Skoči do osrednje vsebine

Vlada soglaša z amandmaji k zakonu o ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Predloge amandmajev so podali Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za javno upravo.

Z amandmaji se predlaga, da 100 odstotno nadomestilo plače prejmejo vsa podjetja, ki še niso in tudi ne bodo presegla 800.000 evrov državnih pomoči, vsa ostala so upravičena do 80 odstotnega povračila s strani Republike Slovenije.

Delodajalec se bom sam odločil, v kakšni višini bo zahteval povračilo, podlaga pa bo njegova izjava, s katero bo pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavil, da iz naslova državnih pomoči še ni prejel 800.000 evrov.

Z amandmaji se predlaga tudi sprememba 58. člena, ki določa vsebino novega 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku, tako da se upošteva pripombe zakonodajno-pravne službe. Hkrati se s predlaganimi amandmaji upoštevajo njene pripombe, ki jih je podala z vidika skladnosti zakona z ustavo.

Vir: Ministrstvo za finance