Skoči do osrednje vsebine

Center za kreativnost (CzK) med slovenskimi finalisti za EEPA 2021

Center za kreativnost, ki deluje pod okriljem Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, je po prejemu nacionalne nagrade tokrat uvrščen tudi v finalni izbor za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva (EEPA) za leto 2021, in sicer v kategoriji "spodbujanje podjetniškega duha". To je priznanje tudi za Ministrstvo za kulturo, saj smo ključni partner in soustvarjalec projekta. Podelitev nagrad bo novembra.

Center za kreativnost (CzK) je prvi nacionalni razvojno-podjetniški spodbujevalnik za kulturni in kreativni sektor, ki skupaj z razpisi za spodbujanje kreativnih industrij Ministrstva za kulturo – javni razpisi "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost" – tvori podporno okolje za razvoj kreativnega sektorja v Sloveniji.

CzK deluje v smeri ponovne vzpostavitve pretrgane povezave med gospodarstvom in kulturo, utrjuje pomembnost umetniške ustvarjalnosti za razvoj družbe in dokazuje ter izpostavlja multiplikativne učinke na razvoj dinamičnega in konkurenčnega podjetništva za zeleno gospodarsko rast.

Nacionalna strokovna komisija pri javni agenciji SPIRIT Slovenija (agencija je nacionalni koordinator za nagrado EEPA) je prepoznala vlogo CzK pri spodbujanju podjetništva v kreativnem sektorju in njegovem povezovanju z gospodarstvom. Projekt je eden od dveh projektov, ki ju je nacionalna strokovna komisija izbrala za zastopanje Slovenije. Poleg CzK se je v nacionalni izbor uvrstil še projekt "Zeleni pingvin", ki bo Slovenijo zastopal v kategoriji "podpiranje trajnostnega prehoda".

Oba projekta osveščata, izobražujeta, navdušujeta in spodbujata različne ciljne skupine k podjetniškemu in trajnostnemu načinu razmišljanja ter delovanja. Vsak na svojem področju beleži nekaj izrednih rezultatov in dolgoročnih učinkov.   

CzK se tako, skupaj s finalistoma iz Španije in Francije, poteguje za nagrado v kategoriji "spodbujanje podjetniškega duha" na področju kulturnega in kreativnega sektorja. Razglasitev zmagovalcev bo v okviru evropskega srečanja MSP (SME Assembly), ki bo novembra 2021 potekalo v Portorožu.