Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada RS je v dokončni obravnavi na današnji seji Odbora za gospodarstvo sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o davku na dodano vrednost, potrdila Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama d.d. za leto 2018, vključno s poročilom o vlaganjih v naravne vrednote, in se seznanila tudi z Ugotovitvami glede učinkovitosti, namenskosti in zakonitosti porabe sredstev plačila koncesijske dajatve za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem.

  Na seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti, uvrstila projekt »Nadomestitev po požaru uničenih prostorov – Grm NM« v veljavni načrt razvojnih programov 2019-2022 in v dokončni obravnavi sprejela tudi sklep, s katerim so se iz proračunske postavke Sofinanciranje investicijskih projektov občin na proračunsko postavko Spodbujanje tujih investicij prenesla sredstva višini 6 mio EUR za investicijo podjetja Magna Steyr d.o.o.

 • Ministrica Katič: " Kot stroka stopite skupaj in odklone primerno in pravočasno naslovite "

  Na Brdu pri Kranju je v ponedeljek, 4. novembra 2019, potekala slovesnost ob Dnevu pravosodja, ki je namenjena podelitvi priznanj vsem tistim, ki so se še posebej izkazali s svojim delom in predanostjo za krepitev pravne države in s tem tudi za zaupanje javnosti v delo pravosodja.

 • EU ukrepi na področju čebelarstva

  V okviru ukrepov skupne kmetijske politike se na področju čebelarstva od leta 2008 izvajajo triletni programi ukrepov. Na podlagi Programa ukrepov na področju čebelarstva za obdobje 2017-2019 se v Sloveniji izvajajo naslednji ukrepi: tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev; zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze; racionalizacija sezonske selitve panjev; podpora laboratorijem za analizo čebeljih pridelkov; podpora pri obnovi čebeljega fonda v Evropski uniji; sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov.

 • Ministrica Bratušek predstavila spremembe Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

  Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes na novinarski konferenci predstavila spremembe pravilnika, ki med ostalim opredeljujejo dovoljeno uporabo silhuete z ženskim likom na semaforjih.

 • V Berlinu o pripravah na predsedovanje Svetu EU za telekomunikacije

  Mag. Miha Krišelj, v. d. generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko, se je 4. novembra 2019 v Berlinu z ekipo strokovnih sodelavcev udeležil pogovorov o pripravah na predsedovanje Svetu EU za telekomunikacije.

 • V Mariboru uspešno uničili obe bombi iz 2. svetovne vojne

  V preteklem tednu je Državna enota za neeksplodirana ubojna sredstva v Mariboru uspešno odstranila obe najdeni bombi iz 2. svetovne vojne. Eno so našli v neposredni bližini nakupovalnega središča Europark, drugo pa med gradbenimi deli na železniški progi.

 • Minister Rudi Medved: Pokrajinam je treba jasno določiti naloge in pristojnosti

  Na podlagi iniciative predsednika Državnega sveta Republike Slovenije ter predsednikov vseh treh reprezentativnih združenj občin ter pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije skupina strokovnjakov pripravlja strokovne podlage za ustanovitev pokrajin.

 • Minister Česnik med rojaki v Singapurju

  Na poti k slovenski skupnosti v Avstralijo se je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik ustavil v Singapurju.

 • Vozniki vozimo 0,0. S pihanjem 0,0 do vstopnic za koncert Policijskega orkestra!

  Ministrstvo za zdravje s partnerji tudi letos opozarja udeležence v cestnem prometu o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi. Še posebej veliko nesreč, ki jih povzročijo opiti vozniki, se zgodi v času praznikov, zato bomo v novembru in decembru v sodelovanju s Policijo, Javno agencijo RS za varnost prometa, pristojnimi inšpekcijskimi službami, nevladnimi organizacijami in ob medijski podpori Vala 202 izvajali akcijo Slovenija piha 0,0. V okviru akcije bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov na slovenskih cestah. Kršitelje seveda čaka kazen v skladu s predpisi, vzorni vozniki pa bodo nagrajeni in tako morda bližje vstopnici za tradicionalni koncert Policijskega orkestra z gosti.

 • Pričetek javne obravnave Odloka o Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2020

  Ministrstvo za okolje in prostor je v petek, 30. 10., v javno obravnavo dalo »Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2020«. V naslednjem letu se pričakuje priliv v višini 70 milijonov evrov, ob tem pa se ocenjuje prenos sredstev iz letošnjega leta v višini 114 mio evrov. Skupaj bo sklad naslednje leto tako namenil 184 milijonov evrov za ukrepe blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Pripombe na odlok lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si, do 30. 11. 2019.

 • Ugotovitve stanovanjske inšpekcije v akciji nadzora nad upravniki večstanovanjskih stavb

  Stanovanjski inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor so zaključili akcijo nadzora nad 25. naključno izbranimi upravniki večstanovanjskih objektov razpršenih po Sloveniji. Cilj akcije je zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb in táko stanje večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba.

 • S 1. 2. 2020 do bolniških listov preko portala eVEM (SPOT)

  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravlja elektronsko rešitev, ki bo predvidoma od 1. 1. 2020 na voljo na portalu SPOT (eVEM) in bo delodajalcem omogočala pregled in prenos elektronskih bolniških listov (eBOL) za njihove zaposlene. S 1. 2. 2020 pa se bolniški listi pri zdravnikih ne bodo več tiskali, temveč bodo delodajalci do bolniških listov eBOL dostopali le še preko portala SPOT (eVEM).

 • Odprema dohodninskih odločb

  FURS je na podlagi ZDavP-2 odpremil še tretjo tranšo odločb o odmeri dohodnine za leto 2018. Odločbe bodo prejeli zavezanci, ki so podali ugovor zoper informativni izračun dohodnine ali vložili dohodninsko napoved, pa jim zadeva doslej še ni bila rešena. Datum vračila ali doplačila dohodnine je 30 dni od vročitve odločbe. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve.

 • Članice Gorske reševalne zveze Slovenije prejele tri nova intervencijska vozila

  Po eno intervencijsko vozilo so dobili Društvo GRS Celje, Postaja GRS Kranjska Gora in Društvo GRS Tržič. Ključe intervencijskih vozil je članom društev, danes, v torek, 4. novembra v Kranju predal minister za obrambo Karl Erjavec.

 • ZPKZ Dob - usposabljanje za NPK viličarist

  Zavod za prestajanje kazni zapora Dob je v sklopu izobraževanja, ki ga v okviru operacije "Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb" sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, izvedel usposabljanje za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije viličarist in izvedbo certificiranja NPK.

 • Ob dnevu pravosodja podeljena priznanja

  Zaslužni posamezniki prijeli priznanja za prizadevno in uspešno delo v državnem odvetništvu.

 • Jedrska elektrarna po letošnjem remontu ponovno proizvaja električno energijo

  Zjutraj 29. oktobra 2019 je jedrska elektrarna Krško po 28. dneh remonta ponovno pričela dobavljati energijo v električno omrežje.

 • Prenos zemljišč za gradnjo javnih najemnih stanovanj predviden tudi v prihodnjih dveh letih

  Ministrstvo za finance je izpolnilo zadolžitev vlade, Družba za upravljanje terjatev bank je prenesla zemljišča za gradnjo javnih najemnih stanovanj na Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Na vseh treh lokacijah je predvidena gradnja skupno 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš. Prenos novih zemljišč je predviden tudi v prihodnjih dveh letih.

 • Minister Peter J. Česnik se je udeležil spominskih slovesnosti

 • Predsednik vlade ob komemorativnih slovesnostih ob dnevu spomina na mrtve položil vence

  Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec se je v Kamniku poklonil spominu na pesnika in generala Rudolfa Maistra, v Ljubljani na Kongresnem trgu vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ter na ljubljanskih Žalah vsem padlim v vojni za Slovenijo 1991.