Skoči do osrednje vsebine

Omejitve pri izvajanju športne vadbe in rekreacije

Objavljamo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, vezanih na Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

Kateri je trenutno veljavni odlok, ki ureja izvajanje dejavnosti na področju športa?

Začasne omejitve pri izvajanju športnih programov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ureja Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov.

Katerim športnikom je dovoljeno izvajanje športne vadbe (treningov)?

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje treniranje naslednjim skupinam športnikov:

 • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
 • perspektivnim športnikom (perspektivni razred),
 • poklicnim športnikom, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport,
 • registriranim športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc, v t.i. »mehurčkih«,
 • registriranim športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega ali drugega odstavka 3. člena Odloka.

Kateri športniki sodijo v skupino registriranim športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega ali drugega odstavka 3. člena Odloka?

V individualnih športnih panogah je športna vadba (treningi) dovoljena registriranim športnikom v starostni kategoriji člani, ki se udeležujejo državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih športnih prireditev z 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov.

V kolektivnih športnih panogah je športna vadba (treningi) dovoljena registriranim športnikom v starostni kategoriji člani, ki se udeležujejo državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih športnih prireditev z 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov ter registriranim športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj na najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in futsal-mali nogomet,

Katera športna tekmovanja so dovoljena?

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih športnih prireditev z 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov.

V kolektivnih športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet vaterpolo in futsal-mali nogomet, se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (npr. 1. slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in drugih mednarodnih ligah. Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno izvajanje vseh velikih športnih tekmovanj iz 74. člena ZŠpo-1.

Kaj to pomeni, da je dovoljena vadba mlajših športnikov v »mehurčkih«?

Treningi mlajših športnikov so dovoljeni zgolj za mlajše športnike registrirane v starostni skupini kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc. Takšne treninge je dovoljeno izvajati le na varnem prizorišču, v katerem so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani od ostalega sveta. Mehurček zajema namestitev, prehrano in prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. Sodelujoči v mehurčku so poimensko določeni in so pred vstopom v mehurček testirani na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Za čas izvajanja procesa športne vadbe v mehurčku udeležencem ni dovoljen stik z osebami, ki niso v mehurčku.

Ali se lahko v »mehurčku« mešajo mlajši in starejši športniki?

Odlok dovoljuje izvajanje športne vadbe (treningov) registriranim športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državnih reprezentanc, zgolj v t.i. »mehurčkih«. Ampak to ne pomeni, da ni dovoljeno, da v istem »mehurčku« ne smejo sodelovati športniki različnih starosti in kategorij, ki jim Odlok dovoljuje treniranje.

Ali je dovoljeno izvajanje programov športne rekreacije?

Le delno.

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ne dovoljuje izvajanje športno gibalne dejavnosti in procesa športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu. To pomeni, da ni dovoljena nobena oblika športno rekreativne dejavnosti razen če jo izvaja posameznik sam na prostem.

Na podlagi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20196/20204/202/21 in 5/21) lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

Ali je dovoljeno izvajanje športno rekreativne vadbe 1 na 1?

Ne. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ne dovoljuje izvajanje vodene športno rekreativne vadbe.

Ali v fitnes centru lahko sočasno vadi več oseb iz različnih gospodinjstev?

Da, ampak samo če so vadeči športniki, ki jim Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športne vadbe. T.i. rekreativcem športna vadba v fitnes centrih ni dovoljena.

Ali je pri izvajanju športne vadbe v zaprtih prostorih potrebno nositi zaščitno masko?

Uporaba osebne zaščitne maske je predpisana z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20193/20 in 198/20), ki pravi da je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Zaščitno masko ni potrebno nositi le med izvajanjem individualne športne vadbe, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

To v praksi pomeni, da od vstopa v objekt pa do vadbenega mesta je nošenje zaščitne maske potrebno. Neposredno pred začetkom vadbe posameznik lahko masko sname in si jo znova nadene, ko preneha vaditi.

Strokovni delavec v športu (vaditelj, trener), ki nadzira oz. usmerja vadbo, pa mora ves čas nositi zaščitno masko.

Ali lahko obratujejo drsališča?

Športno rekreativna vadba drsanja v zaprtih drsališčih ni dovoljena. V zaprtih drsališčih je dovoljena le športna vadba (treningi) športnikov, ki jim Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športne vadbe.

Na drsališčih oziroma ledenih površinah na prostem pa je športno rekreativna vadba drsanja dovoljena ob upoštevanju omejitev za izvajanje športno rekreativne vadbe na prostem skladno z Odloki o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20196/20204/202/21 in 5/21), ki pravi da je ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem dovoljeno izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja.

Ali je dovoljena športno rekreativna vadba teka na smučeh?

Športno rekreativna vadba teka na smučeh je dovoljena tako na neurejenih zunanjih površinah, kot na urejenih tekaških progah.

Pomembno se je zavedati, da je dovoljeno izvajanje športno rekreativne vadbe na prostem le v individualni obliki (če jo izvaja posameznik sam in ne v skupini) oz. v skupinski obliki če so vsi člani skupine iz istega gospodinjstva (če živijo skupaj).

Ali je dovoljena športno rekreativna vadba na zunanjih košarkarskih / nogometnih igriščih?

Športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih športnih igriščih a le, če jo izvajajo posamezniki samostojno na zadostni varnostni razdalji ali v skupini v kateri so vsi člani istega gospodinjstva (če živijo skupaj). Primer takšne vadbe je samostojno metanje na koš pri čemer mora vsak udeleženec uporabljati svojo žogo, da ne prihaja do tveganja za prenos okužbe prek žoge.

Ali se lahko izvaja športna vadba v zaprtih bazenih?

Športno rekreativna vadba plavanja v zaprtih bazenih ni dovoljena. V zaprtih bazenih je dovoljena le športna vadba (treningi) športnikov, ki jim Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športne vadbe.

Ali se lahko igra tenis ali badminton v pokritih igriščih?

Športno rekreativna vadba v zaprtih objektih ni dovoljena. Na pokritih teniških oz. badmintonskih igriščih je dovoljena le športna vadba (treningi) športnikov, ki jim Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športne vadbe.

Ali je dovoljeno smučanje?

Le delno.

Športno rekreativno smučanje v naravi (na neurejenih smučarskih površinah) je dovoljeno, če takšno športno rekreativno dejavnost izvaja oseba sama ali v krogu članov istega gospodinjstva. Kot dovoljena dejavnost je tudi turno smučanje.

Izvajanje športno rekreativnega smučanja na urejenih smučiščih ni dovoljeno. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 2/21 in 5/21) namreč prepoveduje obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Je pa dovoljeno smučanje na urejenih smučiščih za športnike, ki jim Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov dovoljuje izvajanje športne vadbe. Na podlagi tolmačenja Ministrstva za infrastrukturo je uporaba žičniških naprav dovoljena za:

 1. športnike registrirane v vseh športnih panogah Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog, ki jim Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21) dovoljuje izvajanje športne vadbe in sicer:
 • športniki z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda,
 • športniki registrirani v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, ki so člani državni reprezentanc, če vadbo izvajajo v t.i. mehurčkih,
 • poklicni športniki, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.
 • športniki, ki se udeležujejo državnih prvenstev za člane, velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1 in evropskih pokalov;
 1. tujim športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj v športnih panogah, katerih nosilec je Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog;
 2. športnim sodnikom, športnim delegatom in članom spremljevalnega osebja športnikov za namen izvajanja športne vadbe in športnih tekmovanj v športnih panogah, katerih nosilec je Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog.

Ali lahko odhajamo v drugo občino zaradi izvajanja športno rekreativne vadbe?

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20196/20 in 204/20) dovoljuje prehajanje med občinami za posameznika ali osebe iz skupnega gospodinjstva znotraj statistične regije v kateri imajo prijavljeno prebivališče za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti ali gibanja v naravnem okolju izven naselij, pri čemer morajo upoštevati priporočila NIJZ.

To pomeni, da se je dovoljeno odpraviti v drugo občino znotraj iste statistične regije za namen izvajanja individualnih športnih aktivnosti.

Kako je z vračanjem športnikov iz tujine v Slovenijo iz t.i. rdečih držav? Ali je zanje obvezna karantena oz. predložitev negativnega testa na COVID-19?

Pogoje vstopa v Republiko Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih mejah Republike Slovenije opredeljuje Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 5/21).

Med izjemami, ki jim Odlok dovoljuje vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ni več izjeme za športnike ter njihove spremljevalce oz. druge športne delavce.

Glede na trenutno veljavno ureditve je vstop v Slovenijo iz države oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, možen brez napotitve v karanteno le če oseba, ki vstopa v državo predloži negativni izvid testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 opravljen po PCR metodi v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH, in ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene kadarkoli opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po PCR ali HAGT metodi in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena.