Skoči do osrednje vsebine

Omejitve prodaje blaga in storitev

Za čimbolj učinkovito zaustavitev širjenja koronavirusa smo začasno prepovedali ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prodaja blaga in storitev je dovoljena le izjemoma.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS v vseh statističnih regijah dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

V t.i. rumenih statističnih regijah (Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška) je dovoljeno tudi opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov pod pogojem prebolelosti, cepljenja ali testiranja potrošnikov (pogoj PCT) ter opravljanje gostinske dejavnosti v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov, pri čemer je dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami (sedeča postrežba).

Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek ni dovoljeno.

Odlok začne veljati 3. maja 2021 in velja do vključno 9. maja 2021.

Področje uporabe in izjeme, navedene v odloku, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk. 

Področje uporabe odloka

 • Z odlokom so prepovedane vse dejavnosti, pri katerih gre za odnos podjetje – potrošnik (B2C) in niso navedene med izjemami.
 • Z odlokom se ne ureja razmerij med podjetji (B2B).
 • Sproščanje področnih dejavnosti urejajo pristojna ministrstva (na primer kulturne ustanove, športno rekreacijske storitve).

Prepoved obratovanja

Začasno je prepovedano obratovanje vseh dejavnosti, ki ponujajo in prodajajo blago in storitve neposredno potrošnikom, razen izjem, ki so navedene v nadaljevanju.

Dovoljeno obratovanje

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev v okviru izjem, ki zahtevajo izvedbo testa, je dovoljeno le pod pogojem prebolelosti, cepljenja ali testiranja zaposlenih (pogoj PCT).

Dodatni pogoj testiranja pomeni, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje tega blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje tega blaga in storitev opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa.

Testiranje pa ni potrebno pri osebi, ki imajo: 

 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni, 
  • prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Dejavnosti, ki so odprte brez testa za zaposlene:

 • lekarne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
  • sem spadajo banke, zavarovalniške storitve, finančni in operativni leasing, družbe za upravljanje, borza,
 • geodetske storitve,
 • pošta,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
 • gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
 • osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • čistilni servisi in čistilnice,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
  • (storitve malega gospodarstva, na primer šiviljstvo, čevljarstvo, računalniški, elektro in telekomunikacijski servisi, vodovodne in ogrevalne inštalacije, urarstvo, zlatarstvo, mizarstvo, montažerstvo, fotografi, avtopralnice),
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja,
 • ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov,
 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
 • opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Dejavnosti, ki so odprte ob pogoju testa za zaposlene:

 • opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,
  • (izjeme, za katere je dovoljeno opravljanje dejavnosti se širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, torej v prodajalnah in izven prodajaln)
   prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
 • storitve nepremičninskega posredovanja,
 • storitve higienske nege, kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa (higienska nega je odprta v celoti v skladu s Pravilnikom o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti),
 • nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
  • izjema velja zgolj za individualne izobraževalne storitve, ne pa tudi za skupinske,
  • izjema velja na primer za inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice zasebne glasbene šole, ki nimajo koncesije in ne izvajajo javnega programa,
 • storitve turističnih agencij,
  • (med storitve turističnih agencij sodijo ponujanje in prodajanje turističnih aranžmajev, prodajal letalskih kart, turistično vodenje)
 • storitve salonov za nego živali.

Gostinske storitve

V vseh statističnih regijah je dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

V t.i. oranžnih statističnih regijah (Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in Primorsko-notranjska) se pod določenimi pogoji dovoljuje le opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih pod pogojem testiranja potrošnikov.

V t.i. rumenih statističnih regijah (Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška) pa je pod določenimi pogoji dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti v notranjosti gostinskih obratov (pogoj testiranja potrošnikov) in ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih pod pogojem prebolelosti, cepljenja ali testiranja potrošnikov (pogoj PCT).

Pri tem je dovoljena zgolj postrežba za mizami, pri čemer je potrebno zagotavljati razdaljo med osebami najmanj 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe. Samopostrežba jedi in pijač gostom ni dovoljena.

Obratovanje ničnih klubov, barov in diskotek ni dovoljeno.

Notranjost gostinskih obratov

V notranjosti gostinskih obratov v t.i. rumenih statističnih regijah so tako lahko samo gostje, ki izpolnjujejo pogoj PCT:

 • dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
  • prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Brez opravljenega testa na virus SARS-CoV-2 in ostalih v odloku naštetih dokazil so v notranjosti gostinskega obrata lahko osebe, ki še niso dopolnile 15 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Ponudniki nastanitvenih in gostinskih storitev (notranji prostori v rumenih regijah) so pri prijavi gosta v nastanitveni obrat oziroma pred postrežbo gosta v notranjosti gostinskega obrata dolžni preverjati dokazila gostov o izpolnjevanju pogoja PCT. Na podlagi tega se gostu omogoči bivanje oziroma strežba hrane in pijače v notranjih prostorih.

Če gost ne želi pokazati dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT, gostinski obrati gostu svojih storitev ne smejo nuditi in mora gost zapustiti prostore gostinskega obrata. Gostinski obrati lahko z obvestili ob vhodu goste opozorijo na obveznost izpolnjevanja pogoja PCT.

Dokazil o izpolnjevanju pogojev ponudniku storitev ni potrebno hraniti, priporočeno pa je, da ponudnik po vpogledu v dokazilo gostu v podpis poda izjavo o izpolnjevanju pogoja PCT.

Med izjemo, ki dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov ne sodi obratovanje nočnih klubov, nočnih barov in diskotek. S tem se ne prepoveduje opravljanja dejavnosti lokalom, ki zgolj v svojem nazivu nosijo besedo »bar«.

Delovni čas

Opravljanje gostinske dejavnosti je dovoljeno med 7. in 19. uro, pri čemer morajo gostje zapustiti gostinski obrat najkasneje v 30 minutah po zaprtju (možnost zaužitja naročene hrane in pijače).

V primeru, da gostinski obrat v ločenem prostoru ali ob ločenem času pogodbeno zagotavlja prehrano zgolj za delavce določenega podjetja in v tistem prostoru ali ob tistem času ni odprt za javnost, omejitve iz Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ne veljajo. Kljub temu pa mora gostinski obrat upoštevati Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 za gostinsko dejavnost.

Gostinski obrat je v primeru opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač za poslovne goste oziroma v primeru pogodbenega zagotavljanja prehrane zgolj za delavce določenega podjetja vezan na svoj obratovalni čas in lahko svoje storitve nudi tudi po 19. uri.

Upoštevanje razdalje

Na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter v notranjosti gostinskih obratov je lahko hkrati toliko oseb, kolikor jih glede na velikost prostora gostinskega obrata lahko sedi za mizami, ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razdalje najmanj 3 metre med robovi miz in pogoja, da za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe. Pri tem ne velja omejitev števila oseb na 30 m2 na posamezno stranko.

Upoštevanje razdalje 1,5 metra med osebami in omejitev na največ 4 osebe za isto mizo velja tudi za družinske člane in člane istega gospodinjstva, saj zaposleni nimajo pooblastil, da bi od oseb zahtevali, da bivanje v istem gospodinjstvu izkažejo z ustreznim dokumentom.

Upoštevanje razdalje 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz velja ne glede na morebitne pregrade med mizami (na primer iz pleksi stekel).

Higienska navodila

Zaposleni in gostje morajo ves čas imeti nameščene maske, razen ko sedijo pri mizi.

Pri izvajanju gostinske dejavnosti je zahtevano strogo upoštevanje in spoštovanje vseh higienskih navodil, ki jih določa NIJZ in so nujno potrebna za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Za zaposlene, ki opravljajo gostinsko dejavnost, veljajo enake omejitve glede testiranja (enkrat tedensko) oz. prebolelosti oz. cepljenja, kot velja to za ostale izjeme s pogojem testa. Ob tem veljajo enaka dokazila glede prebolelosti oz. cepljenja, kot velja to za ostale izjeme s pogojem testa.

Pogoj testiranja zaposlenih velja v primeru opravljanja gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov, če pa gostinski obrat nudi samo osebni prevzem hrane in pijače na prevzemnem mestu, pa pogoja testiranja zaposlenih ni.

Dodatna splošna pojasnila

Osebni prevzem na prevzemnem mestu in prodaja na daljavo

Ne glede na dejavnost je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer brez časovne omejitve.

Za osebni prevzem blaga se šteje prevzem zapakiranega blaga. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno.

Pri prodaji na daljavo (na primer spletna prodaja, naročilo po telefonu) je pomembno, da se do trenutka sklenitve pogodbe uporablja izključno sredstva za komuniciranje na daljavo. Pogodba je sklenjena, ko se potrošnik in podjetje dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe (zlasti o predmetu in ceni). Izročitev blaga se lahko nato izvede preko pošte oziroma dostavne službe ali pa z osebnim prevzemom na prevzemnem mestu. Potrošnikom svetujemo, da plačilo opravijo z nakazilom že pred prevzemom blaga, v primeru plačevanja ob prevzemu blaga pa svetujemo kartično plačilo.

Prevzemno mesto mora biti funkcionalno ločen prostor od prodajalne (na primer skladišče). Gostincu ni potrebno preurejati gostinskega obrata (okna, vrata, stene), ampak je dovolj, da si začasno uredi "prevzemno mesto" zunaj gostinskega obrata (na primer postavitev mize) z namenom , da se strankam prepreči vstop v gostinski obrat. Na prevzemnem mestu je treba upoštevati vsa higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

Priprava jedi in pijač brez časovne omejitve

Opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave, in opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance je še vedno dovoljeno brez časovne omejitve in pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.

Spoštovanje preventivnih ukrepov

Pri izvajanju vseh dejavnosti je potrebno:

 • zagotavljati minimalni možni stik s potrošniki,
 • prostore redno prezračevati oziroma zagotavljati ustrezno ventilacijo,
 • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov ter
 • upoštevati priporočila NIJZ.

Pogoj glede števila v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom se v t.i. rumenih statističnih regijah (Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška) omeji na 20 kvadratnih metrovna posamezno stranko oz. zgolj na eno stranka, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Pri odprtih tržnicah pa je potrebno zagotoviti 10 kvadratnih metrovna posamezno stranko.

V t.i. oranžnih statističnih regijah (Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in Primorsko-notranjska) pogoj ostaja isti, t.j. 30 kvadratnih metrovna posamezno stranko oz. zgolj ena stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Pri odprtih tržnicah pa je potrebno zagotoviti 10 kvadratnih metrovna posamezno stranko.

Odgovorna oseba posamezne trgovine oziroma tržnice mora zagotoviti upoštevanje pogojev.

Trgovski centri

Trgovski centri morajo v t.i. oranžnih statističnih regijah (Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in Primorsko-notranjska) zagotavljati 30 kvadratnih metrovna posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, v rumenih statističnih regijah (Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška) pa 20 kvadratnih metrovna posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, ter imeti ločen vhod in izhod za stranke.

Upravljavec trgovskega centra mora zagotoviti upoštevanje pogojev.

Prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah

Prepoved konzumiranja hrane in pijače je vezana zgolj na prevzeto hrano in pijačo na prevzemnih mestih.

V gostinskih obratih, kjer se opravlja gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov (v t.i. rumenih statističnih regijah tudi v notranjosti) med 7. in 19. uro, lahko gostinski obrati ponujajo tako osebni prevzem hrane ali pijače, kot tudi dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov (ali notranjosti). Po 19. uri pa lahko gostinski obrati do konca svojega obratovalnega časa ponujajo zgolj osebni prevzem hrane ali pijače.

Ob tem morajo zagotoviti spoštovanje prepovedi konzumiranja prevzete hrane ali pijače na prevzemnih mestih. To pomeni, da se hrana ali pijača, prevzeta na prevzemnih mestih, ne sme použiti na območju prevzemnega mesta (na primer ob McDonaldsu, ob kioskih s hitro prehrano, bifejih - coffee to go, prevzem malic v gostiščih). Ponudniki morajo pri tem opozoriti potrošnika in ne smejo omogočati konzumiranja hrane in pijače na območju objekta, kjer izvajajo storitev (na primer pospraviti oziroma odstraniti morajo mize, stole ali stojnice).

Prepoved torej ne velja generalno kot prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah. Kljub temu pa morajo potrošniki spoštovati tudi določbe vseh drugih veljavnih odlokov, ki opredeljujejo omejitve ravnanj prebivalstva na javnih mestih.

Gradbena dela

Vsa gradbena dela so dovoljena povsod, potrebno je zagotoviti le minimalni ali ničelni stik s potrošniki. Med gradbena dela sodijo tudi zaključna gradbena dela, na primer slikopleskarstvo, vodovodne, ogrevalne in elektroinštalacije. 

Storitve, ki se opravljajo na prostem, so storitve, ki se opravljajo na zunanjih površinah in se lahko opravljajo, če je možno zagotoviti, da ne prihaja do stikov s potrošniki.

Nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve

V vseh statističnih regijah se pod pogojem testa dovoljujejo nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve in storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice).

Izjemi tako nista več individualni, potrebno pa je upoštevati omejitev zbiranja do 10 oseb, kot izhaja iz Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Nastanitve

V vseh statističnih regijah (tako imenovanih oranžnih in rumenih statističnih regijah) se sprošča ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 nastanitvenih enot, ne glede na velikost nastanitvenega obrata, vključno s ponujanjem programov za dobro počutje, ki jih nastanitveni obrat ponuja za svoje goste.

Za goste v nastanitvenih obratih je pod določenimi pogoji dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač za namen strežbe hrane in pijače na terasah in vrtovih gostinskih obratov in v sobah oziroma drugih oblikah nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem jedi in pijač. 

V t.i. rumenih statističnih regijah (Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška) je za goste v nastanitvenih obratih dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač tudi v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov, pri čemer je dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami (sedeča postrežba). 

Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek še naprej ni dovoljeno.

V teh nastanitvenih obratih lahko bivajo le osebe, ki imajo ob prijavi (pogoj PCT):

 • dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
  • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Dokazila gostov o izpolnjevanju pogoja PCT so dolžni preverjati nastanitveni obrati ob prijavi gosta v nastanitveni obrat

  • Če gost ne želi pokazati dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT, nastanitveni obrati gostu svojih storitev ne smejo nuditi in mora gost zapustiti prostore nastanitvenega obrata. Nastanitveni obrati lahko z obvestili ob vhodu goste opozorijo na obveznost izpolnjevanja pogoja PCT.
  • Za izpolnjevanje pogoja PCT se upoštevajo testi HAG in testi PCR, ki jih izvaja pooblaščeni izvajalec Ministrstva za zdravje. Nastanitveni obrat lahko svojim gostom ponuja testiranje na lokaciji nastanitvenega obrata, v kolikor zagotovi, da testiranje izvaja pooblaščeni izvajalec Ministrstva za zdravje.

V nastanitvenih obratih pa lahko brez opravljenega testa na virus SARS-CoV-2 in ostalih v predlaganem odloku naštetih dokazil bivajo tudi vse osebe, ki še niso dopolnile 15 let in bivajo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Ponujanje in prodajanje gostinskih in nastanitvenih storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo ponujanje in prodajanje gostinskih in nastanitvenih storitev enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom HAG ali s testom PCR, pri čemer lahko ponujanje in prodajanje nastanitvenih storitev opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni rezultat testa. Ob tem veljajo enaka dokazila glede prebolelosti oz. cepljenja, kot velja to za ostale izjeme s pogojem testa.

Pogoj 30 nastanitvenih enot velja za posamezen samostojen nastanitveni obrat in ne za vse nastanitvene obrate, ki spadajo v lastnino posameznega podjetja (npr. če posamezno podjetje upravlja z več hoteli, lahko vsak od teh hotelov ponuja nastanitvene storitve v 30 sobah oziroma enotah; ali na primer, če posamezno podjetje upravlja s hotelom, apartmajskim kompleksom in kampom hkrati, lahko ponuja nastanitvene storitve v 30-ih sobah hotela, v 30-ih apartmajih in na 30-ih zemljiščih v kampu).

Pogoj 30 nastanitvenih enot:

- pogoj velja za ponujanje nastanitvenih storitev potrošnikom, zato se v to kvoto ne vštevajo nastanitvene enote, v katerih so nastanjeni poslovni gostje, prav tako se v to kvoto ne vštevajo nastanitvene enote, v katerih so na primer nastanjene osebe, ki so napotene na zdraviliško zdravljenje;

- v pogoj se ne vštevajo osebe, ki imajo pri nastanitvenih obratih zakupljen dolgoročni najem določenega zemljišča oziroma počitniške hišice (na primer prikolic in mobilnih hišic, ki imajo v kampih zakupljen dolgoročni najem določene parcele).

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov je dovoljeno le v t.i. rumenih statističnih regijah, pri čemer je dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami (sedeča postrežba).

Terase in vrtovi

Na terasah in vrtovih nastanitvenega obrata se lahko postreže tudi zunanje goste.

Programi za dobro počutje

V nastanitvenih obratih je dovoljeno tudi ponujanje programov za dobro počutje, vendar izključno za goste nastanitvenega obrata.

Programi za dobro počutje so zlasti storitve velnesa, fitnesa, masaž, savn in podobnega, medtem ko ponujanje storitev iger na srečo v igralnicah in kazinojih ne sodi med to izjemo.

Pri ponujanju programov za dobro počutje v zaprtih prostorih se število oseb v t.i. oranžnih statističnih regijah omeji na 30 m2na posamezno stranko ali na eno stranko, če je prostor manjši od 30 m2, v t.i. rumenih statističnih regijah pa na 20 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je prostor manjši od 20 m2.

V kolikor programe za dobro počutje ponuja podjetje, ki ima svoje poslovne prostore v isti stavbi, kot se nahaja nastanitveni obrat, vendar z nastanitvenim obratom podjetje ni povezano in zagotavlja ločen vhod, lahko to podjetje še naprej svoje storitve ponuja tudi za zunanje stranke, pod pogoji, ki veljajo za ponujanje teh storitev (na primer frizerski salon z ločenim vhodom, ki se nahaja v isti poslovni stavbi kot hotel).

Sobodajalci, ki svoje nastanitvene enote oddajo v upravljanje agenciji, morajo izpolnjevati pogoj PCT v primeru, da prihajajo v osebni stik s potrošnikom (na primer nastanitvena enota se nahaja v isti stavbi, v kateri živi sobodajalec).

Bivanje oseb napotenih na zdraviliško zdravljenje

Zdraviliška zdravstvena dejavnost spada med zdravstvene dejavnosti, saj so bolniki napoteni na zdraviliško zdravljenje kot uporabniki zdravstvenih storitev, ki so del postopkov zdravljenja in zdravstvene obravnave v Republiki Sloveniji. Naročnik zdravstvenih storitev je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), torej pravna oseba. Storitve, katerih naročnik je pravna oseba, se lahko izvajajo.

To pomeni, da oseba, ki je napotena na zdravljenje in nastanitev v nastanitveni obrat s strani ZZZS, lahko koristi storitev nastanitve. Oseba, ki je napotena samo na zdravljenje, ne pa tudi na nastanitev, lahko koristiti storitev nastanitve. Navedena izjema spada v "druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja".

Opravljanje dejavnosti v razmerjih med podjetji (B2B)

Odlok regulira izključno odnos pravne osebe do potrošnika (B2C) in ne poslovanja med podjetji (B2B), kar pomeni, da če gre za poslovanje B2B, je dejavnost dovoljena. Vendar pri tem opozarjamo, da v kolikor se gostinska dejavnost ponujanja in prodaja gostinskih in nastanitvenih storitev izvaja B2C kot tudi B2B, se upošteva vsa določila in pogoje za testiranje zaposlenih iz odloka (brez izjem).

Pravna oseba (npr. podjetje) lahko nemoteno naroči nastanitev za svoje poslovne partnerje ali delavce v nastanitvenem objektu pri pravni osebi.

Če storitev koristi podjetje, mora upravičiti poslovni namen koriščenja te storitve, kar presojajo inšpekcijski organi na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja v konkretnem primeru.

Dovoljen je na primer poslovni najem apartmaja zaradi opravljanja delovnih nalog, težje pa je izkazati poslovni namen sestanka v na primer savni ali diskoteki. Prav tako koriščenje bazenskih kapacitet v hotelu ni stvar poslovne dejavnosti, temveč so to dodatne storitve, ki niso dovoljene.

Počivališča za avtodome

Prostor namenjen postavitvi bivalnih vozil zaradi počitka (postajališča), kjer se plačuje turistična taksa, se obravnava kot podvrst kampa oziroma kot nastanitveni gostinski obrat, ki v skladu z odlokom ne sme obratovati.

V kolikor so znotraj parkirišča zgolj urejeni parkirni prostori tudi za avtodome, ni pa urejene recepcije in drugih elementov, ki jih določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti , se ne obravnava kot podvrst kampa.