Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za bančništvo spremljamo aktualna dogajanja in smeri razvoja na področju bančnega sistema, plačilnega prometa ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v Sloveniji in EU. Pripravljamo predpise iz delovnega področja sektorja, sodelujemo pri oblikovanju in pripravi sistemskih rešitev, sodelujemo z ostalimi notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva, organi v sestavi ministrstva, drugimi organi vlade, z institucijami s področja bančnega sistema in plačilnega prometa v Sloveniji, EU in drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami. V sektorju oblikujemo tudi predloge o sodelovanju Republike Slovenije v programih mednarodne razvojne pomoči in sodelujemo z mednarodnimi institucijami, ki izvajajo programe razvojne pomoči. Prav tako v sektorju pripravljamo predpise s področja prirejanja iger na srečo, vodimo upravne postopke in opravljamo druge aktivnosti povezane s pristojnostmi ministrstva na tem področju.