Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje kulturnih dejavnosti

Širjenje okužbe z novim koronavirusom poskušamo zajeziti tudi z začasnimi omejitvami pri izvajanju javnih kulturnih prireditev in drugih kulturnih storitev.

Omejitve, ki veljajo pri izvajanju vseh kulturnih dejavnosti

Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji razmejuje tri področja kulturnih dejavnosti:

  • javne kulturne prireditve (kinematografske, gledališke, glasbene, plesne in druge),
  • knjižnice, arhivi, muzeji in galerije,
  • ograjene odprte javne površine z nepremično kulturno dediščino (arboretumi, zgodovinski parki in vrtovi, arheološki parki, muzeji na prostem in druga ograjena območja z nepremično kulturno dediščino).

Od 23. 7. 2021 naprej mora organizator oziroma nosilec izvajanja javnih kulturnih prireditev na javnih kulturnih prireditvah zagotoviti spoštovanje PCT pogoja pri končnih uporabnikih. Organizatorji oziroma nosilci izvajanja javnih kulturnih prireditev morajo preveriti izpolnjevanje pogoja PCT pri končnih uporabnikih že pred vstopom v prostor oziroma na površino, kjer se izvaja javna kulturna prireditev. Predpisana je tudi obveznost organizatorjev oziroma nosilcev izvajanja javnih kulturnih prireditev, da  na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestijo končne uporabnike, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na javni kulturni prireditvi oziroma za vstop v prostor oziroma na javno površino, kjer se izvaja javna kulturna prireditev.

23. 7. 2021 se spreminja tudi veljavnost negativnega testa PCR za končne uporabnike na javnih kulturnih prireditvah in nastopajoče, ki občasno izvajajo javne kulturne prireditve, tako, da bo test veljal 72 ur od odvzema brisa, in ne več 48 ur. Veljavnost testa HAG ostaja v teh primerih nespremenjena (48 ur).

Še vedno se morajo pri izvajanju vseh kulturnih dejavnosti smiselno upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Poleg tega morata biti vedno zagotovljena:

  • možnost za razkuževanje rok za obiskovalce pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih potekajo kulturne dejavnosti, in iz ograjene odprte javne površine z nepremičnino kulturno dediščino,
  • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih potekajo kulturne dejavnosti. 

Poleg tega mora biti v muzejih, galerijah, knjižnicah, arhivih in na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino zagotovljen:

  • minimalni možni stik z obiskovalci v skladu s sprejetimi navodili NIJZ.

Uporaba zaščitne maske:

Omejitve glede dovoljenega števila obiskovalcev kulturnih prireditev, muzejev, galerij, arhivov in ograjenih javnih površin z nepremično kulturno dediščino ni več. 

Javne kulturne prireditve

Omejitve glede dovoljenega števila obiskovalcev ni več.

Uporaba zaščitne maske za obiskovalce kulturnih prireditev in nastopajoče ni obvezna.

Javnih kulturnih prireditev se lahko udeležijo le obiskovalci, ki izpolnjujejo PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani). Ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 15. let.

Organizator oziroma nosilec izvajanja javnih kulturnih prireditev mora na javnih kulturnih prireditvah zagotoviti spoštovanje PCT pogoja pri končnih uporabnikih, in sicer tako, da preveri izpolnjevanje pogoja PCT pri končnih uporabnikih že pred vstopom v prostor oziroma na površino, kjer se izvaja javna kulturna prireditev. Polet tega mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti končne uporabnike, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na javni kulturni prireditvi oziroma za vstop v prostor oziroma na javno površino, kjer se izvaja javna kulturna prireditev.

Javne kulturne prireditve se lahko izvajajo le pod pogojem, da nastopajoči izpolnjujejo PCT pogoj (preboleli, cepljeni, testirani). V nasprotnem primeru se morajo enkrat tedensko ali pred samo izvedbo prireditve (če jo izvajajo občasno) testirati s PCR ali HAG testom. Nastopajo lahko le osebe z negativnim rezultatom testa. Ta pogoj ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 15. let.

Muzeji, galerije, knjižnice in arhivi

Omejitve glede dovoljenega števila obiskovalcev ni več.

Uporaba zaščitne maske mora biti v skladu z odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Medosebna razdalja med obiskovalci mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. 

Kulturna dediščina na ograjenih odprtih javnih površinah

Omejitve glede dovoljenega števila obiskovalcev ni več.

Uporaba zaščitne maske mora biti v skladu z odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Medosebna razdalja med obiskovalci mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.