GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Izvrševanje proračuna obsega vse postopke in aktivnosti, ki jih moramo opraviti za to, da bomo realizirali sprejeti proračun tako na ravni proračuna kot celote kot tudi v okviru posameznega finančnega načrta.

Izvrševanje proračuna se začne z uveljavitvijo proračuna in traja do konca proračunskega leta. O izvrševanju proračuna med letom poročamo v polletnem poročilu oz. v poročilu o izvrševanju proračuna za proračunsko leto v obdobju od januarja do junija. Ob koncu proračunskega leta pripravimo zaključni račun proračuna.