Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Regijsko spletno posvetovanje za pripravo UNESCO Priporočila o etiki umetne inteligence

  Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO – IRCAI, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z UNESCO so v ponedeljek, 27. julija, pripravili spletni posvet za evropsko regijo (skupina II) za pripravo UNESCO priporočila o etiki umetne inteligence.

  Posvet je skupaj s predstavniki UNESCO otvorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, ki je poudarila pomen umetne inteligence kot ene ključnih in izjemno strateških tehnologij 21. stoletja.

 • Minister dr. Logar na slovesnosti ob Ruski kapelici

  Minister dr. Logar se je v soboto, 25. julija, udeležil že 104. slovesnosti ob Ruski kapelici.

 • Vlada z minimalnimi trošarinami blaži gospodarsko krizo: cena bencina in dizla ostaja 1 evro

  Na drobnoprodajno ceno posameznega naftnega derivata vpliva tudi višina trošarine. Na neosvinčen motorni bencin 95-oktanski trenutno znaša 0,38051 evra/liter, na dizelsko gorivo pa 0,34523 evra/liter. Cene glavnih dveh energentov tako ostajajo še naprej 1 evro/liter.

 • Predaja poverilnih pisem novih veleposlanikov

  Njegovi ekscelenci predsedniku Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju so v Predsedniški palači slovesno predali poverilna pisma novoimenovani veleposlaniki.

 • Uprava republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na zakonske obveznosti glede spletnih objav

  Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij je začel veljati pred dobrim letom z namenom, da se uredijo ukrepi za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Zavezanci tega zakona so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje.

 • Predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti v javni razpravi

  Zakon o nadzoru vesoljskih dejavnosti, s katerim bodo v nacionalno zakonodajo vključene določbe mednarodne konvencije o vesolju, določa pogoje za izdajo dovoljenja za izvajanje vesoljske dejavnosti, ureja registracijo vesoljskih objektov, določa organe za izdajo dovoljenja, registracijo in nadzor nad registriranimi vesoljskimi objekti in drugo.

 • 20 milijonov evrov za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 v višini 20 milijonov evrov. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 17. avgusta do vključno 26. oktobra 2020 do 24. ure.

 • Elektronski vnos vlog za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

  Z današnjim dnem, 24. 7. 2020 je omogočen elektronski vnos vlog za 1. javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

 • Pojasnilo glede novega državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

  Vlada je na seji 23. julija letos sprejela spremenjen in dopolnjen Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Pri pripravi načrta so bile upoštevane izkušnje, ki smo jih v Sloveniji pridobili med epidemijo covid-19, in izkušnje iz tujine. Upoštevana so priporočila strokovnjakov Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter predlogi in pripombe ministrstev, vladnih služb, občin, organizacij, vključenih v pripravo načrta.

 • Milijon evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v vrednosti 1.000.000 evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 17. avgusta 2020 do vključno 21. oktobra 2020 do 23:59.

 • Aktivnosti ministrstva za obvladovanje razmer v zvezi s Covid 19 v domovih za starejše občane

  Veliko večino domov za starejše občane, skoraj 90 %, smo v spomladanskem valu pandemije vsi skupaj, s spoštovanjem vseh ukrepov, uspeli ubraniti pred okužbo. Prav tako smo uspešno ustavili širjenje okužb v večini domov v katere je bila okužba, kljub vsem prizadevanjem vnešena. V mesecu juliju se je okužba ponovno pojavila pri petih izvajalcih (med njimi so štirje DSOji) od tega je za zdaj širitev uspešno zajezena pri štirih izvajalcih.

 • Minister Zdravko Počivalšek o naložbah v gorski turizem

  Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je sestal s predstavniki planinskih društev z gorenjskega območja, tamkajšnjih turističnih organizacij in lokalnih skupnosti. Osrednja tema pogovora, ki je potekal v planinski koči na Kališču, so bile naložbe države v gorski turizem in umestitev tega dela ponudbe med cilje slovenskega turizma.

 • Novinarska konferenca ob sprejemu ASEF štipendistov pri ministrici dr. Heleni Jaklitsch

  Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch je danes, 24. julija, na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu sprejela štipendiste Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije (ASEF) slovenskega rodu, ki te dni v Sloveniji nabirajo nova znanja in izkušnje.

 • Izbran izvajalec za izvedbo nadgradnje železniške proge na odseku Podnart–Lesce Bled

  Za izvedbo nadgradnje železniške proge na odseku Podnart–Lesce Bled na železniški progi Ljubljana–Jesenice je bilo izbrano podjetje Riko, d.o.o. s ponudbeno vrednostjo 46.899.999,99 evrov z DDV.

 • Podelitev spričeval v ZPKZ Dob za program Osnovna šola za odrasle

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni smo v sredo, 22. julija 2020, s podelitvijo spričeval obsojencem, ki so uspešno zaključili posamezne razrede in program osnovne šole, tudi uradno zaključili šolsko leto.

 • 8 mio EUR za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 (PRP 1014–2020) za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 8 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta.

 • Izdajanje osebnih dokumentov samo na Tobačni ulici 5 - Oddelek za okenca in krajevne urade

  Stranke obveščamo, da izdelavo osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) lahko urejajo v Ljubljani le na Oddelku za okenca in krajevne urade (Tobačna ulica 5) in na Krajevnem uradu Medvode (Cesta komandanta Staneta 12).

 • Izdanih že več kot 80 000 brezplačnih vozovnic za upokojence

  Na Ministrstvu za infrastrukturo smo v okviru te številke odobrili 19.815 vlog.

 • Ukrep čakanja na delo podaljšan do 31. avgusta

  Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 podaljša do 31. avgusta 2020.

 • Didaktičen film Bolje pripravljen kot poplavljen

  V okviru projekta »Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav« je bil izdelan film Bolje pripravljen kot poplavljen.