Skoči do osrednje vsebine

Vsak, ki je bil v stiku z osebo, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom, mora ostati v desetdnevni karanteni na domu. Namen karantene na domu je preprečevanje širjenja bolezni covid-19.

O visokorizičnem stiku govorimo, kadar je oseba v stiku z bolnikom s covid-19 v obdobju 48 ur pred pojavom simptomov in v obdobju 10 dni po pojavu simptomov/znakov bolezni. V primeru, da okužba poteka brez simptomov, se kot datum pojava simptomov upošteva datum potrditve okužbe.

Za visokorizičen stik gre v naslednjih primerih:

  • osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,
  • zadrževanje z bolnikom s covid-19 na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 minut,
  • drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
  • bivanje z bolnikom s covid-19 v zaprtem prostoru več kot 15 minut (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi...),
  • potovanje v istem prevoznem sredstvu z bolnikom s covid-19 na razdalji manj kot 2 metra.

Pridobitev izjave o karanteni na domu

Zaposleni o stiku z obolelo osebo obvesti delodajalca

Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca.

Delodajalec se bo odločil, ali

  • oseba dela od doma ali
  • oseba ostane v karanteni na domu in prejme nadomestilo v višini 80 odstotkov dohodka.

Tabelarni pregled odsotnosti in višine nadomestil

Situacija Plača/Nadomestilo Plačnik
Delavec v karanteni na domu, ki dela na domu 100 % plača Delodajalec
Delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi delo na domu ali drugo delo 100 % plača Delodajalec
Delavec v karanteni na domu po stiku ali sumu stika z okuženo osebo, ki svojega dela ne more opravljati na domu Nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača (ZNUPZ) Država povrne izplačano nadomestilo plače upravičenemu delodajalcu
Delavec v karanteni na domu po stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca in dela ne more opravljati na domu 100 % nadomestilo plače (ZNUPZ) Država povrne izplačano nadomestilo plače upravičenemu delodajalcu
Delavec v karanteni na domu, ki je posledica prehoda meje Ni upravičen do nadomestila plače po ZNUPZ. Z delodajalcem dogovori ustrezno podlago odsotnosti z dela (npr. izraba letnega dopusta).
Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi varstva otroka, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej Nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača (ZNUPZ) Država povrne izplačano nadomestilo plače upravičenemu delodajalcu
Delavec v izolaciji Nadomestilo v višini 90 % od osnove Zavod za zdravstveno zavarovanje (že od prvega dne zadržanosti od dela)

Če je bil v tesnem stiku otrok v vrtcu ali šoli

Za otroke, ki ostanejo v karanteni na domu, skrbniki izpolnijo obrazec za pridobitev Izjave o karanteni na domu. Izjavo predložite delodajalcu oziroma vložite v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka.

Karantena na domu se izvaja po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

Predčasna prekinitev karantene

Oseba, ki je bila v visokorizičnem stiku z osebo, ki je potrjeno okužena, mora ostati v karanteni 10 dni in je ne more predčasno prekiniti.

Možnost predčasne prekinitve ima le oseba, ki jo je policija ob vstopu v Slovenijo napotila v karanteno na domu. Karanteno lahko predčasno prekine z negativnim PCR testom, testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.