Skoči do osrednje vsebine

Pri računovodenju oziroma vodenju poslovnih knjig za Proračun Republike Slovenije, neposredne proračunske uporabnike državnega proračuna in Mestne občine Ljubljana se uporablja sistem MFERAC.

Sistem MFERAC podpira poslovanje proračunskih uporabnikov na finančnem, računovodskem in plačno-kadrovskem področju. Aplikacije stalno vzdržujemo in usklajujemo s spremembami zakonodaje, novimi potrebami in izkušnjami.

Sistem MFERAC sestavljajo:

  • programska oprema – nabor vseh aplikacij sistema,
  • postopki vzdrževanja in razvoja programske opreme v okviru projekta,
  • postopki upravljanja in podpore uporabnikom,
  • organizacija in izvedba izobraževanje,
  • infrastruktura, tj. strojna, komunikacijska in sistemska programska oprema.

Sistem je od leta 1996 v stalnem razvoju. Širimo obseg funkcionalnosti, ki jih podpira, s tem pa tudi krog uporabnikov.

Način izvedbe

Podrobne informacije o projektu in o pomoči uporabnikom najdete na  Portal MFERAC

Uporabnike IS MFERAC obveščamo, da v kolikor bi želeli do sistema MFERAC dostopati od doma in imajo vzpostavljen dostop do HKOM preko VPN izpolnijo Zahtevek za dostop do oddaljenih računalnikov v HKOM (predizpolnjen obrazec) in ga podpisanega s strani pooblaščene osebe uporabnika posredujejo na elektronski predal mferac@gov.si. Na MF bomo obrazec podpisali in ga posredovali na MJU. 

Za dostop do IS MFERAC lahko uporabniki koristijo tudi storitev MJU ISL Always on (http://hkom.sigov.si/ ). V tem primeru izpolnitev Zahtevka posebej za IS MFERAC ni potrebna.

Zakonodaja

Sistem MFERAC in njegove aplikacije za finančno, računovodsko in kadrovsko-plačno področje vključujejo podatke, pravila, postopke, kontrole, poročila ipd. skladne z zakonodajo omenjenih področij in se nanaša na poslovanje proračunskih uporabnikov državnega proračuna.