Skoči do osrednje vsebine

Omejitve pri izvajanju športnih programov

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covid-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanja epidemije covid-19.

Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)

Športna vadba športnikov* (trening) je dovoljena vsem registriranim športnikom ne glede na starosti in kakovost oziroma konkurenčnost. Izvajanje športne vadbe športnikov je dovoljeno v vseh zaprtih športnih objektih (tudi v šolskih športnih objektih), kot tudi na zunanjih površinah oziroma na prostem.

Izpolnjevanje pogoja PCT:

 • Za športnike: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.
 • Za strokovne delavce v športu, ki vodijo programe: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja vsakih 48 ur v enakih presledkih pod nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.
 • Za vse druge osebe, ki sodelujejo pri izvajanja športne vadbe oziroma so navzoče med izvajanjem športe vadbe (fizioterapevti, maserji, podporno osebje, hišniki, čistilci, delavci v recepciji objekta): Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja  vsakih 48 ur pod nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT:

 • osebam do 12. leta starosti pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT: 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za vse udeležence športne vadbe športnikov organizirajo odgovorne osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost (odgovorne osebe ponudnikov športne dejavnosti). Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z vpogledom v ustrezno dokazilo in ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta na vstopnih točkah (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT). Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na športni vadbi. 

Obveznost nošenja zaščitne maske:

 • Kot ustrezne zaščitne maske štejejo samo zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.
 • V notranjih prostorih: uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih razen med izvajanjem športne vadbe, kjer se upošteva pogoj PCT.
 • Na odprtih javnih krajih oz. prostorih: Uporaba zaščitne maske ni obvezna razen, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask  za gledalce na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb. Uporaba mask prav tako ni potrebna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Razkuževanje rok: Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

*Na podlagi Zakona o športu so športniki definirani, kot posamezniki ki, so stari najmanj 12 let, člani športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ŠIS-SPK, in imajo s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter so vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Športnik je lahko tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let. Uradna evidenca registriranih športnikov je dostopna na spletnih straneh OKS-ZŠZ. Kot registrirane športnike se upošteva tudi športnike, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 32. člena ZŠpo-1 razen pogoja potrjeni nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema (imetnike tekmovalne licence pri nacionalni panožni športni zvezi).

Izvajanje športnih tekmovanj

V vseh športnih panogah je dovoljeno izvajanje športnih tekmovanj, ne glede na kakovostni nivo tekmovanja ali starostno kategorijo športnikov. Dovoljena so tako športna tekmovanja, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov, kot vsa druga tekmovanja, tudi športno rekreativna tekmovanja. Dovoljena so zgolj športna tekmovanja katerih organizator je delodajalec (pravna oseba) oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

Izpolnjevanje pogoja PCT:

 • Za športnike: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem.
 • Za strokovne delavce v športu, ki vodijo programe: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja vsakih 48 ur  pod nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.
 • Za vse druge osebe, ki sodelujejo pri izvajanju športnega tekmovanja oziroma so navzoče med izvajanjem športnega tekmovanja (fizioterapevti, maserji, podporno osebje, hišniki, čistilci, delavci v recepciji objekta): Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja vsakih 48 ur pod nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT:

 • osebam do 12. leta starosti pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT: 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za vse udeležence športnega tekmovanja organizirajo odgovorne osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z vpogledom v ustrezno dokazilo in ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta na vstopnih točkah (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT). Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na športnem tekmovanju.

Obveznost uporabe zaščitne maske:

 • Kot ustrezne zaščitne maske štejejo samo zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.
 • V notranjih prostorih: uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih razen med izvajanjem športne vadbe, kjer se upošteva pogoj PCT.
 • Na odprtih javnih krajih oz. prostorih: Uporaba zaščitne maske ni obvezna razen, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask za gledalce na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb. Uporaba mask prav tako ni potrebna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Razkuževanje rok:

Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

Izvajanje športno rekreativnih dejavnosti

Športno rekreativna dejavnost je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine pod pogojem, da je organizator športno rekreativne dejavnosti delodajalec (pravna oseba) oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost. zvajanje športno rekreativne dejavnosti je dovoljeno v vseh zaprtih športnih objektih (tudi v šolskih športnih objektih), kot tudi na zunanjih površinah oziroma na prostem.

Število vadečih v vadbenih skupinah ni omejeno pri čemer pozivamo k upoštevanju priporočil NIJZ za izvajanje športne vadbe. Odsvetujemo izvajanje športne dejavnosti pri kateri prihaja do kontakta oziroma priporočamo vzdrževanje vsaj 2 metra razdalje med vadečimi. 

Samoorganizirano izvajanje športno rekreativne dejavnosti v skupini je začasno prepovedano razen za skupine ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva.

Izpolnjevanje pogoja PCT:

 • Za vadeče: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.
 • Za strokovne delavce v športu, ki vodijo programe: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja vsakih 48 ur  pod nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.
 • Za vse druge osebe, ki sodelujejo pri izvajanja športne vadbe oziroma so navzoče med izvajanjem športe vadbe (fizioterapevti, maserji, podporno osebje, hišniki, čistilci, delavci v recepciji objekta): Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja  vsakih 48 ur pod nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT:

 • osebam do 12. leta starosti pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT: 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za vse udeležence športno rekreativne dejavnosti organizirajo odgovorne osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z vpogledom v ustrezno dokazilo in ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta na vstopnih točkah (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT). Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na tekmovanju.

Obveznost uporabe zaščitne maske:

 • Kot ustrezne zaščitne maske štejejo samo zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.
 • V notranjih prostorih: uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih razen med izvajanjem športne vadbe, kjer se upošteva pogoj PCT.
 • Na odprtih javnih krajih oz. prostorih: Uporaba zaščitne maske ni obvezna razen, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask za gledalce na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb. Uporaba mask prav tako ni potrebna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Razkuževanje rok:

Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

Izvajanje športno rekreativnih prireditev

Športno rekreativne prireditve so športni dohodki, katerih osnovni namen je promocija gibanja za zdravje in ne tekmovalni dosežek. Športno rekreativne prireditve praviloma niso del uradnih tekmovalnih koledarjev nacionalnih panožnih športnih zvez.

Organizacija športno rekreativnih prireditev je začasno prepovedana zaradi prepovedi zbiranja ljudi.

Izvajanje usposabljanj strokovnih delavcev v športu

Dovoljeno je izvajanje vseh oblik strokovnih izobraževanj in usposabljanj, tako javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1, kot vseh drugih oblik strokovnega usposabljanja v športu (na primer licenčni seminarji).

Izpolnjevanje pogoja PCT:

 • Za udeležence: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT ne glede na to ali usposabljanje poteka v zaprtih prostorih ali na odprtem.
 • Za predavatelje: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja vsakih 48 ur pod nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT:

 • osebam do 12. leta starosti pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT: 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za udeležence in predavatelje organizirajo odgovorne osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z vpogledom v ustrezno dokazilo in ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta na vstopnih točkah (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT). Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na usposabljanju.

Obveznost uporabe zaščitne maske:

 • Kot ustrezne zaščitne maske štejejo samo zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.
 • V notranjih prostorih: uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih razen med izvajanjem športne vadbe, kjer se upošteva pogoj PCT.
 • Na odprtih javnih krajih oz. prostorih: Uporaba zaščitne maske ni obvezna razen, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask za gledalce na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb. Uporaba mask prav tako ni potrebna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Razkuževanje rok:

Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

Uporaba športnih objektov

Za izvajanje športnih dejavnosti, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi objekti in prostori ter športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, odprti in zaprti športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti. Za uresničevanje javnega interesa na področju športa je nujno, da so javni športni objekti in športne površine (vključno s šolskimi športnimi objekti) odprti oz. dostopni, in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o športu. 

Izpolnjevanje pogoja PCT je enaka v zaprtih športnih objektih in na odprtih športnih objektih:

 • Za vadeče: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za vse, ki dejavnost izvajajo (športnike in rekreativce). Učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa razen za športna tekmovanja. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.
 • Za strokovne delavce v športu, ki vodijo programe: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja vsakih 48 ur pod nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.
 • Za vse druge osebe, ki sodelujejo pri izvajanja športne vadbe oziroma so navzoče med izvajanjem športe vadbe (fizioterapevti, maserji, podporno osebje, hišniki, čistilci, delavci v recepciji objekta): Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja vsakih 48 ur pod nadzorom delodajalca. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje pogojev PCT.

Izpolnjevanje pogoja PCT v zaprtih žičniških napravah: Vsi uporabniki zaprtih žičniških naprav morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT:

 • osebam do 12. leta starosti pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT: 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za vse udeležence športne dejavnosti organizirajo odgovorne osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z vpogledom v ustrezno dokazilo in ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta na vstopnih točkah (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT). Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejose ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Obveznost nošenja zaščitne maske:

 • Kot ustrezne zaščitne maske štejejo samo zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.
 • V notranjih prostorih: uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih razen med izvajanjem športne vadbe, kjer se upošteva pogoj PCT.
 • Na odprtih javnih krajih oz. prostorih: Uporaba zaščitne maske ni obvezna razen, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask za gledalce na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb. Uporaba mask prav tako ni potrebna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Razkuževanje rok:

Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

Gledalci na športnih prireditvah

Prisotnost gledalcev na športnih prireditvah je dovoljena zgolj v primeru, da športna prireditev poteka v oz. na športnem objektu, ki razpolaga s fiksnimi sedišči pri čemer mora biti med gledalci eno sedišče prosto.

Omejitev števila gledalcev: Število gledalcev je omejeno s število sedišč pri čemer je potrebno upoštevati omejitev, da mora biti med gledalci eno sedišče prosto v vsako smer..

Izpolnjevanje pogoja PCT: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT za vse gledalce razen za osebe, ki še niso dopolnile 12 let.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT: 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za gledalce organizira organizator športne prireditve. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z vpogledom v ustrezno dokazilo in ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta na vstopnih točkah, pred vstopom v športni objekt oziroma na prireditveni prostor (glej poglavje Izpolnjevanje pogojev PCT). Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli vstopa na prizorišče.

Obveznost uporabe zaščitne maske:

 • Kot ustrezne zaščitne maske se štejejo samo zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.
 • V notranjih prostorih: Uporaba zaščitne maske je obvezna, razen za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti.

Na odprtih javnih krajih oz. prostorih: Uporaba zaščitne maske ni obvezna razen, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask za gledalce na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb. Uporaba mask prav tako ni potrebna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Gostinska dejavnost na športnih prireditvah

Strežba in uživanje hrane in pijače na športnih prireditvah ni dovoljena.

Podrobnejši pogoji za izvajanje gostinske dejavnosti so objavljeni na povezavi: Omejitve prodaje blaga in storitev.

Pogoji vstopa v Republiko Slovenijo

Pogoje vstopa v Republiko Slovenijo določa Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19. Odlok ne predvideva nobenih posebnih izjem za športnike in strokovne delavce v športu, ki se vračajo s športne dejavnosti v tujini ali za tuje športnike in njihove spremljevalce, ki vstopajo v Republiko Slovenijo zaradi udeležbe na športnem tekmovanju.

Veljavne omejitve za vstop v državo lahko spremljate na spletni strani  Prehajanje meja.

Prijava športnega tekmovanja oziroma športne prireditve

Pri organizaciji športnih prireditev je potrebno upoštevati določila Zakona o javnih zbiranjih.

Kadar se športno tekmovanje oz. športna prireditev organizira, kot javna prireditev, mora organizator tekmovanja, prireditve  le tega prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma si zanjo pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote.

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Za javno prireditev se šteje tudi prireditev, pri kateri organizator z javno objavo vabi k udeležbi neimenovano število udeležencev, naj se udeležijo dogodka in pri kateri je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji (na primer z nakupom vstopnice) dovoljenja vsakomur.

Prijava športnega tekmovanja oziroma prireditve, ki nima značilnosti javne prireditve, ni potrebna.

Informavije o prijavi javnih prireditev lahko preberete na spletni strani Javne prireditve in shodi.

Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje)

V praksi prihaja do številnih nejasnosti glede izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), zato v nadaljevanju podajamo pregledno razlago.

Kaj pomeni izpolnjevanje pogoja PCT in kako ga preverjati?

Oseba izpolnjuje pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje) če:

 1. je prebolela bolezen covid-19, in je od okužbe minilo največ 180 dni.

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje prebolevnost:

 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, vendar ni starejši od 180 dni, ali
 • potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 180 dni.

 2. je bila polno cepljena zoper bolezen covid-19 z enim od cepiv, ki so v Sloveniji priznana: z dvema odmerkoma cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv ali enim odmerkom cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje precepljenost:

 1. digitalno COVID potrdilom EU v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo ali
 2. izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva, ali
 3. vpis v Knjižico o cepljenju, ali
 4. izdano potrdilo o opravljenem cepljenju (tudi v obliki kartončka, ki ga prejme oseba ob cepljenju), ali
 5. dokazilo o cepljenju iz spletne aplikacije zVEM, ali
 6. digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);

 3. je prebolela bolezen covid-19 in je bila cepljena zoper bolezen covid-19 z enim odmerkom enega od cepiv, ki so v Sloveniji priznana najkasneje v 180 dneh od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov:

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje precepljenost po prebolelosti:

 • dokazilo o prebolelosti bolezni covid-19 (točka 1)
 • dokazilo o cepljenju (točka 2)

Potrdilo o prebolevnosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je bilo izdano v Turčiji.

4. je testirana na prisotnost virusa SARS-CoV-2 pri pooblaščenem izvajalcu testiranja in je test negativen. Test je možno opraviti po metodi HAG pri čemer je negativni test veljaven 48 ur od odvzema brisa ali po metodi PCR pri čemer je negativni test veljaven 72 ur od odvzema brisa.

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje negativni test:   

 • digitalno COVID potrdilom EU v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo ali
 • dokazilo o testiranju iz spleten aplikacije zVEM z pisni ali digitalni odliki, ali
 • pisno potrdilo pooblaščenega izvajalca testiranja, ali
 • digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test HAG opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi Generalnega direktorata Evropske komisije za zdravje in varno hrano.

Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. Če je test PCR opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz o izpolnjevanju pogoja PCT.

Testiranje na virus SARS-CoV-2 je možno pri pooblaščenih izvajalcih testiranj ob predložitvi veljavne zdravstvene izkaznice.

Kaj je EU Digitalno COVID potrdilo in kako ga pridobiti preberite tukaj.

Način ugotavljanja (preverjanje) izpolnjevanja pogoja PCT

Skladno z odlokom so za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT vseh udeleženih pri izvajanju športne dejavnosti (delavcev, sodelavcev, udeležencev športnih dejavnosti in športnih tekmovanj, gledalcev) odgovorne osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja s preverjanjem ustreznih dokazili (z vpogledom v ustrezna dokazila) in ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta na vstopnih točkah.

Kot osebni dokument se upoštevajo javne listine, opremljene s fotografijo, ki jih izdaja državni organ: osebna izkaznica, potni list, obmejna prepustnica, vozniško dovoljenje, orožni list in potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna (Vir: Uradni identifikacijski dokumenti).

Natančen način preverjanja izpolnjevanja pogojev PCT določa Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Odgovorne osebe za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT pogoja.

Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na dejavnosti.

Zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeležena v okoljih ali dejavnostih s področja športa za katero je predpisano izpolnjevanje pogoja PCT, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT pooblaščena oseba opravi, kadar je iz dejanja oziroma ravnanja osebe, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, mogoče zanesljivo sklepati, da je privolila v vpogled v svoje osebne podatke.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravi na podlagi predložitve:

 • digitalnega COVID potrdila EU: Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, pooblaščena oseba izpolnjevanje pogoja PCT preveri z aplikacijo za odčitavanje kode QR, ki jo zagotavlja in z njo upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • drugega dokazila, potrdila: Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo (glej prejšnje podpoglavje Kaj pomeni izpolnjevanje pogoja PCT in kako ga preverjati?), oseba iz prejšnjega člena izpolnjevanje pogoja preveri z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo. SMS obvestilo, ki ga oseba prejem po testiranju ni več priznano dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT testiranja.

Za preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT je na voljo  anonimna aplikacija NIJZ za preverjanje EU digitalnega COVID potrdila.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje in preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT na podlagi samotestiranja za delavce v športu

Za osebe, ki opravljajo delo v športni dejavnosti (strokovni delavci v športu, drugi sodelavci ki sodelujejo pri izvajanju športnih programov, delavci v recepciji, čistilci) se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje. Za potrebe dela se lahko samotestirajo vsi zaposleni in tisti, ki opravljajo delo na kakšni drugi podlagi (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, študentsko delo, pogodba o prostovoljskem delu).

Pogoj PCT je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. To praktično pomeni, da se morajo osebe, ki redno delajo samotestirati vsakih 48 ur.

Samotestiranje poteka na podlagi usmeritve delodajalca in pod nadzorom delodajalca. Delodajalec določi čas in kraj samotestiranja, pri čemer je samotestiranje potrebno izvesti na delovnem mestu. Samotestiranje šteje, kot pogoj PCT izključno za opravljanje dela pri delodajalcu pri katerem je bilo testiranje izvedeno.

Enako veljavnost, kot testi za samotestiranje imajo tudi klasični testi HAG, če testiranje poteka pri pooblaščenem izvajalcu testiranj na virus SARS-CoV-2.

Strošek za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje pokrijejo delodajalci.

Za namen vodenja evidence samotestiranja se vodi t.i. evidenčni list. Evidenčni list vsebuje imeni in priimek samotestirane osebe, datum samotestiranja, rezultat testa in podpis upravičenca. Evidenčni list hrani delodajalec. Predlagamo, da evidenčni list vsebuje tudi soglasje samotestirane osebe za upravljanje z osebnimi podatki iz evidenčnega lista za namen izvajanja določil Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje in preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT na podlagi samotestiranja za učence in dijake

Za otroke in mladostnike, ki obiskujejo osnovno šolo in srednjo šolo (od prvega letnika osnovne šole pa do zaključene srednje šole) je določeno obvezno samotestiranje trikrat tedensko v prostorih  vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma pod nadzorom zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Osebam, ki izpolnjujejo pogoj PCT ni treba izvajati samotestiranja.

Strošek za izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje pokrije država. Upravičencem pripada petnajst (15) testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sama ali njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja in osebnega dokumenta  ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja

Samotestiranje, ki ga učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol opravijo za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega šteje tudi za namen udeležbe v v vseh oblikah športne dejavnosti (športno rekreativna vadba, trenažni proces) razen za udeležbo v športnih tekmovanjih. Za udeležbo v športnih tekmovanjih morajo vse osebe, ki so dopolnile 12 let izpolnjevati pogoj PCT.

Organizatorji športnih programov od udeležencev, ki so učenci in dijaki ki se samotestirajo za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa ,zahtevajo podpis izjave o samotestiranju oziroma vodenje evidenčnega lista po vzoru na evidenčne liste za strokovne delavce v športu. Za otroke do dopolnjenega 14. leta starosti izjavo o samostestiranju oziroma evidenčni list podpiše zakoniti zastopnik.

Kritje stroškov izpolnjevanja pogojev PCT

Cepljenje

Cepljenje zoper virus COVID-19 je Republiki Sloveniji brezplačno. Na cepljenje se naročite s pomočjo aplikacije, ki se nahaja na portalu zVem. V primeru, da do portala zVem ne morete dostopati, se na cepljenje lahko naročite pri svojem osebnem zdravniku. Več o cepljenju lahko preberete na portalu Nalezimo se dobrih navad.

Testiranje

Strošek testiranje s testi HAG za samotestiranje za osebe, ki opravljajo delo v športni dejavnosti zagotavlja delodajalec.

Strošek testiranje s testi HAG za samotestiranje za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol, ki veljajo kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT tudi za izvajanje športne dejavnosti  krije država iz proračuna. Upravičencem pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sama ali njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja in osebnega dokumenta. 

Strošek testiranje s testi HAG za namen izpolnjevanja pogoja PCT za uporabnike storitev s področja športa oziroma za udeležence športnih programov prav tako krije država pri čemer je brezplačno testiranje mogoče zgolj pri pooblaščenih izvajalcih presejalnega testiranja, ki so del javne zdravstvene mreže.

Povračilo stroškov testiranja za športnike in delavce v športu na podlagi PKP7

Za potrebe tekmovalnega športa je še vedno v veljavi ukrep pomoči športu iz Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP7), ki predvideva povračilo stroškov testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 za tekmovalni šport in sicer za:

 • športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez,
 • športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez,
 • trenersko osebje, ki vodi proces športne vadbe za zgoraj navedene športnike in
 • drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Najvišje ravni tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez;

 • v kolektivnih športnih panogah: 1. in 2. slovenska članska liga, 1. in 2. slovenska mladinska liga ter ligaška ali pokalna tekmovanja na najvišjem državnem nivoju za preostale kategorije športnikov, ter
 • v individualnih športnih panogah državna prvenstva in državna ligaška/pokalna tekmovanja za vse starostne kategorije športnikov.

Uradna tekmovanja pod okriljem mednarodnih športnih zvez so tekmovanja, ko so na koledarju mednarodnih panožnih športnih zvez.

Kot drugo tekmovalno osebje se razume vse tiste, ki so nujno potrebni za izvedbo tekmovanja, kot npr. sodniki, pomožni sodniki, zapisnikarji, fizioterapevti, maserji, zdravniki. Kdo vse sodi med „drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje tekmovanj“, opredeli nacionalna panožna športna zveza s protokolom na nivoju panoge.

Za izplačilo pomoči za povračilo stroškov testiranja mora nacionalna panožna športna zveza prek informacijskega sistema FURS eDavki oddati mesečni zahtevek za povračilo stroškov testiranja. FURS zahtevke obravnava na mesečni ravni. Rok za oddajo mesečnega zahtevka je do zadnjega dne v mesecu za tekoči mesec. FURS pomoč na podlagi oddanih zahtevkov izplača do 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje zahtevka (npr. za zahtevek oddan do 28.2.2021 za mesec februar bo pomoč izplačana do 20.3.2021).

Upravičenci do izplačila pomoči oz. do povračila stroškov testiranja so nacionalne panožne športne zveze, ki so nosilke uradnih tekmovalnih sistemov v RS.

Način priglasitve stroškov testiranja za posameznike oziroma za športna društva članice zveze, na ravni športne panoge, določi pristojna nacionalna panožna športna zveza s svojimi pravili oziroma dogovorom na nivoju zveze.

Ukrep velja do 31. 12. 2021.

Uporaba mask in razkuževanje

Uporaba mask v zaprtih prostorih

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Kot ustrezne zaščitne maske štejejo samo zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2

Uporaba mask ni obvezna za osebe, ki izvajajo športno vadbo v zaprtih prostorih ampak samo med izvajanjem športne vadbe. To pomeni, da je uporaba mask obvezna od vstopa v objekt pa do vadbenega prostora. Po zaključku vadbe si morajo vadeči znova nadeti zaščitno masko in jo nositi vse do izstopa iz zaprtega prostora.

Uporaba mask prav tako ni obvezna za sodnike na športnih tekmovanjih med sojenjem ter za glavne trenerje, ki med tekmo vodijo športnike.

Uporaba mask na odprtem

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih.

Uporaba zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebno:

 • za osebe, ki izvajajo športno vadbo (med vadbo),
 • če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb,
 • v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in

Razkuževanje

Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.

Navodila v primeru izpostavljenosti okužbi s SARS-CoV-2

Ravnanje posameznikov v primeru rizičnega stika

Opredelitev visoko rizičnega tesnega stika:

 • osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s COVID-19,
 • zadrževanje na razdalji od okužene osebe na manj kot 2 metra več kot 15 min,
 • drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
 • bivanje z okuženo osebo v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi...),
 • potovanje v istem prevoznem sredstvu z okuženo osebo na razdalji manj kot 2 metra.

V kolikor je bila oseba v visoko rizičnem tesnem stiku z osebo s potrjenim COVID-19, NIJZ predpisuje  karanteno na domu, ki traja 10 dni od zadnjega visoko tveganega stika. Obenem je potrebno upoštevati navodila za osebe v karanteni na domu, ki so objavljena na spletni strani NIJZ Navodila v primeru izpostavljenosti virusu SARS-CoV-2.

Izjeme za karanteno zaradi visoko tveganega stika z osebo s potrjeno okužbo na virus SARS-CoV-2 so:

1. osebe, ki so bile cepljene proti COVID-19, če je od vzpostavitve zaščite proti covid-19 minilo manj kot 9 mesecev in je preteklo od:

 1. drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia's Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, cepiva Vaxzervia (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institiute of India/AstraZeneca najmanj 15 dni,
 2. odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, ali.

2. osebe, ki so prebolele COVID-19 in je od začetka bolezni (oz. od pozitivnega rezultata testa na okužbo s SARS-CoV-2, v kolikor je pri osebi okužba potekala brez simptomov) minilo manj kot 180 dni;

3. osebe, ki so prebolele COVID-19 in so bile v obdobju 180 dni od začetka bolezni (oz. od pozitivnega rezultata testa na okužbo s SARS-CoV-2) cepljene z enim odmerkom cepiva proti covid-19 in je od cepljenja minilo manj kot 180 dni pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Osebe po preboleli bolezni COVID-19 in cepljene osebe naj kljub vsemu upoštevajo vsa priporočila za ravnanje v primeru ne-rizičnega stika.

Ravnanje posameznikov v primeru ne-rizičnega stika

V kolikor ste bili v stiku z osebo za katero se izkaže, da je okužena z virusom SARS-CoV-2 ste dolžni  ravnati skladno z naslednjimi navodili:

 1. izogibajte se vsem ne-nujnim stikom z drugimi ljudmi v obdobju 14 dni od izpostavljenosti okužbi. To še posebej velja za stike s starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem (bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, sladkorna bolezen, oslabljeno delovanje ledvic, zdravljenje raka ...). Pri njih je tveganje za težji potek bolezni večje.
 2. pozorno spremljaje svoje zdravstveno stanje v obdobju 14 dni od izpostavljenosti okužbi. Če se v tem času pojavijo simptomi ali znaki bolezni COVID-19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu …), ostanite doma in pokličite osebnega ali dežurnega zdravnika, kjer boste prejeli nadaljnja navodila.
 3. Upoštevajte priporočila za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2:
 • Izogibajte se vsem ne-nujnim stikom z ljudmi.
 • Vzdržujte medosebno razdaljo vsaj 2 metra.
 • Z nečistimi rokami se ne dotikajte oči, nosu in ust.
 • Redno si umivajte roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabite namensko razkužilo za roke. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Priporočamo uporabo mask skladno s Priporočili za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2.
 • Poskrbite za redno zračenje zaprtih prostorov.
 • Zaposlene osebe naj opravljajo delo od doma v dogovoru z delodajalcem (v kolikor jim to narava dela dopušča) oziroma se z delodajalcem dogovorijo o načinu dela, da ne bo možen prenos okužbe na druge zaposlene med delom, niti med prihodom na delo in odhodom domov.

Ravnanje športnih organizacij v primeru potrditve okužbe pri članu organizacije

Vse člane organizacije je potrebno neprestano obveščati, da v primeru slabega počutja in pojava simptomov bolezni COVID-19 (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, prebavne motnje) ostanejo v domači samoizolaciji in po telefonu kontaktirajo svojega osebnega zdravnika, ki jim bo podal nadaljnja navodila.

 1. V primeru pozitivnega testa oz. potrditve suma na okužbo (vsi tesni kontakti z osebo, ki ima izražene simptome, brez opravljenega testiranja, se obravnavajo kot verjeten primer), naj člani organizacije čim prej obvestijo pooblaščeno osebo organizacije. Prav tako naj obvestijo pooblaščeno osebo organizacije, če zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt).
 2. Ob vsakem potrjenem primeru okužbe naj pooblaščena oseba organizacije preveri tesne kontakte okužene osebe znotraj organizacije, oceni stopnjo tveganja za prenos in sprejme ukrepe na podlagi mnenja epidemiologa za potencialno ogrožene osebe znotraj organizacije s katerimi je bil okuženi v stiku (osamitev, karantena, itd.).
 3. Pooblaščena oseba organizacije naj obvesti vse osebe s katerimi je bila okužena oseba v rizičnem in ne rizičnem stiku ter jih napoti k ustreznemu ravnanju.
 4. Člani organizacije, ki so bili z okuženim v nerizičnem stiku, naj opazujejo svoje zdravstveno stanje 14 dni po stiku. V primeru pojava znakov okužbe dihal ali poslabšanja počutja naj ostanejo doma in pokličejo svojega osebnega zdravnika.

Člane organizacije, ki so bili z okuženo osebo v rizičnem stiku, naj pooblaščena oseba organizacije napoti na pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (Vir: Spletna stran NIJZ). Postopek pridobitve izjave in potrdila o karanteni na domu je opisan na portalu eUprava.

Nadzor nad spoštovanjem odlokov in predpisane globe

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in sedmega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP7), primarni nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport (IRSŠŠ), lahko pa tudi Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS). 

Globe za nespoštovanje določb Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov:

 • Organizator / pravna oseba: 4.000 – 100.000 EUR (54. člen Zakona o nalezljivih bolezni (ZNB))
 • Organizator / odgovorna oseba pravne osebe: 400 - 4.000 EUR (54. člen ZNB)
 • Posamezniki / strokovni delavci v športu: 400 – 4.000 EUR (57. člen ZNB)