Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za bančništvo spremljamo dogajanje in smeri razvoja na področju bančnega sistema, plačilnega prometa ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v Sloveniji in EU. Pripravljamo predpise z delovnega področja sektorja, sodelujemo pri oblikovanju in pripravi sistemskih rešitev, sodelujemo z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva, organi v sestavi ministrstva, z drugimi organi vlade, institucijami s področja bančnega sistema in plačilnega prometa v Sloveniji, EU ter z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami. V sektorju oblikujemo tudi predloge o sodelovanju Republike Slovenije v programih mednarodne razvojne pomoči in sodelujemo z mednarodnimi institucijami, ki izvajajo programe razvojne pomoči. Pripravljamo tudi predpise s področja prirejanja iger na srečo, vodimo upravne postopke in opravljamo druge aktivnosti, povezane s pristojnostmi ministrstva na tem področju.