Skoči do osrednje vsebine

Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

25. novembra vsako leto obeležujemo začetek mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami, s katerimi želimo poudariti, da je nasilje nad ženskami, vključno z nasiljem v družini, resen družbeni problem in ena izmed najhujših kršitev človekovih pravic. Letošnje leto, ko je naša življenja zaznamoval izbruh korona virusa, pa je še toliko bolj pomembno, da vse pristojne vladne institucije aktivno pristopimo k preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami tudi v času epidemije covid-19.

Ukrepi, ki omejujejo širjenje epidemije, prinašajo velike spremembe v družinskem življenju. Povečujejo se dejavniki tveganja za pojav nasilja nad ženskami in dekleti, vključno z nasiljem v družini, naraščajo pa tudi druge stiske ljudi, ki se kažejo na več področjih. Na področju socialnovarstvenih programov (tudi na področju preprečevanja nasilja), je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaradi razglasitve epidemije omejilo osebne stike z uporabniki in uporabnicami, vendar izvajalci kljub temu svoje programe izvajajo dalje na daljavo. Izvajanje namestitvenih programov (varnih hiš, kriznih centrov in materinskih domov) ostaja v času epidemije nespremenjeno z upoštevanjem preventivnih ukrepov. Za preprečevanje tveganja dejavnikov za pojav nasilja je ministrstvo pripravilo predlog javnega razpisa za pomoč najbolj ranljivim skupinam v času epidemije covid-19 in zmanjševanju njenih posledic. Namen razpisa je izvedba projektov, ki zagotavljajo inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v času epidemije veliko pozornost namenja tudi spremljanju in opozarjanju na nujnost sprejemanja ukrepov, ki so potrebni za zagotavljanje zaščite žrtvam in s tem ohranjanju standardov, h katerim smo se zavezali ob ratifikaciji Istanbulske konvencije. V letošnjem letu je Slovenija tudi uspešno zagovarjala svoje prvo poročilo o izvajanju Istanbulske konvencije pred neodvisno strokovno skupino strokovnjakinj GREVIO Sveta Evropa.

Minister Janez Cigler Kralj je na neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za enakost spolov, v okviru nemškega predsedovanja Svetu EU novembra letos, pristopil k podpisu skupnega dogovora za vzpostavitev EU številke za pomoč žrtvam nasilja nad ženskam, na kateri bodo žrtve nasilja nad ženskami in žrtve nasilja v družini dobile ustrezne in informacije in podporo kjerkoli v Evropi. S tem je pokazal na jasno zavezo države k preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter zagotavljanju pomoči in podpore žrtvam tovrstnega nasilja.

V okviru mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ponovno posebno pozornost posveča tudi spletnemu nasilju in nadlegovanju nad ženskami in dekleti. Množična uporaba interneta in družbenih medijev se je od pojava epidemije, še posebej pa v času karantene, močno povečala, kar ženske in moške, dekleta in fante še toliko bolj izpostavlja tej obliki nasilja. Zato smo na ministrstvu v mesecu novembru ponovili medijsko kampanjo #Odklikni, s katero ozaveščamo javnost o problematiki in razsežnostih spletnega nadlegovanja in nasilja v Sloveniji. Otroci, mladi in njihovi starši pa imajo na voljo tudi orodje, ki ga lahko uporabljajo, v primeru soočanja s problemom spletnega nasilja in nadlegovanja v obliki mobilne aplikacije Odklikni. Z aplikacijo lahko pridobijo znanja, s katerim lažje prepoznajo tovrstne oblike nasilja, ter so opremljeni z napotki, ki so jim lahko v pomoč pri njihovi zaščiti.