Skoči do osrednje vsebine

Izdane so zadnje letošnje odločbe za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Odobrenih je 447.766 evrov sredstev, ki bodo zavarovalnicam predvidoma izplačana 1. decembra 2020.

Agencija je v tem tednu izdala zadnje odločbe za ukrep sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva v skupni višini 447.766 EUR evrov. Odobrena sredstva bodo zavarovalnicam predvidoma izplačana 1. decembra 2020.

Končni upravičenci ukrepa "Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva" so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in fizične ali pravne osebe, ki opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali.

Upravičenci z zavarovalnico sklenejo zavarovalno pogodbo, zavarovalnice pa za del premije, ki ga sofinancira država, v imenu upravičencev vložijo zahtevke na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki sofinancirani del premije izplača neposredno zavarovalnicam.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja