Skoči do osrednje vsebine

Sistem MFERAC podpira poslovanje proračunskih uporabnikov na finančnem, računovodskem in plačno-kadrovskem področju. Aplikacije stalno vzdržujemo in usklajujemo s spremembami zakonodaje, novimi potrebami in izkušnjami.

Sistem MFERAC sestavljajo:

  • programska oprema – nabor vseh aplikacij sistema,
  • postopki vzdrževanja in razvoja programske opreme v okviru projekta,
  • postopki upravljanja in podpore uporabnikom,
  • organizacija in izvedba izobraževanje,
  • infrastruktura, tj. strojna, komunikacijska in sistemska programska oprema.

Sistem je od leta 1996 v stalnem razvoju. Širimo obseg funkcionalnosti, ki jih podpira, s tem pa tudi krog uporabnikov.

Način izvedbe

Podrobne informacije o projektu in o pomoči uporabnikom najdete na  Portal MFERAC

Uporabnike IS MFERAC obveščamo, da v kolikor bi želeli do sistema MFERAC dostopati od doma in imajo vzpostavljen dostop do HKOM preko VPN izpolnijo Zahtevek za dostop do oddaljenih računalnikov v HKOM (predizpolnjen obrazec) in ga podpisanega s strani pooblaščene osebe uporabnika posredujejo na elektronski predal mferac@gov.si. Na MF bomo obrazec podpisali in ga posredovali na MJU. 

Za dostop do IS MFERAC lahko uporabniki koristijo tudi storitev MJU ISL Always on (http://hkom.sigov.si/ ). V tem primeru izpolnitev Zahtevka posebej za IS MFERAC ni potrebna.

Zakonodaja

Sistem MFERAC in njegove aplikacije za finančno, računovodsko in kadrovsko-plačno področje vključujejo podatke, pravila, postopke, kontrole, poročila ipd. skladne z zakonodajo omenjenih področij in se nanaša na poslovanje proračunskih uporabnikov državnega proračuna.