Skoči do osrednje vsebine

Generalni direktorji za civilno zaščito o pridobljenih izkušnjah med pandemijo Covid-19

Danes je potekal 45. sestanek generalnih direktorjev za civilno zaščito Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in držav kandidatk.

Mag. Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje, se je danes udeležil 45. sestanka generalnih direktorjev za civilno zaščito držav Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in držav kandidatk, ki je zaradi pandemije covid-19 potekal v obliki videokonference. Osrednja tema tokratnega zasedanja so bile pridobljene izkušnje na področju civilne zaščite med pandemijo covid-19.

Slovenija si v luči izkušenj iz epidemije covid-19 prizadeva za krepitev odpornosti na nesreče večjega obsega, nadaljnje izboljšanje pripravljenosti in odziva, tako na nacionalni kot tudi EU ravni. Pri načrtovanju krepitve mehanizma Unije na področju civilne zaščite pa je treba spoštovati pristojnosti in odgovornosti na različnih ravneh (EU, držav članic in v državah članicah). Civilna zaščita namreč ostaja v popolni pristojnosti držav članic, EU ima le podporno vlogo, kar je na sestanku poudarila tudi Paraskevi Michou, direktorica Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči. Evropska komisija si prizadeva za izboljšanje učinkovitosti mehanizma Unije na področju civilne zaščite, vendar v okviru danih pristojnosti. Želja je, da bi dosegli večjo fleksibilnost in učinkovitost mehanizma evropske civilne zaščite, ki bi Evropski komisiji omogočil, da pomaga v trenutku, ko so države v primeru naravne ali druge nesreče preobremenjene.

Po uvodnih nagovorih Paraskevi Michou, direktorice Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči, Franza-Josefa Hammerla, nemškega generalnega direktorja za civilno zaščito, in Stephana Mayerja, državnega sekretarja na Zveznem ministrstvu za notranje zadeve Nemčije, je sledila predstavitev pridobljenih izkušenj na področju civilne zaščite med pandemijo covid-19. Svoje izkušnje so predstavile Francija, Španija, Češka, Švedska in Nemčija, ki trenutno predseduje Svetu EU.

Generalni direktorji za civilno zaščito so se v nadaljevanju seznanili z zaključki delavnice nemškega predsedstva, ki se je osredotočala na to, kako je pandemija vplivala na mrežo znanja Unije na področju civilne zaščite. Evropska komisija pa je predstavila prve ugotovitve analize pridobljenih izkušenj pri aktivacijah mehanizma Unije na področju civilne zaščite med pandemijo covid-19.

Sestanek generalnih direktorjev za civilno zaščito se je zaključil s predstavitvijo prednostnih aktivnosti mehanizma Unije na področju civilne zaščite v novem Večletnem finančnem okviru 2021-2027 ter s predstavitvijo programa Portugalske na področju civilne zaščite med njenim predsedovanjem Svetu EU v prvi polovici 2021.

Sestanek poteka preko avdio-video konference.

Mag. Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje | Avtor: Tina Kofol