GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Direktoratu za finančni sistem spremljamo aktualno dogajanje in razvoj na področju finančnega sistema v Sloveniji in EU. Oblikujemo in sodelujemo pri pripravi sistemskih rešitev ter predpisov s področja bančništva, zavarovalništva, plačilnega prometa, trga kapitala, iger na srečo in revidiranja. Sodelujemo z mednarodnimi finančnimi organizacijami ter predstavljamo ministrstvo v bilateralnih in multilateralnih odnosih s tujino. Odločamo tudi o sodelovanju v programih mednarodne razvojne pomoči in sodelujemo z mednarodnimi institucijami, ki izvajajo programe razvojne pomoči.

Sektorja direktorata