Skoči do osrednje vsebine

Mag. Ivan Simič na delovnem obisku Davčne uprave Federacije Bosne in Hercegovine v Sarajevu

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja mag. Ivan Simič in namestnik generalnega direktorja dr. Simon Starček se mudita na delovnem srečanju z vodstvom Davčne uprave Federacije Bosne in Hercegovine. Mag. Šerif Isović, direktor Davčne uprave Federacije Bosne in Hercegovine je uvodoma izrazil zahvalo za obisk vodstva Finančne uprave RS in poudaril pomen tesnega dvostranskega sodelovanja med upravama. Kot je izpostavil, je današnji obisk prvi vse od ustanovitve Finančne uprave RS leta 2014.

Obe strani sta izpostavili aktivno gospodarsko sodelovanje med državama, ki se v zadnjih letih krepi na večini področij. Povezanost gospodarstev se kaže tudi skozi aktivno zaposlovanje slovenskih podjetij v BiH, blagovno menjavo, vlaganja in kapitalske naložbe v realni sektor,  storitvene dejavnosti ter najrazličnejše finančne institucije. Številna podjetja z večinskim slovenskim kapitalom so med najpomembnejšimi izvozniki.

Mag. Isović je predstavil organizacijo in delovanje Davčne uprave Federacije Bosne in Hercegovine, javnofinančne prihodke v zadnjih letih. Podobno kot v Sloveniji, so tudi v BiH javnofinančni prihodki v letu 2021 pomembno višji kot v letu 2020 in celo višji kot leta 2019. V nadaljevanju srečanja je mag. Isović predstavil vrsto aktivnosti Davčne uprave Federacije Bosne in Hercegovine na področju optimizacije procesov, sodelovanja z zavezanci. Pričeli so, podobno kot mi, s projektom sodelovanja z novimi podjetniki, izvajajo vrsto projektov s šolami, fakultetami, mediji in drugimi deležniki za zajezitev sive ekonomije. Izpostavljeno je bilo tudi področje strokovnega sodelovanja v okviru Center of Excellence in Finance (CEF) in priložnosti, ki se izkazujejo skozi to obliko sodelovanja.

Mag. Isović je v nadaljevanju izpostavil pomen digitalizacije procesov njihove uprave in stalnega vlaganja v razvoj tega področja. Ob tem se soočajo s pomanjkanjem ustreznih kadrov na področju informacijske tehnologije. Tem obdobju so pripravili niz predlogov zakonodajnih sprememb s ciljem učinkovitejšega obvladovanja davčnega dolga, obravnave pritožb (misija Mednarodnega denarnega sklada - IMF je med drugim priporočila prenos obravnave pritožb na II. stopnji iz Ministrstva za finance na Davčno upravo), poenostavitev plačevanja obveznosti zavezancev in drugo. Z namenom višje učinkovitosti so zaposlili več kot 60 preizkušenih računovodij.

V nadaljevanju je mag. Isović izpostavil, da si Davčna uprava Federacije Bosne in Hercegovine želi tesnejšega sodelovanje na davčnem področju, izmenjavo znanj in izkušenj in izzivih digitalizacije. Davčna uprava Federacije Bosne in Hercegovine je po besedah mag. Isovića v fazi pomembnih organizacijskih sprememb v luči uvajanja sodobnih standardov poslovanj in so izkušnje drugih držav, posebej Slovenije, dobrodošle. Zaradi tega so izpostavili potrebo po izmenjavi izkušenj tudi na področju davčnih blagajn. Posebej je poudaril, da Bosna in Hercegovina postaja vse bolj zanimivo poslovno okolje tudi za slovenska podjetja. 

Mag. Simič se je zahvalil za prijazen sprejem in predstavil ključne razvojne aktivnosti Finančne uprave RS, vlogo procesa debirokratizacije ter aktivnosti Finančne uprave RS v času COVID-19.

Obe strani sta ob zaključku delovnega srečanja izpostavili pomen tesnejšega operativnega sodelovanja, izmenjave podatkov, spremljanja migracijskih delovnih tokov in drugo.

Od leve proti desni stojijo: Ivan Simič, Šerif Isović in Simon starček

Obisk mag. Ivana Simiča in dr. Simona Starčka na Davčni upravi Federacije Bosne in Hercegovine | Avtor FURS