Skoči do osrednje vsebine

Aktualni podatki o epidemiji COVID-19 v Sloveniji

Podatke o širjenju okužb s COVID-19 zbirata Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Aktualne podatke, ki so zajeti do polnoči preteklega dne, na spletu in družbenih omrežjih objavljamo vsak dan do 12. ure.

Aktualni podatki

Datum Opravljeni testi Pozitivne osebe Hospitalizirane osebe Osebe na intenzivni negi Odpuščeni iz bolnišnice Umrli
24. 11. 2020 8063 2226 1297 202 113 43

Grafični prikaz števila pozitivnih oseb, hospitaliziranih oseb, oseb na intenzivni negi in oseb odpuščenih iz bolnišnične oskrbe na posamezen dan ter skupnega števila umrlih oseb

Opombe:
22. 6. V statistiko sta bila dodana 2 smrtna primera, ki sta se sicer zgodila v mesecu aprilu.
2. 7. V EPI poročilu NIJZ je odštet en primer okužene osebe, ker dodatna testiranja okužbe niso potrdila.
7. 7. Zaradi vključitve laboratorija SB Nova Gorica v poročanje so laboratoriji 2. 7. popravili seštevek testov v skupnem poročilu, ker je nastala napaka pri seštevanju. Napaka je bila opažena in popravljena 6. 7. (prištetih 5 testov).
30. 7. Oseba, ki je umrla 28. 7. , je zabeležena na včerajšnji dan (29. 7.)
23.8. Ena od smrti poročana v nedeljo 23.8.
7. 9. skupno število 3233 zaradi naknadno prijavljenega primera, ki je bil testiran v tujini. Skupaj je bilo torej 43 primerov okuženih.
8. 9. je laboratorij z dodatnim testiranjem potrdil, da so izdali lažno pozitiven rezultat. En primer je brisan iz zbirke nalezljivih bolezni, zato je skupno število za eno osebo nižje.
10. 9. Epidemiološko poročilo NIJZ sporoča, da sta bila za dan 9.9. prišteta dva primera (ki sta bila naknadno prijavljena zaradi testiranja v tujini), zato je danes skupno število pozitivnih oseb za 2 osebi višje in znaša 3498.
28. 9. V epidemiološkem poročilu 28.9. je NIJZ sporočil, da je laboratorij z dodatnim testiranjem potrdil, da so v poročilu 27.9. poročali lažno pozitiven rezultat. Primer je izbrisan iz zbirke nalezljivih bolezni, zato je skupno število pozitivnih oseb za eno osebo manjše.
5. 10. NIJZ je sporočil, da so bili za dan 2. 10. 2020 naknadno obveščeni o enem potrjenem primeru okužbe pri slovenskem državljanu v tujini, zato je v skupnem številu potrjenih oseb prišteta ena oseba. V skupnem številu umrlih dodajamo eno preminulo osebo, ker je v soboto 3.10. prišlo do napake: poročali smo o eni umrli osebi, podatki iz bolnišnic pa dve umrli osebi.
6. 10. NIJZ je sporočil, da so bili za dan 1. 10. 2020 naknadno obveščeni o enem potrjenem primeru okužbe pri slovenskem državljanu v tujini, zato je v skupnem številu potrjenih oseb prišteta ena oseba.
9. 10. *NIJZ je sporočil, da je skupno število višje zaradi naknadno sporočenih primerov, oseba je bila testirana v tujem laboratoriju.
12.10. Skupno število je višje za eno osebo zaradi naknadno sporočenega primera iz 6.10. V laboratoriju je bilo potrjenih 397 primerov, ena oseba je bila testirana v tujini.
14.10. NIJZ je naknadno sporočil, da je 13.10. dodan en primer, zato je skupno število pozitivnih oseb za eno osebo višje.
20. 10. *Skupno število pozitivnih oseb je večje za 2 osebi, ker sta bila primera naknadno sporočena v EPI poročilu NIJZ.
21. 10. *Skupno število pozitivnih oseb je večje za 1 osebo, kar je naknadno sporočil NIJZ.
26.10. Skupno število pozitivnih oseb je za eno osebo višje, ker je bilo naknadno v NIJZ EPI poročilu navedeno, da je bilo 25.10. potrjenih 1116 pozitivnih oseb.

Grafični prikaz skupnega števila opravljenih testov

Grafični prikaz skupnega števila pozitivnih oseb (vključno z raziskavo)

* V laboratorijih so pri ponovnem testiranju ene osebe ugotovili, da je bil test negativen, zato je za 14. 4. do 24h pravilen rezultat 1247 pozitivnih in ne 1248, kot je bilo poročano včeraj. Glede na to, da je bilo včeraj 21 pozitivnih oseb, je današnja skupna številka pozitivnih oseb 1268. 

**V skupno število pozitivnih oseb je zajeta tudi pozitivna oseba, zaznana v okviru nacionalne raziskave covid-19.