Skoči do osrednje vsebine

Minister Podgoršek na konferenci Agrobiznis o novih tehnologijah v kmetijstvu

Minister dr. Jože Podgoršek se je danes udeležil 5. Agrobiznis konference z naslovom »Nove tehnologije v kmetijstvu«. Udeleženci so preko video povezave razpravljali o možnostih tehnološke posodobitve kmetijstva in celotne verige od njive do krožnika. Na konferenci, ki jo je organiziral časnik Finance, so razglasili tudi letošnje zmagovalce natečaja natečajem Agrobiznis Hi-tech, potekal pa je tudi finale mednarodnega Farm2fork hackatona, ki ga je pripravil DIH Agrifood.

Minister Podgoršek na spletni 5. Agrobiznis konferenci

Minister Podgoršek na spletni 5. Agrobiznis konferenci | Avtor MKGP

Minister dr. Podgoršek je udeležencem uvodoma predstavil vpliv epidemije covid-19 na sektor kmetijstva. Epidemija je izpostavila nujnost oziroma pomen lokalne preskrbe s hrano, še posebej pereče je stanje na področju govedoreje oziroma prašičereje, zaradi okužb s koronavirusom pa so bili v nekaterih mesnih obratih prisiljeni ustaviti proizvodnjo. Ministrstvo skupaj s pridelovalci in predelovalci hrane pričakuje, da se bodo verige dobavitelje »krajšale«, kar pomeni, da se bosta pridelava ter poraba oziroma potrošnja hrane res lokalizirali. Dejstvo pa je, da za lažje premagovanje tovrstnih izzivov v kmetijstvu in živilsko predelovalni industriji potrebujemo več znanja, nove tehnologije, predvsem pa povezovanje in sodelovanje tako v proizvodnem procesu kot tudi pri prodaji. Minister dr. Podgoršek je v tem okviru svojega nagovora predstavil tudi ukrepe na področju kmetijstva iz tako imenovanega PKP6 protikoronskega zakona.

V nadaljevanju se je dr. Podgoršek osredotočil na reformo Skupne kmetijske politike. V sklopu Večletnega finančnega okvirja (VFO) bo Slovenija za kmetijstvo v letih 2023 - 2027 prejela 1,8 milijarde evrov iz evropskega proračuna. Glede VFO 2021–2027 in instrumenta EU za okrevanje »Next Generation EU« je bil dosežen na tristranskih pogajanjih med EK, EP in Svetom EU dosežen politični dogovor. Sredstva iz evropskega proračuna bodo razdeljena med intervencije (ukrepe) v strateškem načrtu, s katerimi se bo še bolj ciljano usmerjalo v okolju prijazne in trajnostne kmetijske prakse. Podobne cilje prinašata tudi dve strategiji iz zelenega evropskega dogovora – Strategija od vil do vilic in Strategija za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

V zadnjem sklopu svojega nagovora pa je minister Podgoršek izpostavil izjemno področje znanja, povezovanja in novih tehnologij za odpornejšo pridelavo hrane oziroma spodbujanje tako imenovanega ohranitvenega kmetovanja, in sicer z ukrepi iz Programa razvoja podeželja, kot so podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, podpora za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, ukrepi v okviru pristopa LEADER (orodje pri spodbujanju skupnega lokalnega razvoja po pristopu »od spodaj navzgor«). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v prihodnjem obdobju pripravlja tudi ukrepe za podporo ohranitvenemu kmetijstvu - za njive in trajne nasade, tudi s podporami za naložbe.