Skoči do osrednje vsebine

Izolacija in znaki okužbe

Okužbe z novim koronavirusom samo na podlagi poteka bolezni in bolnikovih težav ne moremo razlikovati od drugih povzročiteljev akutnih okužb dihal. Za potrditev ali izključitev je potrebno mikrobiološko testiranje.

Najpogostejši znaki za sum okuženosti

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroči bolezen covid-19, ki se najpogosteje kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Za težji potek je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom samo na podlagi poteka bolezni in bolnikovih težav ne moremo razlikovati od drugih povzročiteljev akutnih okužb dihal. Za potrditev ali izključitev je potrebno mikrobiološko testiranje.

Dodatne informacije o protokolu testiranja.

Oboleli v izolacijo oziroma osamitev

Osebi, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom, se odredi ukrep osamitve oziroma izolacije.

To pomeni, da oseba 

Oseba je v času izolacije v bolniškem staležu, ki ga odpre pri svojem osebnem zdravniku.

Začetek izolacije

Kot začetek izolacije se

  • pri osebi, ki nima simptomov okužbe, šteje dan, ko prejme pozitiven izvid hitrega antigenskega (HAG ) testiranja.
  • pri obolelih, ki kažejo bolezenske znake okužbe, ki je bila potrjena tudi s HAG - testom, pa se kot prvi dan izolacije šteje dan, ko se pojavijo simptomi okužbe.

Prekinitev izolacije

Od 24. 1. 2022 naprej so nova navodila glede izvajanja izolacije oziroma skrajševanja časa izolacije.

  • Izolacija se po 7 dneh lahko zaključi, če sta izpolnjena dva pogoja:
    • oseba je zadnjih 24 ur brez vročine in je minilo 24 ur od izboljšanja simptomov in znakov bolezni (v primeru, da bolezen oz. povišana temperatura trajata dlje, se izolacija ustrezno podaljša) IN
    • oseba 7. dan opravi hitri antigenski (HAG) test pri pooblaščenem izvajalcu, ki mora biti negativen.
    • V primeru, da je HAG test ponovno pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje do konca 10. dneva. Po tem času se izolacija prekine tudi brez opravljenega HAG testa.
  • Skrajševanje časa izolacije ni možno za imunsko kompromitirane bolnike (to so osebe, ki prejemajo kemoterapijo, biološka zdravila, imajo bolezni imunskega sistema,..), in za osebe, ki imajo težji potek bolezni, ki zahteva hospitalizacijo.

EU digitalno covid potrdilo o prebolevnosti na osnovi HAG testa na zVem

Od 16. marca naprej lahko vsi, ki so bili od 30. 1. 2022 naprej pozitivni na HAG testu, v zVem aplikaciji kot registrirani uporabniki brezplačno pridobijo EU digitalno covid potrdilo o prebolelosti, ki je veljavno tudi zunaj Slovenije.

Prekinitev izolacije je še vedno možna 7. dan z negativnim HAG testom, vendar pa je EU digitalno covid potrdilo o prebolevnosti veljavno šele 11. dan po pozitivnem HAG testu. V vmesnem času, torej med 7. in 11. dnem, oseba lahko PCT pogoj izpolnjuje na osnovi negativnega HAG testa ali drugega veljavnega EU potrdila, s katerim razpolaga.

EU digitalno covid potrdilo o prebolevnosti je brezplačno dosegljivo na portalu zVEM ali v mobilni aplikaciji zVem (glej sliko spodaj), ali proti plačilu stroškov izdaje v lekarni na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja in osebnega dokumenta s fotografijo.