Skoči do osrednje vsebine

Danes se izteka rok za vložitev zahtevkov za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020, da oddajo zahtevek za dodelitev pomoči.

Zahtevek lahko oddajo rejci, ki redijo kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo prašičev oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg (prašiči pitanci) oziroma kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj (plemenski prašiči) in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020, objavljenem v Uradnem listu, številka 167/2020.

Zahtevke za dodelitev finančne pomoči lahko vlagatelji vložijo do 25. novembra 2020, na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom "finančna pomoč pri reji prašičev".

Vlagateljem, ki bodo zahtevek na pošto oddali zadnji dan (25. 11. 2020) svetujemo, da zahtevek pošljejo s priporočeno poštno pošiljko.

Storitev

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja