Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje kulturnih dejavnosti

Širjenje okužbe z novim koronavirusom poskušamo zajeziti tudi z začasnimi omejitvami pri izvajanju javnih kulturnih prireditev in drugih kulturnih storitev. Omejitve sprejemamo in prilagajamo glede na epidemiološko situacijo, ki jo redno spremljamo.

Pogoje, pod katerimi se lahko izvajajo kulturne dejavnosti* ureja in določa Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

OPOZORILO: Področje uporabe in izjeme, navedene v odloku, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

Sprostitev omejitvenih ukrepov

Zaradi ugodnih epidemiološki razmer je Vlada Republike Slovenije 21. februarja 2022 sprostila začasne omejitve pri izvajanju javnih kulturnih prireditev in drugih kulturnih storitev. Prenehale so veljati vse začasne omejitve izvajanja kulturnih dejavnostih, kot so izpolnjevanje PCT pogoja, dovoljeno število obiskovalcev na javnih kulturnih prireditvah, medosebna razdalja med obiskovalci na javnih kulturnih prireditvah, strežba hrane in pijače obiskovalcem ter njuno uživanje na javnih kulturnih prireditvah, vendar preventivni higienski ukrepi ostajajo odločilnega pomena. Od 14. aprila 2022 uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, kjer se izvajajo kulturne dejavnosti, ni več obvezna, vendar je priporočena.

Preventivni higienski ukrepi ostajajo odločilnega pomena

Obiskovalci javnih kulturnih prireditev in uporabniki drugih kulturnih storitev ter osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti** morajo obvezno:

  • ob vstopu v zaprt javni prostor razkužiti roke z razkužilom.

Poleg tega se v zaprtih javnih prostorih priporoča uporaba zaščitne maske (kirurška masko tipa II ali IIR, maska tipa FFP2 ali maska tipa FFP3).

Izvajalci oziroma nosilci kulturnih dejavnosti morajo obvezno zagotoviti možnost razkuževanja rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor in redno prezračevanje zaprtih javnih prostorov***, v katerih se izvajajo kulturne dejavnosti.

Priporočila NIJZ za kulturne dejavnosti

* Pojem kulturne dejavnosti obsega vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.

** Osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti so zaposleni in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost.

*** Zaprt javni prostor je javi prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala). Lahko je stalen ali začasen. Okna in vrata so del zaprte površine.