Skoči do osrednje vsebine

Znaki okužbe, izolacija in tvegan stik

Okužbe z novim koronavirusom so podobne drugim akutnim boleznim dihal, zato je okužbo potrebno potrditi s testiranjem. Ker gre za zelo kužno bolezen, ki ima včasih tudi težke zdravstvene posledice, se morajo osebe v primeru potrjene okužbe izolirati. Osebe, ki so bile v stiku s potrjeno okuženo osebo, pa naj se samotestirajo.

Najpogostejši znaki za sum okuženosti

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroči bolezen covid-19. Od pojava različice virusa omikron konec leta 2021, se je razvoj pandemije covid-19 izrazito spremenil. Mutacije so virusu omogočile večjo kužnost in učinkovit "imunski pobeg" pred protitelesi, nastalimi po cepivih ali preteklih okužbah. 

Bolezen lahko poteka na različne načine, najpogostejši znaki okuženosti se lahko kažejo s slabim počutjem, vročino, kašljem, bolečinami v žrelu, nahodom, utrujenostjo, glavobolom, bolečinami v mišicah in sklepih, izgubi vonja in okusa ter kot prebavne težave. Bolezen lahko poteka tudi brez simptomov. 

Okužbe z novim koronavirusom samo na podlagi poteka bolezni in bolnikovih težav ne moremo razlikovati od drugih povzročiteljev akutnih okužb dihal. Za potrditev ali izključitev okužbe je potrebno mikrobiološko testiranje.

Oboleli v izolacijo oziroma osamitev

Osebi, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom, se odredi ukrep osamitve oziroma izolacije.

To pomeni, da oseba 

Oseba je v času izolacije v bolniškem staležu, ki ga odpre pri svojem osebnem zdravniku.

Začetek izolacije

Kot začetek izolacije se

 • pri osebi, ki nima simptomov okužbe, šteje dan, ko prejme pozitiven izvid hitrega antigenskega (HAG ) testiranja.
 • pri obolelih, ki kažejo bolezenske znake okužbe, ki je bila potrjena tudi s HAG - testom, pa se kot prvi dan izolacije šteje dan, ko se pojavijo simptomi okužbe.

Prekinitev izolacije

 • Izolacija se po 7 dneh lahko zaključi, če sta izpolnjena dva pogoja:
  • oseba je zadnjih 24 ur brez vročine in je minilo 24 ur od izboljšanja simptomov in znakov bolezni (v primeru, da bolezen oz. povišana temperatura trajata dlje, se izolacija ustrezno podaljša) IN
  • oseba 7. dan opravi hitri antigenski (HAG) test pri pooblaščenem izvajalcu, ki mora biti negativen.
 • V primeru, da je HAG test ponovno pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija prekine tudi brez opravljenega HAG testa.
 • Skrajševanje časa izolacije ni možno za imunsko kompromitirane bolnike (to so osebe, ki prejemajo kemoterapijo, biološka zdravila, imajo bolezni imunskega sistema,..), in za osebe, ki imajo težji potek bolezni, ki zahteva hospitalizacijo.

Potrdilo o prebolevnosti

Pozitivni na HAG testu lahko v zVem aplikaciji kot registrirani uporabniki brezplačno pridobijo EU digitalno covid potrdilo o prebolelosti, ki je veljavno tudi zunaj Slovenije.

Prekinitev izolacije je še vedno možna 7. dan izolacije z negativnim HAG testom, opravljenim pri izvajalcu testiranja, vendar pa je EU digitalno covid potrdilo o prebolevnosti veljavno šele 11. dan po pozitivnem HAG testu. V vmesnem času, torej med 7. in 11. dnem, oseba lahko PCT pogoj izpolnjuje na osnovi negativnega HAG testa ali drugega veljavnega EU potrdila, s katerim razpolaga.

EU digitalno covid potrdilo o prebolevnosti je brezplačno dosegljivo na portalu zVEM, ali v mobilni aplikaciji zVem, ali proti plačilu stroškov izdaje v lekarni na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja in osebnega dokumenta s fotografijo.

Splošna priporočila v trenutni epidemiološki situaciji

 • uporaba maske tipa IIR ali tipa FFP2/N95 v zaprtih javnih prostorih, zdravstvu in v domovih starejših občanov, 
 • higiena rok ter kašljanja in kihanja, 
 • vzdrževanje medsebojne razdalje, 
 • izogibanje dotikanju obraza (oči, nosu in ust), 
 • učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov, 
 • v primeru znakov in simptomov okužbe s SARS-SoV-2 je potrebno ostati doma, 
 • testiranje ob sumu na okužbo, 
 • cepljenje proti covidu-19.

Kronični bolniki, osebe, stare 60 let in več, ter oskrbovanci domov za starejše naj še posebej upoštevajo naslednja priporočila: 

 • cepljenje z 2. poživitvenim odmerkom (oz. vsa predhodna cepljenja, če še niso bila opravljena), 
 • dosledna uporaba maske tipa IIR ali tipa FFP2/N95,
 • izogibanje zaprtim prostorom, v katerih se zadržuje veliko število ljudi, 
 • delo od doma (če narava dela to dopušča).