Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje kulturnih dejavnosti

Širjenje okužbe z novim koronavirusom poskušamo zajeziti tudi z začasnimi omejitvami pri izvajanju javnih kulturnih prireditev in drugih kulturnih storitev.

Omejitve, ki veljajo pri izvajanju vseh kulturnih dejavnosti

Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji razmejuje tri področja kulturnih dejavnosti:

  • javne kulturne prireditve (kinematografske, gledališke, glasbene, plesne in druge),
  • knjižnice, arhivi, muzeji in galerije,
  • ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino (arboretumi, zgodovinski parki in vrtovi, arheološki parki, muzeji na prostem in druga ograjena območja z nepremično kulturno dediščino).

Pogoji in omejitve se med posameznimi področji kulturnih dejavnosti v nekaterih delih razlikujejo. Vendar ne glede na razlike se morajo pri izvajanju vseh kulturnih dejavnosti smiselno upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Poleg tega mora biti vedno zagotovljeno:

  • minimalni možni stik z obiskovalci v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
  • možnost za razkuževanje rok za obiskovalce pred vstopom in ob izstopu iz zaprtih javnih prostorov in odprtih javnih površin,
  • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija zaprtih javnih prostorov. 

Uporaba zaščitne maske je obvezna v zaprtih javnih prostorih. O tem, kje in kdo mora nositi zaščitno masko podrobneje določa odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ti pogoji ne veljajo za obiskovalce kulturnih prireditev na prostem in za nastopajoče pri izvajanju gledaliških, glasbenih in plesnih dejavnosti.

Dovoljeno število obiskovalcev javnih kulturnih prireditev, knjižnic, galerij, muzejev, arhivov in ograjenih odprtih površin z nepremično kulturno dediščino je določeno z odlokom o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in ne z odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Javne kulturne prireditve

Javne kulturne prireditve se lahko v zaprtih javnih prostorih in na prostem izvajajo, če so zagotovljena sedišča. Tam, kjer ni fiksnih sedišč so poleg postavljenih sedišč dovoljena tudi stojišča.

Gledalci in poslušalci lahko v zaprtem javnem prostoru in na prostem zasedejo do 75 % razpoložljivih fiksnih sedišč. Med njimi mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Tam, kjer ni fiksnih sedišč, mora biti med postavljenimi sedišči oziroma stojišči najmanj 1 meter razdalje, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Omejitev števila obiskovalcev glede na zmogljivost sedišč ne velja za osebe, ki se lahko združujejo kot zaključena skupina na podlagi priporočil NIJZ s področja vzgoje in izobraževanja.

Javnih kulturnih prireditev se lahko udeležijo le obiskovalci, ki izpolnjujejo PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani). Ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 15. let.

Javne kulturne prireditve se lahko izvajajo le, če nastopajoči izpolnjujejo PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani). V nasprotnem primeru se morajo nastopajoči na kulturnih prireditvah enkrat tedensko ali pred samo izvedbo prireditve (če jo izvajajo občasno) testirati s PCR ali HAG testom. Nastopajo lahko le osebe z negativnim rezultatom testa.

Knjižnice, arhivi, muzeji in galerije

Dovoljeno število obiskovalcev knjižnic, galerij, muzejev in arhivov je omejeno glede na površino javnega zaprtega prostora ali odprte javne površine – en obiskovalec na 10 kvadratnih metrov oziroma več obiskovalcev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Medosebna razdalja med obiskovalci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. 

Tam, kjer zaradi površine prostora ne bi bilo dovoljeno združevanje 100 oseb, je dovoljeno do največ 100 obiskovalcev, pod pogojem, da je med njimi zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Omejitev števila obiskovalcev ne velja za osebe, ki se lahko združujejo kot zaključena skupina na podlagi priporočil NIJZ s področja vzgoje in izobraževanja.

Kulturna dediščina na ograjenih odprtih javnih površinah

Dovoljeno število obiskovalcev ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino je omejeno glede na površino odprte površine – en obiskovalec na 10 kvadratnih metrov oziroma več obiskovalcev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.

Medosebna razdalja med obiskovalci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.