Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje kulturnih dejavnosti

Širjenje okužbe z novim koronavirusom poskušamo zajeziti tudi z začasnimi omejitvami pri izvajanju javnih kulturnih prireditev in drugih kulturnih storitev.

Pogoje, pod katerimi se lahko izvajajo kulturne dejavnosti* ureja in določa Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

OPOZORILO: Področje uporabe in izjeme, navedene v odloku, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz spodnjih točk.

Obiskovalci javnih kulturnih prireditev in uporabniki drugih kulturnih storitev

Javne kulturne prireditve so dovoljene izključno s sedišči, in sicer v zaprtih javnih prostorih** in na prostem. V zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči mora biti med obiskovalci zagotovljeno eno prosto sedišče, pri postavljenih sediščih mora biti med sedišči najmanj 1,5 metra razdalje. Na javni kulturni prireditvi je lahko največ 750 obiskovalcev.

Strežba ter uživanje hrane in pijače obiskovalcem javnih kulturnih prireditev nista dovoljena.

Obiskovalci kulturnih prireditev in uporabniki drugih kulturnih storitev morajo obvezno:

 • izpolnjevati pogoj PCT, izjema so osebe mlajše od 12 let (glej poglavje o izpolnjevanju pogoja PCT),
 • uporabljati zaščitno masko (kirurško masko ali masko tipa FFP2) v zaprtih javnih prostorih, na odprtih javnih površinah pa takrat, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra,
 • ob vstopu v zaprt javni prostor razkužiti roke z razkužilom.

Učenci, dijaki in študenti, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, se šteje, da za udeležbo pri obšolskih kulturno-umetniških dejavnostih izpolnjujejo pogoj PCT.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, tudi med vajami za javno kulturno prireditev,
 • govornike v zaprtih javnih prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • tolmače za slovenski jezikovni jezik,
 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • za člane istega gospodinjstva na odprtih javnih površinah, če je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb.

Izvajalci oziroma nosilci kulturnih dejavnosti

Izvajalci oziroma nosilci kulturnih dejavnosti morajo:

 • preverjati izpolnjevanje pogoja PCT na vstopnih točkah za osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti, obiskovalce kulturnih prireditev in uporabnike drugih kulturnih storitev,
 • s pisnim obvestilom na vidnem mestu opozoriti osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti, obiskovalce kulturnih prireditev in uporabnike drugih kulturnih storitev, da je zanje izpolnjevanje pogoja PCT obvezno,
 • obvezno zagotoviti možnost razkuževanja rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor,
 • zagotoviti redno prezračevanje zaprtih javnih prostorov, v katerih se izvajajo kulturne dejavnosti,
 • organizirati testiranje za osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti s presejalnim testom HAG za samotestiranje (določiti morajo čas in kraj za testiranje, ki se izvede na delovnem mestu; za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje osebi evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in njen podpis; za opravljanje dela velja test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa) ali s presejalnim testom HAG (določiti morajo čas in kraj za testiranje; za opravljanje dela velja test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.)

Osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti *** morajo za čas opravljanja dela:

 • izpolnjevati pogoj PCT – pogoj velja tudi za nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah (glej poglavje o izpolnjevanju pogoja PCT),
 • obvezno uporabljati zaščitno masko (kirurško masko ali masko tipa FFP2) v zaprtih javnih prostorih ter na odprtih javnih površinah, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra,
 • obvezno razkužiti roke z razkužilom od vstopu v zaprt javni prostor.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, tudi med vajami za javno kulturno prireditev,
 • govornike v zaprtih javnih prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • tolmače za slovenski jezikovni jezik.

Izpolnjevanje pogoja PCT

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (pogoj PCT) je izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od spodaj navedenih dokazil:

 • Dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR (pri čemer velja, da za uporabnike storitev šteje rezultat testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, za osebe, ki opravljajo delo, pa 72 ur) ali testa HAG (pri čemer velja, da za uporabnike storitev šteje rezultat, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa, za osebe, ki opravljajo delo pa 48 ur),
 • Digitalno COVID potrdilo EU ali tretje države, opremljeno s kodo QR (v digitalni ali papirnati obliki; koda QR na potrdilu tretje države mora vsebovati vsaj enake podatke kot digitalno COVID potrdilo EU in pristojni zdravstveni organ ga mora izdati v angleškem jeziku),
 • Dokazilo o cepljenju zoper bolezen covid-19,
 • Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni,
 • Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR in dokazilo o cepljenju zoper bolezen covid-19 (z dokazilom o cepljenju oseba dokazuje, da je bila v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva), 
 • Presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje (velja le za osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti; pogoj je izpolnjen, če oseba začne z delom po opravljenem testu, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa).

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let.

Učenci, dijaki in študenti, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, se šteje, da za udeležbo pri obšolskih kulturno-umetniških dejavnostih izpolnjujejo pogoj PCT.

Osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT se ne dovoli uporaba storitev oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti. 

Podrobnejše informacije o izpolnjevanju pogoja PCT najdete v Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

* Pojem kulturne dejavnosti obsega vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.

** Zaprt javni prostor je javi prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala). Lahko je stalen ali začasen. Okna in vrata so del zaprte površine.

*** Osebe, ki opravljajo delo na področju kulturnih dejavnosti so zaposleni in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost.