Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Video

  Akcija cepljenja lisic proti steklini

  Peroralno cepljenje lisic proti steklini predstavlja edino učinkovito metodo zatiranja stekline pri divjih živalih. Glavni namen cepljenja je varovanje zdravja in življenj ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. Z izvajanjem peroralnega cepljenja aktivno zaščitimo populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja glavni rezervoar stekline, ter tako preprečujemo širjenje bolezni ter postopno izkoreninjenje.

 • Zaposlovanje v policiji: Ob morebitnem spremenjenem trendu bomo predlagali dodatno povečanje skupnega kadrovskega načrta

  Sindikat policistov Slovenije je na svoji spletni strani 13. septembra 2019 objavil novico z naslovom Sramota brez primere!, v katerem izpostavlja gradivo o Skupnem kadrovskem načrtu (SKN) za leti 2020 in 2021. Zaradi nepopolnih in netočnih informacij v prispevku podajamo pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve.

 • Na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je danes takoj po Seji medresorske delovne skupine za koordiniranje repatriacije Slovencev iz Venezuele potekal še sestanek z nevladnimi in humanitarnimi organizacijami

  Ugotavljamo, da je za uspešno izvedbo repatriacije ter kasnejšo uspešno integracijo repatriiranih oseb v slovensko družbo zelo pomembno, da v proces vključimo tudi nevladne in humanitarne organizacije, ki bi nam pomagale s svojim znanjem in izkušnjami na sorodnih področjih.

 • Razpis Evropske šole Bruselj I za učitelja slovenščine

  Evropska šola Bruselj I objavila razpis za poučevanje slovenščine na sekundarni stopnji (starost 11-18 let) in deloma na primarni stopnji (starost 6-11 let) za nepolno učno obveznost (okrog 19 ur).

 • Evropska sredstva so ključna za razvoj

  Na posvetu o prihodnosti EU z državljani v Grosupljem 18. septembra 2019 smo razpravljali predvsem o evropskih sredstvih in projektih. Pretežno mnenje lokalnih skupnosti je, da morajo v prihodnje sredstva ostati namenjena tudi financiranju osnovne infrastrukture, kot so ceste, vodovod in kanalizacija, in ne le tako imenovanim mehkim vsebinam.

 • 40 let Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov

  V Bernu so na današnji dan 1979 podpisali Konvencijo o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, bolj znano pod imenom Bernska konvencija. To je prva mednarodna pogodba, ki obravnava tako varstvo posameznih rastlinskih in živalskih vrst, kot tudi njihova domovanja. To načelo je povzela tudi evropska zakonodaja na področju varstva narave.


 • Peti razpis Evropske komisije za inovativne urbane projekte

  Evropska komisija je 16. septembra 2019 objavila peti razpis Pobude UIA (Urban Innovative Actions) za inovativne urbane projekte. Približno 50 milijonov evrov bodo namenili za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja: kakovost zraka, krožno gospodarstvo, kultura in kulturna dediščina ter demografske spremembe. Do sredstev so upravičeni lokalni organi pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih z več kot 50.000 prebivalci. Rok za prijavo projektov je 12. december 2019.

 • Na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je potekala že 3. Seja medresorske delovne skupine za koordiniranje repatriacije Slovencev iz Venezuele – DSRep

  V četrtek, 19.9.2019, se je na Uradu že tretjič v tem mesecu srečala medresorska delovna skupina za koordinacijo repatriacije Slovencev iz Venezuele, ki pripravlja akcijski načrt postopka in izvedbe repatriacije naših rojakov v domovino.

 • Državni sekretar Stanonik na odprtju Zeliščarskega centra JV Slovenije

  Zagrad – Državni sekretar Damjan Stanonik se je udeležil zaključka projekta oziroma odprtja Zeliščarskega centra JV Slovenije, ki je vzpostavljen preko posebnega projekta v sklopu Podukrepa M19.2. Center bo deloval kot povezovalni in podporni element med zeliščarji, kmeti in socialno ranljivimi osebami na področju zdravilnih in uporabnih rastlin.

 • Odločitve 44. redne seje Vlade RS s področja MOP

  Vlada RS je na 44. redni seji obravnavala 4 točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • MOP podpira mlade v boju proti podnebnim spremembam – Srečanje z delegatom Mladinskega podnebnega vrha v New Yorku

  Državni sekretar Marko Maver je sprejel mladinskega delegata pri Organizaciji Združenih narodov (ZN) Patrika Boleta, ki se bo kot predstavnik mladih iz Slovenije udeležil Mladinskega podnebnega vrha (sobota, 21. september) ter Podnebnega akcijskega vrha (ponedeljek, 23. september) v New Yorku. Državni sekretar mu je predstavil vsebino in aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor (MOP) na področju podnebnih sprememb, pa tudi širše v zvezi s pripravami na vrh. Minister Simon Zajc ob tej priložnosti poudarja, da podpira vse aktivnosti različnih organizacij, ki si prizadevajo za boj proti podnebnim spremembam, še posebej pa mlade, ki so glavni nosilec izvajanja aktivnosti na tem področju. Izpostavil je tudi oblikovanje predloga Zakona o podnebni politiki, ki ga je MOP 12. septembra podal v enomesečno javno obravnavo. Glavni cilj zakona je doseči ogljično nevtralnost – to je ničelno stopnjo neto emisij TGP za obdobje do leta 2050.

 • Informacija o poteku usklajevanj sprememb pokojninske in zakonodaje o trgu dela

  V zadnjih dneh so se s socialnimi partnerji nadaljevala usklajevanja predloga sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in predloga sprememb Zakona o urejanju trga dela. Poročili o usklajevanju obeh zakonov bo predvidoma 27. septembra obravanaval Ekonomsko socialni svet.
  Ministrstvo pričakuje, da bo tudi nadaljnje sprejemanje obeh predlogov zakonov teklo skladno s časovnico, ki je usklajena tudi s socialnimi partnerji.

 • Nadomestne volitve v občinski svet Občine Trebnje - pripadnik romske skupnosti

  Objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Trebnje skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji.

 • Rezultati Javnega razpisa za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«

  Znani so rezultati Javnega razpisa za izbor operacij "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019"

 • Gospodarski ministri Slovenije, Nemčije in Portugalske prvič o skupnih prioritetah predsedovanja EU

  Berlin, 18. 9. 2019 - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je udeležil delovne večerje gospodarskih ministrov Slovenije, Nemčije in Portugalske. Na delovnem srečanju, ki ga je gostil nemški zvezni gospodarski minister Peter Altmaier in se ga je udeležil tudi portugalski minister dr. Pedro Siza Vieira, so se pogovarjali o prioritetah skupnega programa predsedovanja EU vseh treh držav oz. t.i. Tria. Ministri so v prvi izmenjavi mnenj kot možne prioritete omenili krepitev in boljše izvajanje pravil notranjega trga EU, vključno z dimenzijo digitalizacije in trajnostnim turizmom. Trio predsedujočih držav si bo prizadeval tudi za pripravo industrijske strategije EU 2030 ter pregled konkurenčnih pravil notranjega trga.

 • Dr. Jože Podgoršek: "Najboljša praksa znotraj vodovarstvenih območij je ekološko kmetovanje."

  Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je ob 20. jubileju Skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja na Ptuju udeležil okrogle mize z naslovom "Zagotavljanje zdrave pitne vode kot ustavne pravice državljanov". Dr. Podgoršek je ob tem izpostavil, da se kmetijsko ministrstvo močno zaveda pomena ohranjanja čiste pitne vode, zato izvaja različne ukrepe.

 • Srečanje državnega sekretarja Dobrana Božiča z direktorjem Evropske obrambne agencije Jorgejem Domecqom

  Državni sekretar Dobran Božič se je danes srečal z direktorjem Evropske obrambne agencije Jorgejem Domecqom, s katerim je izmenjal poglede na aktivnosti usmerjene v uresničevanje EU globalne strategije s posebnim poudarkom na krepitvi skupne varnostne in obrambne politike.

 • Sporočilo za javnost po 1. seji Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti

  Potekala je 1. seja Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.

 • Delavnica v okviru projekta #SIQUAKE2020

  V okviru projekta #SIQUAKE2020 med 18. in 19. septembrom 2019 v Austria Trend Hotelu poteka delavnica na temo podpore države gostiteljice mednarodni pomoči ob naravni in drugi nesreči v Republiki Sloveniji. Delavnica je zasnovana na scenariju potresa v osrednji Sloveniji, ki bi po Oceni tveganja za potres iz leta 2015 lahko povzročil hude posledice na več področjih. Za učinkovito izvajanje ukrepov zaščite in reševanja bi kljub vključitvi vseh razpoložljivih nacionalnih sil in sredstev, po scenariju, Slovenija morala zaprositi tudi za mednarodno pomoč.

 • ZPKZ Dob – podelitev spričeval ob uspešnem zaključku šolanja

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je v torek, 10. septembra 2019, potekala razglasitev rezultatov poklicne mature in zaključnih izpitov ter podelitev spričeval. Dva obsojenca sta uspešno zaključila poklicno maturo, pet obsojencev pa je zaključilo srednje poklicno izobraževanje Gastronomske in hotelske storitve. Zbrane sta na dogodku nagovorila strokovna delavca iz Centra za izobraževanje Ljubljana Cene Štupar ga. Branka Bricl in g. Jure Jamšek ter jim čestitala ob uspešnem zaključku programa. Podala sta tudi nekaj nasvetov za nadaljevanje njihove poti.