Skoči do osrednje vsebine

Omejitve prodaje blaga in storitev

Za čimbolj učinkovito zaustavitev širjenja koronavirusa smo začasno prepovedali ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prodaja blaga in storitev je dovoljena le izjemoma. Odprte ostajajo vse tiste storitve, s katerimi zagotavljamo preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Odlok je v veljavi od 16. januarja 2021 in velja do 22. januarja 2021.

Področje uporabe in izjeme, navedene v 2. členu odloka, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

Področje uporabe odloka

 • Z odlokom so prepovedane vse dejavnosti, pri katerih gre za odnos podjetje – potrošnik (B2C) in niso navedene med izjemami.
 • Z odlokom se ne ureja razmerij med podjetji (B2B).
 • Z odlokom se ne ureja tehničnih pregledov.
 • Sproščanje področnih dejavnosti urejajo pristojna ministrstva (na primer kulturne ustanove, športno rekreacijske storitve).

Prepoved obratovanja

Začasno je prepovedano obratovanje vseh dejavnosti, ki ponujajo in prodajajo blago in storitve neposredno potrošnikom. V nadaljevanju navajamo nekaj primerov:

 • gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari,
 • diskoteke in nočni klubi,
 • kinematografi in kulturne ustanove,
 • igralnice,
 • velnesi.

Dovoljeno obratovanje

Obratovanje je dovoljeno naslednjim izjemam:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 • tržnice s hrano,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinski servisi,
 • finančne storitve,
 • geodetske storitve,
 • pošta,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve,
 • trafike in kioski za prodajo časopisov in revij, 
 • storitve frizerskih salonov ter medicinske pedikure in medicinske manikure,
 • čistilni servisi in čistilnice,
 • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve (na primer psihoterapija, ajurvedske storitve),
 • osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Dikcijo »v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje« je treba razumeti na način, da to blago predstavlja vsaj polovico asortimana ali skupaj ali posamično (če na primer prodajalna prodaja le živila).

V kolikor je prodajalna lahko odprta, ker več kot polovico asortimana spada pod navedeno izjemo, lahko prodajalna prodaja tudi ostalo blago, vendar to blago ne sme spadati v kategorijo oblačil in obutve.

Prodajalne ne smejo ponujati oblačil in obutve, same pa se odločijo, na kakšen način bodo zagotovile spoštovanje te prepovedi (na primer umik blaga, pregradne stene). Prepoved je določena z namenom, da se omeji čas zadrževanja potrošnikov v prodajalnah.

Drogerije niso samostojna izjema, so pa lahko odprte, če več kot polovico njihovega asortimana spada med živila, blago za osebno nego in čiščenje.

Za živilo in blago za osebno nego in čiščenje se šteje tudi hrana za živali in blago za nego živali, zato so prodajalne za male živali lahko odprte, če to predstavlja več kot polovico njihovega asortimana.

Izjema so tudi tako imenovane potujoče prodajalne, ki pretežno prodajajo živila (na primer kruh).

Zakon o trgovini določa, da je prodajalna poslovni prostor in da trgovec lahko zaradi značilnosti izdelkov ali zaradi zahtev drugih predpisov opravlja trgovinsko dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni. Tako lahko na primer prodajalna, ki je v trgovskem centru, nekje zunaj pred trgovskim centrom (na primer šotor na parkirišču) prodaja smreke. Navedeno je dovoljeno ob predpostavki, da gre za prodajalno, ki je lahko odprta v skladu z izjemo v Odloku.

Prav tako tudi ni več prepovedi prodaje tehničnega blaga v teh prodajalnah.

Osebni prevzem na prevzemnem mestu in prodaja na daljavo

Ne glede na dejavnost je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro. Za osebni prevzem blaga se šteje prevzem zapakiranega blaga. Dovoljena je tudi prodaja na daljavo.

Pri prodaji na daljavo (na primer spletna prodaja, naročilo po telefonu) je pomembno, da se do trenutka sklenitve pogodbe uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo. Pogodba je sklenjena, ko se potrošnik in podjetje dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe (zlasti o predmetu in ceni). Izročitev blaga se lahko nato izvede preko pošte oziroma dostavne službe ali pa z osebnim prevzemom na prevzemnem mestu. Potrošnikom svetujemo, da plačilo opravijo z nakazilom že pred prevzemom blaga, v primeru plačevanja ob prevzemu blaga pa svetujemo kartično plačilo.

Prevzemno mesto mora biti funkcionalno ločen prostor od prodajalne (na primer skladišče). Gostincu ni potrebno preurejati gostinskega obrata (okna, vrata, stene), ampak je dovolj, da si začasno uredi "prevzemno mesto" zunaj gostinskega obrata (na primer postavitev mize) z namenom , da se strankam prepreči vstop v gostinski obrat. Na prevzemnem mestu je treba upoštevati vsa higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Priprava jedi in pijač brez časovne omejitve

Opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave, in opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance je dovoljeno brez časovne omejitve.

Spoštovanje preventivnih ukrepov

Pri izvajanju vseh dejavnosti je potrebno 

 • zagotavljati minimalni možni stik s potrošniki,
 • prostore redno prezračevati oziroma zagotavljati ustrezno ventilacijo,
 • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov ter
 • upoštevati priporočila NIJZ.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Odgovorna oseba posamezne trgovine mora zagotoviti upoštevanje pogojev.

Trgovski centri

Trgovski centri morajo zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno trgovino v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke

Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne trgovine v sklopu trgovskega centra mora zagotoviti upoštevanje pogojev.

Prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah

Prepoved konzumiranja hrane in pijače je vezana zgolj na prevzeto hrano in pijačo na prevzemnih mestih. Navedeno pomeni, da se hrana in pijača prevzeta na prevzemnih mestih, ne sme zaužiti na območju prevzemnega mesta (npr. ob McDonaldsu, ob kioskih s hitro prehrano, bifejih - coffe to go, prevzem malic v gostiščih in podobno). 

Ponudniki ne smejo omogočati konzumiranja hrane in pijače na območju objekta, kjer izvajajo storitev (npr. ne sme biti miz, stolov ali stojnic). Prav tako naj ponudniki opozorijo potrošnike o prepovedi konzumacije prevzete hrane in pijače na območju prevzemnega mesta.

Prepoved torej ne velja generalno kot prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah. Kljub temu pa morajo potrošniki spoštovati tudi določbe vseh drugih veljavnih odlokov, ki opredeljujejo omejitve ravnanj prebivalstva na javnih mestih.

Prepoved osebnega prevzema alkohola in alkoholnih pijač na prevzemnem mestu

Prepoved se nanaša zlasti na osebni prevzem alkohola in alkoholnih pijač v gostinskih obratih, saj ta prepoved dopolnjuje prepoved konzumiranja prevzete hrane in pijače na javnih površinah. 

Zakon o omejevanju porabe alkohola, alkoholno pijačo definira kot vsako pijačo, ki vsebuje več kot 1,2 volumenskih odstotkov alkohola, žgana pijača pa kot alkoholna pijača, ki vsebuje več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola.

Storitve medicinske pedikure in medicinske manikure

Gre za nujne storitve, v okviru katerih je pedikuro in manikuro mogoče opravljati pri osebah, ki potrebujejo strokovno pomoč pri urejanju vraščenih nohtov, odstranjevanju kurjih očes in podobno.

Kot izjema pa se ne šteje izvajanje kozmetične dejavnosti in ponujanje storitev, ki jih lahko potrošnik uredi sam (na primer navadno striženje zdravih nohtov, strganje pet, lakiranje nohtov).

Čistilni servisi in čistilnice

Dovoljeno je opravljanje dejavnosti npr. kemičnim čistilnicam, pralnicam, podjetjem, ki nudijo čiščenje objektov, in podobno.

Storitve avtopralnic ne spadajo med izjeme in se ne smejo opravljati.

Drogerije

Drogerije niso samostojna izjema, so pa lahko odprte, če več kot polovico njihovega asortimana spada med živila, blago za osebno nego in čiščenje.

Nastanitve

Nastanitvene kapacitete so zaprte, je pa zaradi narave nujnosti dovoljeno, da osebe, ki so v njih že nastanjene, ostanejo do poteka rezervacije.

Odlok ne ureja oziroma v ničemer ne regulira poslovanja med podjetji (v nadaljevanju: B2B), kar pomeni, da če gre za poslovanje B2B, je dejavnost dovoljena - pravna oseba (na primer podjetje) lahko nemoteno naroči nastanitev za svoje poslovne partnerje ali delavce v nastanitvenem objektu pri pravni osebi.

Bivanje oseb napotenih na zdraviliško zdravljenje

Zdraviliška zdravstvena dejavnost spada med zdravstvene dejavnosti, saj so bolniki napoteni na zdraviliško zdravljenje kot uporabniki zdravstvenih storitev, ki so del postopkov zdravljenja in zdravstvene obravnave v Republiki Sloveniji. Naročnik zdravstvenih storitev je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), torej pravna oseba. Storitve, katerih naročnik je pravna oseba, se lahko izvajajo.

To pomeni, da oseba, ki je napotena na zdravljenje in nastanitev v nastanitveni obrat s strani ZZZS, lahko koristi storitev nastanitve.
Oseba, ki je napotena samo na zdravljenje, ne pa tudi na nastanitev, ne more koristiti storitev nastanitve, ker ponujanje in prodajanje nastanitvenih storitev potrošniku začasno ni dovoljeno.

Individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve

Individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, so storitve, ki nimajo podlage v zakonodaji s področja zdravstva. Torej niso zdravstvene dejavnosti. V to izjemo tako sodijo na primer tako imenovana individualna osebnostna in psihološka svetovanja, energijske vaje, energetsko sproščanje, antistresni programi, astrološke storitve, družinska in partnerska terapija, vedenjske in emotivne terapije in podobno.

Ker Odlok ne omogoča izvajanja dejavnosti salonov za nego telesa (savne in kopeli, solariji, saloni za masažo in za vsi drugi postopki, ki se izvajajo v salonih za nego telesa), se v tem smislu tolmači tudi izjema individualnih nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitev, kar pomeni, da ta izjema ne vključuje masaž in drugih terapij, pri katerih prihaja do fizičnega stika med izvajalcem in potrošnikom oziroma se izvaja v savnah, kopelih, salonih za masaže.

V kolikor izvajalec opravlja medicinsko storitev na podlagi zdravstvene zakonodaje, pa ga Odlok o začasni prepovedi ne omejuje, za podrobnejša pojasnila glede delovanja pa je pristojno Ministrstvo za zdravje. 

Prodajalne s hrano za male živali

Za živilo in blago za osebno nego in čiščenje se šteje tudi hrana za živali in blago za nego živali, zato so prodajalne za male živali lahko odprte, če to predstavlja več kot polovico njihovega asortimana.

Finančne storitve

Izjema velja za vse finančne storitve, npr. banke, zavarovalniške storitve, finančni in operativni leasing, družbe za upravljanje, borzo in drugo.

Storitve nepremičninskega posredovanja niso vključene v to izjemo.

Kmetijska prodajalna, kmetijska zadruga

Kmetijska prodajalna so vse prodajalne kmetijskih zadrug ter druge specializirane prodajalne s kmetijskimi stroji in opremo.

Med kmetijske prodajalne spada tudi trgovina na debelo s kmetijskimi stroji.

Kmetijske prodajalne lahko prodajajo gradbeni material, v kolikor ta spada med njihov asortiman.

Knjižnice

Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji začasno prepoveduje ponujanje

 • kulturnih in
 • kinematografskih storitev.

Knjižnice so izjema in so lahko odprte

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja storitev knjižnic končnim uporabnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika ali na enega uporabnika, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Knjižnice morajo pri ponujanju svojih storitev zagotavljati:

 • minimalni možni stik s končnimi uporabniki,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, 
 • razkuževanje rok za končnega uporabnika pred vstopom in ob izstopu iz prostorov ter
 • upoštevanje higienskih priporočil NIJZ.

Dovoljen je tudi ogled kulturne dediščine na odprtih javnih površinah

Ogled kulturne dediščine je dovoljen brez organiziranega vodenja. Obvezno je razkuževanje rok pred vstopom in ob izstopu.

Število oseb na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino se omeji na enega uporabnika na 30 kvadratnih metrov ograjene odprte javne površine ali na enega uporabnika, če je ograjena odprta javna površina manjša od 30 kvadratnih metrov.

Za podrobnejša pojasnila je pristojno Ministrstvo za kulturo.

Pirotehnični izdelki

Iz zadevnega odloka je umaknjena prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov, saj prodajo pirotehničnih izdelkov prepoveduje Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Optika

Med prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki sodijo tudi optiki, ki torej lahko opravljajo svojo dejavnost.

Varuhi predšolskih otrok

Varuhi predšolskih otrok, ki so vpisani v register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, lahko nadaljujejo z opravljanjem svoje dejavnosti. Vladni odlok, ki velja za omejevanje ponujanja blaga in storitev potrošnikov, zanje namreč ne velja. Njihovo dejavnost ureja odlok na področju vzgoje in izobraževanja, ki pa njihove dejavnosti ne omejuje.

Pri svojem delu morajo upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki veljajo za vrtce v času veljavnosti vladnega odloka o zaprtju vrtcev. 

Za podrobnejša pojasnila je pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dimnikarske storitve

Dimnikarske storitve je dovoljeno izvajati le pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti.

Tehnično blago

Ni prepovedi prodaje tehničnega blaga v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje. Kot tehnično blago se razlaga blago, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje po Pravilniku o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

Usposabljanja na področju prometa, registracijske organizacije, tahografske delavnice in tehnični pregledi

Prepovedano je izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike motornih vozil in voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov vozniških izpitov Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Začasna prepoved ne velja za:

 • izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
 • redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
 • postopke in naloge v tahografskih delavnicah.

Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi potečejo od 16. novembra 2020 do 15. januarja 2021, se podaljša do 28. februarja 2021.

Za vozniška dovoljenja tako velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih dovoljenj, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do 15. januarja 2021 in katerih imetniki niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

Za podrobnejša pojasnila je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo.

Gradbena dela

Dovoljeno je opravljati gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Izjema gradbenih del velja za nenaseljena gradbišča, nenaseljene hiše in nenaseljena stanovanja, na primer prazno stanovanje v sicer naseljenem bloku.

Za naseljene hiše in stanovanja ta izjema ne velja.

Potujoče prodajalne

Potujoče prodajalne, ki pretežno prodajajo živila (na primer kruh) spadajo med izjeme in lahko obratujejo.

Druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja

Servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles) niso samostojna izjema, lahko pa opravljajo nujna popravila (na primer pokvari se avto, zgodi se prometna nesreča, potrebna so popravila zaradi tehničnega pregleda).

Storitve izdelave, montaže, popravil in vzdrževanja ne spadajo med samostojne izjeme. Kljub temu pa je v skladu s to izjemo dovoljeno nadaljevanje nujnih že začetih del, če gre za nujna popravila in dokončanje del brez katerih bi bila ogrožena varnost ali zdravje posameznikov (na primer nadaljevanje začete prenove edine kopalnice v stanovanju). Pri tem se začetek del v obdobju, ko je bila ta izjema dovoljena, izkazuje s pogodbo.

Fotografske storitve za osebne dokumente spadajo pod nujne storitve.

V izjemnih primerih so dovoljena nujna popravila in servisi tehničnega blaga. To je mišljeno predvsem za nujno oskrbo gospodinjstva (na primer poči cev v kopalnici, pokvari se hladilnik). V primeru napake na blagu potrošnik pri podjetju v roku uveljavlja svoje zahtevke iz naslova stvarne napake ali garancije. Podjetje je v primeru nujnih storitev (popravil) dolžno ravnati v skladu z določbami ZVPot, v primeru nenujnih popravil pa mora podjetje blago pregledati in se opredeliti do zahtevka potrošnika takoj, ko bo to mogoče oziroma po prenehanju začasne prepovedi iz Odloka. Podjetje lahko v primeru nenujnih popravil obvesti potrošnika, da mu trenutne razmere ne omogočajo pregleda blaga, zato se bo do njegovega zahtevka opredelilo takoj, ko bo to mogoče/po prenehanju začasne prepovedi iz Odloka.

Predstavitev in prodaja izdelkov na terenu

Opravljanje storitve predstavitve in prodaje izdelka na terenu ali prodaja od vrat do vrat ni dovoljeno, saj gre za neposredno ponujanje blaga ali storitev potrošnikom. 

Opravljanje fotografskih storitev

Opravljanje fotografskih storitev se ne sme izvajati. Dovoljeno pa je opraviti fotografske storitve izključno za osebne dokumente.

Poslovanje z nepremičninami

Med izjemami ni storitev nepremičninskega posredovanja, kar pomeni, da teh dejavnosti ni dovoljeno ponujati in prodajati neposredno potrošnikom. Odlok v ničemer ne regulira poslovanja med podjetji, kar pomeni, da nepremičninski posredniki lahko poslujejo s pravnimi osebami.

Prehod meje za namen prevzema ali dostave blaga

Trenutno veljavni Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ne ureja področja omejitev gibanja. To je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve.

Saloni za nego živali

Poslovanje in ponujanje storitev v salonih za nego psov in drugih živali, začasno ni dovoljeno.

Masažni saloni

Opravljanje storitvene dejavnosti masaže je začasno prepovedano.

V kolikor gre za medicinsko storitev na podlagi zdravstvene zakonodaje, pa je Odlok o začasni prepovedi ne omejuje, za podrobnejša pojasnila glede delovanja pa je pristojno Ministrstvo za zdravje.