Skoči do osrednje vsebine

Izračun kontrolne številke pri preverjanju reference na plačilnih nalogih proračunskih uporabnikov

Proračunski uporabniki morajo pri pripravi plačilnih nalogov vanje vnesti standardizirano referenco. S tem zagotavljamo večjo točnost podatkov, zmanjšujemo možnost nastanka napak in omogočamo večjo avtomatizacijo v celotnem procesu obdelave plačilih transakcij, od plačnika do končnega prejemnika plačil. Ponudnikom plačilnih storitev priporočamo, da preverjajo pravilnost reference in tako preprečijo napake, ki lahko nastanejo pri vnosu podatkov. Pravilnost reference lahko preverijo prek izračuna kontrolne številke, ki je sestavni del reference.

Način izvedbe

Kontrolno številko lahko preverite tako, da v polje Številka vnesete vrednost, za katero želite kontrolno številko. Kontrolna številka se prikazuje sproti.

V prilogi 1 k omenjenemu pravilniku so Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, v katerih je opredeljena standardizirana referenca.