Skoči do osrednje vsebine

V fazi epidemije, ko epidemiologi ne zmorejo več obveščati vseh tesnih stikov okuženih, smo vzpostavili novo ureditev, s katero bomo zaustavljali širjenje okužb. Na ta način želimo, da bo čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo, ostalo v karanteni na domu. Za ta čas bodo prejeli tudi nadomestilo dohodka.

Epidemiologi v tej fazi epidemije vzpostavijo stik samo še z na novo potrjenimi okuženimi osebami. Okuženi osebi razložijo, kako naj ravnajo in tudi kako naj obveščajo tiste, s katerimi so bili v stiku. Epidemiologi torej ne pokličejo več vseh tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženim, ministrstvo za zdravje pa ne izdaja več odločb o karanteni na domu.

Osebe s potrjeno okužbo obvestijo tesne stike

Osebi, ki je potrjena okužba s koronavirusom, epidemiolog posreduje navodila, da obvesti vse tiste, s katerimi je bila v tesnem stiku.

Če ima nameščeno mobilno aplikacijo #OstaniZdrav, po navodilu epidemiologa vnese TAN kodo in s tem omogočil, da so o tveganem stiku z njim preko aplikacije obveščeni vsi, ki jo imajo naloženo in vključeno.

Zaposleni obvesti delodajalca

Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca.

Delodajalec se bo odločil, ali

  • oseba dela od doma,
  • se osebi delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in z dela domov,
  • oseba ostane v karanteni na domu.

Za pridobitev potrdila na portalu eUprava izpolnite obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu. NIJZ na podlagi vnesenih podatkov izda potrdilo na elektronski naslov kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. 

Ministrstvo za zdravje je ob tem pripravilo tudi Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije.

Tabelarni pregled odsotnosti in višine nadomestil

Samozaposleni, družbeniki in kmetje

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, ostanejo v karanteni na domu.

Za pridobitev potrdila na portalu eUprava izpolnite obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu. NIJZ na podlagi vnesenih podatkov izda potrdilo na elektronski naslov kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. 

Samozaposleni, družbeniki in kmetje nato v eDavkih izpolnijo obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Če je bil v tesnem stiku otrok v vrtcu ali šoli

Za otroke, ki ostanejo v karanteni na domu, skrbniki izpolnijo obrazec za pridobitev Potrdila o karanteni na domuPotrdilo o karanteni na domu bodo prejeli na elektronski naslov, ki ga bodo v vlogi navedli. Potrdilo osebe predložijo delodajalcu oziroma vložijo v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka, skladno z interventno zakonodajo.

NIJZ je pripravil tudi Usmeritve vodstvu vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) ob pojavu potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 v njihovem zavodu, ki vodstvu VIZ služijo kot pomoč pri ustreznem ukrepanju.

Napotitev v karanteno na meji

Osebe, ki bodo ob prehodu meje napotene v karanteno, lahko vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Posameznika, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno napoti na dejanski naslov, kjer bo nastanjen. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, posameznik krije sam. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

Osebi, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno napoti na naslov, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Prekinitev karantene z negativnim izvidom testa PCR ali HAGT

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali HAGT (hitri antigenski test) in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Osebi o tem ni treba obveščati nikogar, mora pa imeti v primeru morebitne kontrole (Policije, ZIRS ali NIJZ) pri sebi kot dokazilo tako potrdilo (iz katerega je razviden datum napotitve v karanteno) kot tudi obvestilo o negativnem izvidu testa za prisotnost SARS-CoV-2 (iz katerega morata biti razvidna datum opravljanja testa in rezultat, SMS sporočilo pa mora biti poslano s številke 051 285 886; Enotno obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19).