Skoči do osrednje vsebine

Vsak, ki je bil v stiku z osebo, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom, mora ostati v desetdnevni karanteni na domu. Namen karantene na domu je preprečevanje širjenja bolezni covid-19.

O visokorizičnem stiku govorimo, kadar je oseba v stiku z bolnikom s covid-19 v obdobju 48 ur pred pojavom simptomov in v obdobju 10 dni po pojavu simptomov/znakov bolezni. V primeru, da okužba poteka brez simptomov, se kot datum pojava simptomov upošteva datum potrditve okužbe.

Za visokorizičen stik gre v naslednjih primerih:

  • osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,
  • zadrževanje z bolnikom s covid-19 na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 minut,
  • drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
  • bivanje z bolnikom s covid-19 v zaprtem prostoru več kot 15 minut (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi...),
  • potovanje v istem prevoznem sredstvu z bolnikom s covid-19 na razdalji manj kot 2 metra.

Pridobitev izjave o karanteni na domu

Zaposleni obvesti delodajalca

Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca.

Delodajalec se bo odločil, ali

  • oseba dela od doma,
  • se osebi delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in z dela domov,
  • oseba ostane v karanteni na domu.

Tabelarni pregled odsotnosti in višine nadomestil

Situacija Plača/Nadomestilo Plačnik
Zdravi delavec, ki po dogovoru z delodajalcem preventivno ostane doma 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec, ki mu delodajalec iz poslovnih razlogov odredi čakanje na domu nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača država povrne 80 % izplačanega nadomestila (bruto1) oziroma 100 % nadomestila plače *
Zdravi delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi delo na domu ali drugo delo 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec v karanteni, ki dela na domu 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec v karanteni, ki svojega dela ne more opravljati na domu nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača ** država povrne izplačano nadomestilo plače
Zdravi delavec v karanteni zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu, ki dela ne more opravljati na domu 100 % nadomestilo plače država povrne izplačano nadomestilo plače
Zboleli in potrjeno okuženi delavec 90 % bolniško nadomestilo prvih 90 dni, nato 100 % od prvega dne v breme ZZZS
Delavec, ki bo ostal doma zaradi varstva otrok (višja sila zaradi obveznosti varstva) nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača ** država povrne izplačano nadomestilo plače

* višina delnega povračila nadomestila plače, izplačane za november do izteka upravičenosti, je omejena z višino povprečne mesečne bruto plače za leto 2019, objavljene na spletni strani SURS (to je 1.753,84 EUR) in ne sme presegati 80 % izplačanega nadomestila plače;
država povrne 100 % tistim delodajalcem, ki iz naslova državnih pomoči po interventnih zakonih niso oziroma ne bodo presegli 800.000 EUR na posamezno podjetje
** za odsotnosti od 1. 12. 2020, uveljavljeno s #PKP7

Samozaposleni, družbeniki in kmetje

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, ostanejo v karanteni na domu.

Za pridobitev izjave na portalu eUprava izpolnite obrazec za pridobitev izjave o karanteni na domu, nato pa v eDavkih izpolnite obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene. 

Pregled upravičenosti do bolniškega staleža in višine nadomestila (ali drugih vrst prejemkov) ter možnost refundacije s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma drugih državnih organov.

Če je bil v tesnem stiku otrok v vrtcu ali šoli

Za otroke, ki ostanejo v karanteni na domu, skrbniki izpolnijo obrazec za pridobitev Izjave o karanteni na domu. Izjavo predložite delodajalcu oziroma vložite v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka.

Napotitev v karanteno na meji

Posameznika, ki v Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjen. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, posameznik krije sam. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

Osebi, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno napoti na naslov, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Predčasna prekinitev karantene

Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, lahko karanteno predčasno prekine z negativnim PCR testom na prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.