Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

V Direktoratu za zakladništvo upravljamo z likvidnostjo državnega proračuna, se zadolžujemo za financiranje primanjkljaja državnega proračuna in upravljamo z njegovim dolgom, kar je klasična zakladniška funkcija. Hkrati v okviru direktorata upravljamo tudi z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) države, na katerem so združena vsa sredstva javnega sektorja, in vodimo računovodstvo na tem področju. Znotraj direktorata pripravljamo tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin, sodelujemo pri razvoju plačilnega prometa proračunskih uporabnikov ter ves čas skrbimo za razvoj in uveljavljanje sodobnih načel, pravil, postopkov in tehnologij finančnega upravljanja oziroma zakladniškega poslovanja na vseh ravneh države. V direktoratu vzdržujemo stike z investitorji v državne vrednostne papirje in sodelujemo z bonitetnimi agencijami, ki Republiki Sloveniji podeljujejo oceno kreditnega tveganja.

Področja in teme

  • Zakladništvo

    Upravljanje z dolgom državnega proračuna, upravljanje likvidnosti državnega proračuna, upravljanje denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa države, konsolidirana premoženjska bilanca države in občin, stiki z investitorji in imetniki vrednostnih papirjev

Sektorji direktorata