Skoči do osrednje vsebine

Igre na srečo so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitek, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka.

Sistem prirejanja iger na srečo je urejen tako, da igre na srečo potekajo v urejenem in nadzorovanem okolju, s čimer se preprečijo pranje denarja, goljufije in druga kazniva dejanja ali ravnanja v nasprotju z javnim redom. Pred škodljivimi vplivi čezmernega igranja iger na srečo so zaščiteni mladoletniki in druge občutljive osebe, varovani so vsi udeleženci iger na srečo.

Klasične igre na srečo

Klasične igre na srečo so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, loto, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre. Klasične igre na srečo se lahko prirejajo občasno ali trajno.

Občasno prirejanje klasičnih iger na srečo

Občasno smejo klasične igre na srečo prirejati samo društva in neprofitne humanitarne organizacije s sedežem na območju Slovenije, ki jih določi vlada, in sicer za pridobivanje sredstev za financiranje dejavnosti, določenih s splošnimi akti prireditelja. Prireditelj lahko priredi številčno loterijo, tombolo ali srečelov enkrat na leto z enim žrebanjem. O predlogu za prireditev klasične igre na srečo odloča Ministrstvo za finance, pravila klasičnih iger na srečo pa potrjuje Finančna uprava Republike Slovenije. Za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, dovoljenja ni treba pridobiti, če skupna vrednost srečk ne presega zneska, ki ga določi finančno ministrstvo, in če vrednost posameznih dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo.  

Trajno prirejanje klasičnih iger na srečo 

Na območju Slovenije lahko trajno prirejata klasične igre na srečo največ dva prireditelja na podlagi dodeljene koncesije. Za posamezno klasično igro na srečo se lahko dodeli le ena koncesija, o dodelitvi koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo pa odloča vlada.

Ministrstvo za finance vodi register prirediteljev klasičnih iger na srečo, ki vsebuje tudi seznam dodeljenih koncesij za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo.

Posebne igre na srečo

Posebne igre na srečo so igre, ki jih igralci igrajo proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih, ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi. Posebne igre na srečo se smejo prirejati v igralnicah in igralnih salonih na podlagi pridobljene koncesije. Na območju Slovenije vlada lahko dodeli največ 15 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah in 45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih. O dodelitvi in podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo odloča vlada.

Upravni postopki

Upravni postopki v zvezi s prirejanjem iger na srečo so razvidni iz razvida upravnih postopkov. Stroški v zvezi z upravnimi postopki in stroški postopka so objavljeni v Navodilih za plačilo upravne takse in stroškov postopka.

Nadzorni organ

Za nadzor nad izvajanjem Zakona o igrah na srečo je pristojna Finančna uprava Republike Slovenije, ki te naloge izvaja v okviru Posebnega finančnega urada.

Strategija razvoja iger na srečo

Strategija razvoja iger na srečo v Sloveniji je temeljni razvojni dokument za področje iger na srečo v naslednjem desetletnem obdobju. Strategijo sprejema Vlada Republike Slovenije in jo bo ob spremenjenih okoliščinah tudi posodabljala.