Skoči do osrednje vsebine

Izvrševanje proračuna zajema vse postopke in aktivnosti, ki jih moramo opraviti za to, da bomo izvedli sprejeti proračun tako na ravni proračuna kot celote kot v okviru posameznega finančnega načrta.

Izvrševanje proračuna se začne z uveljavitvijo proračuna in traja do konca proračunskega leta. O izvrševanju proračuna med letom poročamo v polletnem poročilu oziroma v poročilu o izvrševanju proračuna za proračunsko leto v obdobju od januarja do junija. Ob koncu proračunskega leta pripravimo zaključni račun proračuna.

Preglednice podatkov za izvajanje Pravilnika o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

Obrazci iz Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

Priprava polletnega poročila o izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov