Skoči do osrednje vsebine

Izvrševanje proračuna obsega vse postopke in aktivnosti, ki jih moramo opraviti za to, da bomo realizirali sprejeti proračun tako na ravni proračuna kot celote kot tudi v okviru posameznega finančnega načrta.

Izvrševanje proračuna se začne z uveljavitvijo proračuna in traja do konca proračunskega leta. O izvrševanju proračuna med letom poročamo v polletnem poročilu oz. v poročilu o izvrševanju proračuna za proračunsko leto v obdobju od januarja do junija. Ob koncu proračunskega leta pripravimo zaključni račun proračuna.

Iskalnik