Skoči do osrednje vsebine

Začenja se vpis prvih obveznic za državljane

Danes se začenja vpis obveznic Republike Slovenije za državljane, ki jih Ministrstvo za finance izdaja prvič. Vpis obveznic je po najnovejših podatkih možen na 260 vpisnih mestih po vsej državi, potekal pa bo do vključno 16. februarja 2024.

Pri državnih obveznicah gre za naložbe, ki so namenjene financiranju državnega proračuna. Predstavljajo manj tvegano naložbo in bodo vodene in poplačane skladno z najvišjimi standardi transparentnosti in zaščite vlagateljev, kot vse doslej izdane obveznice Republike Slovenije.

S to izdajo obveznic in takšnimi izdajami le teh v prihodnjih letih, ko se pričakuje najvišje izdatke za obnovo Slovenije po poplavah, želimo zagotoviti sredstva za državni proračun. Hkrati pa želimo s tem prispevati tudi k razvoju kapitalskega trga v Sloveniji in večjemu finančnem opismenjevanju prebivalcev ter aktivirati del vlog gospodinjstev v bankah, ki jih je po zadnjih podatkih Banke Slovenije okoli 29 milijard evrov, za naložbe v vrednostne papirje.

Z izdajo državnih obveznic torej zasledujemo več ciljev:

  • Zagotavljanje proračunskih sredstev z dodatnim vlagateljskim zaledjem v obdobju, ko bo izvajanje obnove Slovenije po poplavah najbolj intenzivno.
  • Spodbuditi želimo zanimanje državljanov, ki še vedno premalo poznajo možnosti varčevanja na trgu kapitala. Nakup državnih obveznic jih lahko spodbudi k večjemu zanimanju za to področje in izboljša finančno pismenost.
  • Z višjim donosom ponujamo alternativo bančnim vlogam. Z naložbo v državne obveznice lahko državljani dosežejo večjo razpršenost in raznovrstnost svojih naložb in zmanjšajo tveganje.
  • Izboljšanje finančne pismenosti. S pridobivanjem izkušenj z obveznicami mali vlagatelji krepijo finančno znanje, kar jim omogoča boljše finančne odločitve in upravljanje osebnih financ.
  • Vzpodbuditi trajno participacijo fizičnih oseb v takšnih instrumentih, ne zgolj priložnostno oziroma enkratno.

Izdajo obveznic smo vlagateljem – fizičnim osebam – prilagodili z ročnostjo obveznic, z obrestno mero in s prilagoditvijo davčne obravnave obresti, poskrbeli pa smo tudi za distribucijsko mrežo.

Gre za triletne obveznice, obseg izdaje bo predvidoma 250 milijonov evrov, obrestna mera pa 3,4 odstotka letno. Obveznice bo možno vpisati na 260 vpisnih mestih po vsej državi. Na spletni strani ministrstva, namenjeni predstavitvi Slovenije kot izdajateljice vrednostnih papirjev, je že objavljena podrobnejša ponudbena dokumentacija o obveznici za državljane.

Obveznice so namenjene polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Izdane bodo 23. februarja 2024. Ko bodo uvrščene na trgovanje na Ljubljanski borzi, to je predvidoma 27. februarja 2024, bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdorkoli, tudi pravne osebe.

Minimalni znesek vpisa je 1000 evrov, maksimalni pa 100.000 evrov. Če bodo vlagatelji vpisali za več kot 250 milijonov evrov obveznic, bo število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, manjše od vpisanega zneska, vendar ne bo manjše kot 1000 evrov.

S sprejetjem Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev se bodo obresti fizičnih oseb, ki vlagajo v vrednostne papirje države, izdane v letih 2024, 2025 ali 2026 v skladu z Zakonom o javnih financah ter pri ponudbi javnosti ponujene izključno fizičnim osebam, pri plačilu dohodnine izenačile z obravnavo obresti iz denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah. To pomeni, da te obresti, skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov, ne bodo obdavčene do višine 1000 evrov.