Skoči do osrednje vsebine

Vodnik za uveljavljanje finančne pomoči pri reji prašičev v letu 2020

Zahtevke za dodelitev finančne pomoči lahko vlagatelji vložijo do 25. novembra 2020.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva nosilce kmetijskih gospodarstev, ki redijo kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo prašičev oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg (prašiči pitanci) oziroma kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj (plemenski prašiči) in izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020, objavljenem v Uradnem listu, številka 167/2020, da oddajo zahtevek za dodelitev finančne pomoči.

Zahtevke za dodelitev finančne pomoči lahko vlagatelji vložijo do 25. novembra 2020, na naslov:

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

s pripisom: »finančna pomoč pri reji prašičev«