Skoči do osrednje vsebine

Cepljenje proti covid-19

Samo z zaščitnimi ukrepi ni možno dovolj učinkovito preprečevati novih okužb z virusom SARS-COV-2, zato pričakujemo, da bomo to dosegli z ustrezno precepljenostjo prebivalcev z varnimi in učinkovitimi cepivi. Cilji cepljenja so preprečiti širjenje novega koronavirusa in zmanjšati možne zdravstvene posledice okužbe s covid-19 in s tem škodljivih posledic za našo družbo.

S cepljenjem ne zaščitimo samo sebe, temveč zaščitimo tudi zdravje naših družinskih članov, prijateljev, sosedov, znancev, sodelavcev in drugih prebivalcev.

Cepljenje je enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred covid-19

Cepljenje proti covid-19 bo pripomoglo, da bomo spet v polni meri zagnali vsa področja življenja. Ključno je, da zaščitimo svoje zdravje ter tudi zdravje svoje družine, prijateljev, sosedov, znancev in sodelavcev. 

Slovenija želi s cepljenjem proti covid-19 doseči tri cilje:

  • zmanjšati umrljivost zaradi covid-19,
  • zmanjšati število hospitalizacij,
  • zaščiti prebivalce, ki so najbolj izpostavljeni okužbam. 

Še vedno pa je do precepljenosti populacije potrebno upoštevati samozaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, kot so mehurčki, uporaba maske, umivanje in razkuževanje rok, razdalja 2 metra, pogosto zračenje prostora in druge ukrepe, ki jih odreja zdravstvena stroka. 

Načrt cepljenja

S cepljenjem proti covid-19 smo pričeli s cepivi, ki so pridobila dovoljenje za promet v EU pri Evropski agenciji za zdravila. Odmerki cepiv bodo še naprej prihajali postopoma, predvideno vsak teden, in pričakujemo, da bo zadostna količina cepiv za doseganje precepljenosti dobavljena v prvi polovici tega leta.

Glede na količino prvih odmerkov cepiv smo k cepljenju najprej povabili zaposlene v zdravstvu, zaposlene v DSO in drugih SVZ in njihove oskrbovance, ranljive prebivalce zaradi starosti in kroničnih bolezni, pri katerih je pričakovati težji potek bolezni.

Kasneje bodo cepljeni tudi zaposleni v kritični infrastrukturi po izdelani prednostni listi (delavci v šolstvu, policiji, vojski, gasilci in drugi v za delovanje družbe pomembnih javnih službah). Ob prihodu novih odmerkov cepiv se bo cepljenje postopoma razširilo na vse prebivalce.

Nacionalna strategija cepljenja proti covid-19

Brezplačno cepljenje

Cepljenje je brezplačno in zagotovljeno vsem, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in ne samo za državljane Republike Slovenije, ne glede na to, ali so zavarovani. Sredstva za nakup cepiva in stroške za izvedbo cepljenja so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.

Potek cepljenja

V 1. fazi cepljenja, ki poteka v prvem trimesečju 2021, je količina cepiva zelo omejena, zato cepljenje poteka bolj centralizirano. Izvaja se s pomočjo cepilnih centrov in mobilnih cepilnih enot.

V 2. fazi cepljenja (predvidoma v drugem trimesečju 2021), ko bo na voljo večja količina cepiv, se bo število cepilnih centrov povečalo.

V 3. fazi cepljenja (predvidoma v drugi polovici leta 2021), ko bodo na voljo vsa cepiva, bodo cepitelji tudi izbrani zdravniki.

Kaj je in kako deluje cepivo proti covid-19

Cepivo Comirnaty je namenjeno preprečevanju koronavirusne bolezni 2019 (covid-19) pri ljudeh, starih 16 let in več. Vsebuje molekulo, imenovano informacijska RNK (mRNK), z navodili za proizvodnjo proteina virusa SARS-CoV-2, ki povzroča covid-19.

Cepivo ne vsebuje virusa samega in ne more povzročiti covid-19.

Deluje tako, da telo pripravi na obrambo pred covid-19. Vsebuje molekulo, imenovano mRNK, ki vsebuje navodila za izdelavo virusnega proteina bodice. To je protein na površini virusa SARS-CoV-2, ki ga virus potrebuje za vstop v gostiteljevo celico.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

Varnost cepiva

Dovoljenje za promet v EU so dobila samo cepiva, ki so varna in učinkovita.

Precepljenost populacije

Za varen zagon gospodarstva in nemoteno delovanje vrtcev, šol, kulturnih ustanov in drugih delov družbe je treba doseči 60-odstotno precepljenost prebivalcev Evropske unije.