Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje kulturnih dejavnosti

Širjenje okužbe z novim koronavirusom poskušamo zajeziti tudi z začasnimi omejitvami pri izvajanju javnih kulturnih prireditev in drugih kulturnih storitev.

Pogoje, pod katerimi se lahko izvajajo kulturne dejavnosti ureja in določa Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

OPOZORILO: Področje uporabe in izjeme, navedene v odloku, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

Pojem kulturne dejavnosti obsega vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.

Osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti so zaposleni in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali dejavnost opravljajo samostojno.

Zaprt javni prostor je javi prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala). Lahko je stalen ali začasen. Okna in vrata so del zaprte površine.

Izvajalci oziroma nosilci kulturnih dejavnosti

Izvajalci oziroma nosilci kulturnih dejavnosti morajo:

 • organizirati preverjanje dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT na vstopnih točkah za osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti, obiskovalce kulturnih prireditev in uporabnike drugih kulturnih storitev,
 • s pisnim obvestilom na vidnem mestu opozoriti osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti, obiskovalce kulturnih prireditev in uporabnike drugih kulturnih storitev, da je zanje izpolnjevanje pogoja PCT obvezno,
 • organizirati in zagotoviti sredstva za presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje za osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnostih, 
 • obvezno zagotoviti možnost razkuževanja rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor,
 • zagotoviti redno prezračevanje zaprtih javnih prostorov, v katerih se izvajajo kulturne dejavnosti.

Osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti morajo za čas opravljanja dela:

 • izpolnjevati pogoj PCT (kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT velja tudi negativen rezultat presejalnega testa HAG za samotestiranje in negativen rezultat presejalnega testa HAG; testiranje z obema testoma se mora izvajati enkrat tedensko v enakih presledkih, veljavnost negativnega rezultata obeh testov je en teden),
 • obvezno uporabljati zaščitno masko v zaprtih javnih prostorih ter na odprtih javnih površinah, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra (razen če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb). Uporaba zaščitne maske ni obvezna za nastopajoče na kulturnih prireditvah ter na odprtih javnih površinah, kjer se upošteva pogoj PCT,
 • obvezno razkužiti roke z razkužilom pred vstopom v zaprt javni prostor.

Obiskovalci kulturnih prireditev in uporabniki drugih kulturnih storitev

Obiskovalci kulturnih prireditev in uporabniki drugih kulturnih storitev morajo:

 • izpolnjevati pogoj PCT, izjema so osebe mlajše od 15 let,
 • obvezno uporabljati zaščitno masko v zaprtih javnih prostorih ter na odprtih javnih površinah, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra,
 • pred vstopom v zaprt javni prostor obvezno razkužiti roke z razkužilom.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna:

 • za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • za člane istega gospodinjstva v zaprtih javnih prostorih ter na odprtih javnih površinah, če je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb,
 • na odprtih javnih površinah, kjer se upošteva pogoj PCT,
 • v zaprtih javnih prostorih, kjer se nudi priprava in strežba jedi in pijač ob upoštevanju pogoja PCT,
 • za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo ta pogoj.

Testiranje s testom HAG kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT

Obiskovalci kulturnih prireditev in drugih kulturnih storitev

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT velja negativen rezultat presejalnega testa HAG, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnostih

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT za čas opravljanja dela veljata tudi:

 • negativen rezultat presejalnega testa HAG za samotestiranje,
 • negativen rezultat presejalnega testa HAG (veljavnost negativnega rezultata presejalnega testa HAG je en teden).
Potek presejalnega testiranja za osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti

Testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi, ki opravlja delo na področju kulturnih dejavnosti evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in njen podpis.

Sredstva za testiranje s testom HAG za samotestiranje zagotovijo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. 

Testiranje s presejalnim testom HAG se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj testiranja. Veljavnost testa je omejena s pogostostjo testiranja. To pomeni, da je veljavnost negativnega rezultata presejalnega testa HAG en teden.

Dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT

Pogoj PCT je izpolnjen, če oseba razpolaga z enim od spodaj navedenih dokazil:

 • Dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR (ne sme biti starejši od 72 ur od odvzema brisa) ali testa HAG (ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa),
 • Digitalno COVID potrdilo EU ali tretje države, opremljeno s kodo QR (v digitalni ali papirnati obliki; koda QR na potrdilu tretje države mora vsebovati vsaj enake podatke kot EU potrdilo, pristojni zdravstveni organ ga mora izdati v angleškem jeziku),
 • Dokazilo o cepljenju zoper bolezen covid-19,
 • Dokazilo o prebolevnosti – dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni,
 • Dokazilo o prebolevnosti in dokazilo o cepljenju (dokazilo o cepljenju velja, če je prebolevnik prvi odmerek cepiva prejel v 180 dneh od pozitivnega rezultata testa PCR),
 • Negativen rezultat presejalnega testa HAG za samotestiranje (velja le za osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti; veljavnost negativnega rezultata testa je en teden),
 • Negativen rezultat presejalnega testa HAG (veljavnost negativnega rezultata testa za osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti je en teden, za obiskovalce kulturnih prireditev in uporabnike drugih kulturnih storitev pa ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa)