za zaposlene. Dejavnost salonov za nego telesa lahko ponujajo tudi namestitveni obrati za zunanje goste.

Dovoljena 75 % zasedenost razpoložljivih kapacitet bazenov se izračuna glede na predvideno število kopalcev in dovoljeno število obiskovalcev v skladu s Pravilnikom o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 84/07, 22/13, 33/18 in 47/19).

Nastanitve

Z novim odlokom se spreminjajo tudi pogoji za ponujanje nastanitvenih storitev, in sicer nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot, nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 % zasedenosti nastanitvenega obrata. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja. V kampih dovoljeno ponujanje do 75 % razpoložljivih enot. Dovoljeno je tudi ponujanje programov za dobro počutje in bazenov za vse goste.

Pogoj 75 % zasedenost nastanitvenih enot velja za posamezen samostojen nastanitveni obrat in ne za vse nastanitvene obrate, ki spadajo v lastnino posameznega podjetja. V vseh statističnih regijah je v kampih dovoljeno ponujanje do 75 % razpoložljivih enot. V razpoložljive enote se ne štejejo vse enote kampa, pač pa je lahko zasedenih 75 % preostalih enot, ki niso zakupljene s strani pavšalistov.

Omejitve glede zasedenosti nastanitvenih enot ne veljajo za B2B poslovanje, zato se v to kvoto ne vštevajo nastanitvene enote, v katerih so nastanjeni poslovni gostje, prav tako se v to kvoto ne vštevajo nastanitvene enote, v katerih so na primer nastanjene osebe, ki so napotene na zdraviliško zdravljenje.

Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek še naprej ni dovoljeno.

Ponujanje in prodajanje nastanitvenih storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje gostinskih in nastanitvenih storitev enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje nastanitvenih storitev opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa. Ob tem veljajo enaka dokazila glede prebolelosti oziroma cepljenja, kot velja to za ostale izjeme s pogojem testa

Sobodajalci, ki svoje nastanitvene enote oddajo v upravljanje agenciji, morajo izpolnjevati pogoj PCT v primeru, da prihajajo v osebni stik s potrošnikom (na primer nastanitvena enota se nahaja v isti stavbi, v kateri živi sobodajalec).

V nastanitvenih obratih lahko bivajo le osebe, ki imajo ob prijavi (pogoj PCT):

 • dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
  • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 • dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, in so se v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepile z enim od z odlokom priznanih cepiv, pri čemer v primeru cepiv (Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca), zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Dokazila o testiranju iz osmega in prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

V nastanitvenih obratih lahko brez opravljenega testa na virus SARS-CoV-2 in ostalih v predlaganem odloku naštetih dokazil bivajo tudi vse osebe, ki še niso dopolnile 18 let in tam bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Ponudniki nastanitvenih storitev naj ob prijavi v nastanitveni obrat gosta seznanijo oziroma opozorijo, da je za koriščenje navedenih storitev potreben pogoj PCT.

V kolikor se gost ne želi izjasniti glede izpolnjevanja pogoja PCT, lahko ponudnik nastanitveni storitev gosta zavrne. Gostinski in nastanitveni obrati lahko z obvestili ob vhodu goste opozorijo na obveznost izpolnjevanja pogoja PCT.

Za izpolnjevanje pogoja PCT se upoštevajo testi HAG in testi PCR, ki jih izvaja pooblaščeni izvajalec Ministrstva za zdravje. Nastanitveni obrat lahko svojim gostom ponuja testiranje na lokaciji nastanitvenega obrata, v kolikor zagotovi, da testiranje izvaja pooblaščeni izvajalec Ministrstva za zdravje.

Programi za dobro počutje

V nastanitvenih obratih je dovoljeno tudi ponujanje programov za dobro počutje.

Programi za dobro počutje so zlasti storitve velnesa, fitnesa, masaž, savn in podobnega.

Pri ponujanju programov za dobro počutje v zaprtih prostorih se število oseb v vseh statističnih regijah omeji na 10 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je prostor manjši od 10 m2.

Sejemska dejavnost

Sejemska dejavnost je dovoljena pod pogojem testiranja, cepljenja oziroma prebolelosti zaposlenih. Pogoj velja tudi za potrošnike v notranjih prostorih, kjer se izvaja sejemska dejavnost.

Število oseb v prostoru, v katerem se izvaja sejemska dejavnost se omeji na 10 m2 na posameznega obiskovalca, pri čemer se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev.

Omejitev števila oseb ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v prostoru, v katerem se izvaja sejemska dejavnost, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

Bivanje oseb napotenih na zdraviliško zdravljenje

Zdraviliška zdravstvena dejavnost spada med zdravstvene dejavnosti, saj so bolniki napoteni na zdraviliško zdravljenje kot uporabniki zdravstvenih storitev, ki so del postopkov zdravljenja in zdravstvene obravnave v Republiki Sloveniji. Naročnik zdravstvenih storitev je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), torej pravna oseba.

Opravljanje dejavnosti v razmerjih med podjetji (B2B)

Odlok regulira izključno odnos pravne osebe do potrošnika (B2C) in ne poslovanja med podjetji (B2B), kar pomeni, da če gre za poslovanje B2B, je dejavnost dovoljena.

Pravna oseba (na primer podjetje) lahko nemoteno naroči nastanitev za svoje poslovne partnerje ali delavce v nastanitvenem objektu pri pravni osebi.

Počivališča za avtodome

Prostor namenjen postavitvi bivalnih vozil zaradi počitka (postajališča), kjer se plačuje turistična taksa, se obravnava kot podvrst kampa oziroma kot nastanitveni gostinski obrat, ki v skladu z odlokom lahko obratuje pod pogoji, ki veljajo za nastanitvene obrate.

V kolikor so znotraj parkirišča zgolj urejeni parkirni prostori tudi za avtodome, ni pa urejene recepcije in drugih elementov, ki jih določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti , se ne obravnava kot podvrst kampa.