Skoči do osrednje vsebine

V fazi epidemije, ko epidemiologi ne zmorejo več obveščati vseh tesnih stikov okuženih, smo vzpostavili novo ureditev, s katero bomo zaustavljali širjenje okužb. Na ta način želimo, da bo čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo, ostalo v karanteni na domu. Za ta čas bodo prejeli tudi nadomestilo dohodka.

Epidemiologi v tej fazi epidemije vzpostavijo stik samo še z na novo potrjenimi okuženimi osebami. Okuženi osebi razložijo, kako naj ravnajo in tudi kako naj obveščajo tiste, s katerimi so bili v stiku. Epidemiologi torej ne pokličejo več vseh tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženim, ministrstvo za zdravje pa ne izdaja več odločb o karanteni na domu.

Osebe s potrjeno okužbo obvestijo tesne stike

Osebi, ki je potrjena okužba s koronavirusom, epidemiolog posreduje navodila, da obvesti vse tiste, s katerimi je bila v tesnem stiku.

Če ima nameščeno mobilno aplikacijo #OstaniZdrav, po navodilu epidemiologa vnese TAN kodo in s tem omogočil, da so o tveganem stiku z njim preko aplikacije obveščeni vsi, ki jo imajo naloženo in vključeno.

Pridobitev potrdila o karanteni na domu

Zaposleni obvesti delodajalca

Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca.

Delodajalec se bo odločil, ali

  • oseba dela od doma,
  • se osebi delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in z dela domov,
  • oseba ostane v karanteni na domu.

Za pridobitev potrdila na portalu eUprava izpolnite obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu. NIJZ na podlagi vnesenih podatkov izda potrdilo na elektronski naslov kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. 

Ministrstvo za zdravje je ob tem pripravilo tudi Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije.

Tabelarni pregled odsotnosti in višine nadomestil

Situacija Plača/Nadomestilo Plačnik
Zdravi delavec, ki po dogovoru z delodajalcem preventivno ostane doma 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec, ki mu delodajalec iz poslovnih razlogov odredi čakanje na domu nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača država povrne 80 % izplačanega nadomestila (bruto1) oziroma 100 % nadomestila plače *
Zdravi delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi delo na domu ali drugo delo 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec v karanteni, ki dela na domu 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec v karanteni, ki svojega dela ne more opravljati na domu nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača ** država povrne izplačano nadomestilo plače
Zdravi delavec v karanteni zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu, ki dela ne more opravljati na domu 100 % nadomestilo plače država povrne izplačano nadomestilo plače
Zboleli in potrjeno okuženi delavec 90 % bolniško nadomestilo prvih 90 dni, nato 100 % od prvega dne v breme ZZZS
Delavec, ki bo ostal doma zaradi varstva otrok (višja sila zaradi obveznosti varstva) nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača ** država povrne izplačano nadomestilo plače

* višina delnega povračila nadomestila plače, izplačane za november do izteka upravičenosti, je omejena z višino povprečne mesečne bruto plače za leto 2019, objavljene na spletni strani SURS (to je 1.753,84 EUR) in ne sme presegati 80 % izplačanega nadomestila plače;
država povrne 100 % tistim delodajalcem, ki iz naslova državnih pomoči po interventnih zakonih niso oziroma ne bodo presegli 800.000 EUR na posamezno podjetje
** za odsotnosti od 1. 12. 2020, uveljavljeno s #PKP7

Samozaposleni, družbeniki in kmetje

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, ostanejo v karanteni na domu.

Za pridobitev potrdila na portalu eUprava izpolnite obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu. NIJZ na podlagi vnesenih podatkov izda potrdilo na elektronski naslov kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. 

Samozaposleni, družbeniki in kmetje nato v eDavkih izpolnijo obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Pregled upravičenosti do bolniškega staleža in višine nadomestila (ali drugih vrst prejemkov) ter možnost refundacije s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma drugih državnih organov.

Če je bil v tesnem stiku otrok v vrtcu ali šoli

Za otroke, ki ostanejo v karanteni na domu, skrbniki izpolnijo obrazec za pridobitev Potrdila o karanteni na domu. Potrdilo o karanteni na domu bodo prejeli na elektronski naslov, ki ga bodo v vlogi navedli. Potrdilo osebe predložijo delodajalcu oziroma vložijo v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka, skladno z interventno zakonodajo.

NIJZ je pripravil tudi Usmeritve vodstvu vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) ob pojavu potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 v njihovem zavodu, ki vodstvu VIZ služijo kot pomoč pri ustreznem ukrepanju.

Napotitev v karanteno na meji

Posameznika, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjen. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, posameznik krije sam. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

Osebi, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno napoti na naslov, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Desetdnevne karantene ni mogoče predčasno prekiniti.