Skoči do osrednje vsebine

Celje in Semič nagrajeni občini na Evropskem tednu mobilnosti

Evropski teden mobilnosti (ETM), ki poteka že dvajseto leto zapored, je bil letos posvečen promociji aktivnih oblik mobilnosti.

Udeleženci, skupinska fotografija v dvorani

Udeleženci zaključnega dogodka Evropskega tedna mobilnosti na zaključni prireditvi v Novi Gorici | Avtor MZI

V kar 84 sodelujočih občinah so med 16. in 22. septembrom posameznike spodbujali k uporabi alternativ avtomobilskemu prometu. Dve od njih, Mestno občino Celje in Občino Semič, so na sklepnem srečanju koordinatorjev 19. oktobra nagradili za posebej aktiven in pester program, ki trajnostno mobilnost spodbuja dolgoročno.

V septembru so v velikem delu Slovenije pod sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« zaživele raznolike pobude in aktivnosti, ki so posameznike spodbujale k hoji ter uporabi kolesa in potniškega prometa kot zdravim izbiram za pot v šolo ali službo. V vse večjem številu občin pa kratkotrajne promocijske akcije dopolnjujejo dolgoročni programi, ki si prizadevajo za trajne ukrepe in ki jih občine izvajajo celo leto: mnoge občine ETM na primer povezujejo z izvajanjem Celostne prometne strategije. Prav takšni programi ključno vplivajo na aktivno mobilnost občanov pri vsakdanjih opravkih. Njihovo izvedbo omogočajo zagotovljena finančna sredstva za vsakoletne aktivnosti, s katerimi občine in koordinatorji projekte dolgoročno načrtujejo, dopolnjujejo pa jih s prijavami na različne razpise. Sprotno vrednotenje projektov nagrajuje ambiciozne in trajne ukrepe, ki v resnici spreminjajo potovalne navade občanov.

Dogodka za lokalne in regionalne koordinatorje ob 20-letnici Evropskega tedna mobilnosti sta se udeležili tudi koordinatorici, ki sta aktivni že od vsega začetka. Vanda Mezgec, ki deluje v Mestni občini Nova Gorica, je povedala: »Pred 20 leti je bil ETM le promocija hoje, kolesarjenja in podobno, danes pa je tudi s pomočjo sofinanciranja nastal velik projekt, ki vpliva na zavedanje ljudi in spreminja njihove navade v trajnostne načine prihoda v mesto, službo ali šolo.« Andreja Poklar iz Mestne občine Koper je dodala: »Na začetku je bil ETM le septembrski dogodek, zdaj pa se je trajnostna mobilnost razširila na celo leto, kar prinaša velike rezultate.«

Na zaključnem dogodku so razglasili zmagovalni občini v dveh kategorijah, torej med mestnimi in nemestnimi občinami. Občina Semič je s številnimi aktivnostmi za vse generacije, na primer Parkirni dan, Kokoška Rozi, raznovrstnimi pohodi in kolesarskimi izleti, preizkusi telesne pripravljenosti ter promocijo uporabe vlaka in električnih koles občane povabila k uporabi alternativ avtomobilskemu prevozu, ob tem pa se je povezala z vrsto lokalnih organizacij. Tudi Mestna občina Celje je z akcijo Parkirni dan zaprla del Prešernove ceste in tam organizirala vrsto aktivnosti za promocijo zdravega načina življenja, povezanega s spodbujanjem aktivne mobilnosti, med katerimi sta tudi mestni avtobus CeleBUS ter sistem za izposojo koles KolesCE. Priznanja za aktivno promocijo trajnostne mobilnosti so prejele še Občina Dravograd, Občina Puconci, Mestna občina Koper in Mestna občina Novo mesto.