Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za finance bo izdalo obveznice za državljane

Ministrstvo za finance bo obveznice za državljane izdalo 1. februarja z ročnostjo treh let, obseg izdaje bo 250 milijonov evrov, obrestna mera pa 3,4 odstotka.

Izdaja obveznice je namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Kasneje, ko bodo obveznice uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Minimalni znesek vpisa bo 1000 evrov, maksimalni pa 100.000 evrov, pri čemer bo v primeru presežnega vpisa lahko število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, manjše od vpisanega zneska, vendar ne manj kot 1000 evrov.

Vpis bo potekal med 1. in 16. februarjem 2024.

Obveznice bodo po zadnjih podatkih dostopne na 260 vpisnih mestih po vsej državi (48 poslovalnic NLB, 45 poslovalnic NKBM, 109 poslovalnic Pošte, osem poslovalnic BKS, 46 poslovalnic SKB, štiri poslovalnice Ilirike), in sicer prek petih distributerjev, ki sodelujejo z Ministrstvom za finance. Distributerji so NLB, NKBM, BKS, SKB in Ilirika.

Pri državnih obveznicah gre za naložbe, ki so namenjene zagotavljanju likvidnosti za potrebe države. Državne obveznice predstavljajo manj tvegano naložbo in bodo vodene in poplačane skladno z najvišjimi standardi transparentnosti in zaščite vlagateljev, kot vse do sedaj izdane s strani Republike Slovenije.

S sprejetjem Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev se bodo obresti fizičnih oseb, ki vlagajo v vrednostne papirje države, izdane v skladu z Zakonom o javnih financah ter pri ponudbi javnosti ponujene izključno fizičnim osebam, tako za zakladne menice kot tudi za obveznice, izdane v letih 2024, 2025 ali 2026, pri plačilu dohodnine izenačile z obravnavo obresti iz denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah. To pomeni, da te obresti, skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov, ne bodo obdavčene do višine 1000 evrov.

Z izdajo ljudskih obveznic želimo v prihodnjih letih zagotoviti dodatna proračunska sredstva za državni proračun, ko se pričakuje najvišje izdatke za obnovo Slovenije po poplavah. Hkrati pa želimo s tem prispevati tudi k razvoju kapitalskega trga v Republiki Sloveniji in večjemu finančnem opismenjevanju prebivalcev ter aktivirati del vlog gospodinjstev na bankah, ki jih je po zadnjih podatkih Banke Slovenije okoli 29 milijard evrov.

Z izdajo državnih obveznic torej zasledujemo več ciljev:

  • Zagotavljanje dodatnih proračunskih sredstev v obdobju, ko bo izvajanje obnove Slovenije po poplavah najbolj intenzivno.
  • Spodbuditi želimo zanimanje za trge kapitala. Mali vlagatelji še vedno premalo poznajo možnosti varčevanja na trgu kapitala. Nakup državnih obveznic jih lahko spodbudi k večjemu zanimanju za to področje in izboljša finančno pismenost.
  • Ponujamo alternativo z višjim donosom. Mali vlagatelji imajo pogosto prihranke le v bankah. Z naložbo v državne obveznice lahko dosežejo večjo razpršenost in zmanjšajo tveganje.
  • Izboljšanje finančne pismenosti. S pridobivanjem izkušenj z obveznicami mali vlagatelji krepijo finančno znanje, kar jim omogoča boljše finančne odločitve in upravljanje osebnih financ.
  • Vzpodbuditi trajno participacijo fizičnih oseb v takšnih instrumentih, ne zgolj priložnostno oziroma enkratno.

Izdaja je bila sicer načrtovana že v lanskem letu, vendar je bila zaradi novih okoliščin glede ocene bruto domačega proizvoda (BDP) za leto 2023, prilivov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, višine likvidnih sredstev proračuna ter zaradi doseganja ciljne višine dolga sektorja države v višini 69,9 odstotka BDP za leto 2023 sprejeta odločitev o zamiku izdaje v letošnje leto.