Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Evropska komisija je objavila tretji javni razpis v zvezi s pobudo za vzpostavitev brezžičnih WiFi točk na javnih mestih

  Vse upravičence, ki so do sedaj aktivno sodelovali na prvem in drugem javnem razpisu ter niso bili uspešni pri pridobitvi bona in vse ostale upravičence, ki bi želeli sodelovati na tretjem javnem razpisu za dodelitev bonov za vzpostavitev brezžičnih WiFi točk na javnih mestih obveščamo, da je Evropska Komisija, v okviru WiFi4EU pobude objavila tretji javni razpis.

 • Minister Medved : "Ne navijam za nobeno rešitev, sledili bomo temu, kar bo dobilo ustrezno večino v parlamentu."

  Minister Rudi Medved se je v ponedeljek, 9. septembra 2019, pri predsedniku republike udeležil delovnega pogovora z ustavnimi pravniki in predstavniki parlamentarnih strank o predlaganih spremembah volilnega sistema. Namen delovnega srečanja je bil z ustavnimi pravniki prediskutirati predloge sprememb in strokovna merila (predlog za uvedbo relativnega prednostnega glasu), ki so bila dogovorjena s predstavniki parlamentarnih strank, pripravilo pa jih je Ministrstvo za javno upravo.

 • Minister Rudi Medved na slovesnosti ob visokem jubileju podružnične šole Šentlambert nad Zagorjem ob Savi

  Minister za javno upravo Rudi Medved se je udeležil praznovanja 140-letnice podružnične šole v Šentlambertu nad Zagorjem ob Savi.

 • Na 42. seji Vlade tudi o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

  Na 42. redni seji Vlade RS so bile obravnavane naslednje točke iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo: Spremembe in dopolnitve Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, sprememba Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Odlok o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, Poročilo o realizaciji pospešitve in zaključka postopkov po Zakonu o denacionalizaciji (ZDEN) in Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS) na upravnih enotah in odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s financiranjem nevladnih organizacij.

 • Poslanci v pomoč pri iskanju soglasja prejeli e-orodje za preoblikovanje meja volilnih okrajev

  Delovna skupina za pripravo sprememb volilne zakonodaje pod vodstvom ministra Rudija Medveda je v sodelovanju s predstavniki stroke, poleg Predloga za preoblikovanje meja volilnih okrajev, pripravila tudi e-orodje v okviru Državnega portala prostorskih podatkov in aplikacij. IT orodje, do katerega so poslanske skupine dobile dostop, omogoča enostavno in pregledno obdelavo podatkov, njihovo primerjavo in natančne vpoglede v obstoječe in predlagane volilne enote in volilne okraje, vključno s številom volivcev.

 • Minister Rudi Medved poslancem predstavil Predlog za preoblikovanje meja volilnih okrajev

  Delovna skupina pod vodstvom ministra za javno upravo Rudija Medveda je v sodelovanju s predstavniki stroke (oddelek za geografijo Filozofske fakultete), kot napovedano pred poletjem, pripravila Predlog za preoblikovanje meja volilnih okrajev v vseh osmih volilnih enotah, ki je bil v torek, 3. septembra 2019, predstavljen parlamentarnim strankam Državnega zbora RS.

 • Študijski obisk delegacije iz Armenije

  Ministrstvo za javno upravo, natančneje strokovna ekipa sodelavk in sodelavcev Direktorata za informatiko, je gostil študijski obisk delegacije iz Armenije.

 • Minister Rudi Medved na srečanju z namestnikom Generalnega sekretarja OECD

  Bled, 2. septembra 2019 - Minister za javno upravo Rudi Medved se je udeležil Blejskega strateškega foruma, kjer poteka dialog na visoki ravni med voditelji iz privatnih in javnih sektorjev o ključnih težavah, s katerimi se sooča Evropa v 21. stoletju. Ob robu dogodka se je minister Medved srečal z namestnikom Generalnega sekretarja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (GS OECD) Ulrikom Vestergaardom Knudsnom. Sogovornika sta se pogovarjala o izzivih na področjih digitalizacije in umetne inteligence.

 • Upravna akademija - V jesen s prenovljenim portalom

  Ste za obilno merico novega znanja? Začetek novega šolskega leta je odlična priložnost za to, saj so misli spočite in pripravljene na nove podvige!

  Vabimo vas, da obiščete prenovljen portal Upravne akademije, ki ponuja različna usposabljanja in možnosti opravljanja strokovnih izpitov.

 • Minister Rudi Medved in predsedniki združenj občin enotni: "S predlogom zakona gremo naprej, glede formule pa skupaj iščemo nadaljnje rešitve"

  V postopku priprave je sprememba in dopolnitev Zakona o financiranju občin (ZFO-1D), ki med drugim vsebuje predlog spremembe formule za izračun primerne porabe občin.

 • Minister Rudi Medved: »V postopkih javnega naročanja je pomembna kultura« (predstavitev sprememb Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja)

  S predlogom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja do uveljavitve večje odgovornosti, pospešitve postopkov, učinkovitejših javnih naročil, večje neodvisnosti Državne revizijske komisije in dodatnega sodnega pravnega varstva večjih projektov zoper odločitve komisije.

 • Minister Rudi Medved na občinskem prazniku v Kostanjevici na Krki

  Minister Rudi Medved se je udeležil občinskega praznika v Kostanjevici na Krki. Ob tej priložnosti je nagovoril prisotne.

 • Minister Rudi Medved župane pozval k dialogu

  Minister za javno upravo Rudi Medved se je v petek, 9. avgusta 2019, v izjavi za medije odzval na očitke nekaterih županov zahodne Slovenije v zvezi s financiranjem občin, o katerem že mesec dni teče javna razprava. Gre za sveženj ukrepov, ki se nanašajo na financiranje občin in so bili pripravljeni skupaj, v partnerskem odnosu med vlado, vsemi resorji ter predstavniki vseh treh občinskih združenj, torej predloge, ki so plod skupnega, ekipnega dela.

 • Javno posvetovanje o izvajanju Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) – Digitalni program v obdobju 2021-2027

  Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (DG CONNECT) je pričel z javnim posvetovanjem zainteresirane javnosti glede Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) (digitalni program) za sedemletno obdobje 2021-2027 s proračunom 3.000.000.000 EUR.

 • Digitalna Evropa – Program za digitalno Evropo za obdobje 2021-2027

  Evropska komisija je 25. julija 2019 pričela z javnim posvetovanje o predlaganem Programu za digitalno Evropo za obdobje 2021-2027 kot del sooblikovanja Digitalne Evrope.

 • Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023

  Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

 • Odzivi na očitke Sindikata zdravstva in socialnega varstva glede uvedbe in delovanja informacijskega sistema Krpan v centrih za socialno delo

  Uvedbo informacijskega sistema Krpan v centrih za socialno delo so na novinarski konferenci pred mesecem dni predstavili ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, minister za javno upravo Rudi Medved in vodja projekta uvedbe IS Krpan Kristina Valenčič (Direktorat za informatiko MJU). Kot je bilo takrat med drugim izpostavljeno, je uvedba IS KRPAN potekala postopno v tedenskih ciklih pod vodstvom »ekipe Krpan«, ki so jo sestavljali tako predstavniki MJU in MDDSZ.

 • MJU zastopan na mednarodni konferenci "6th International Conference on Big Data Analysis and Data Mining"

  Od 25. do 26. julija 2019 poteka v Londonu mednarodna konferenca z naslovom » 6th International Conference on Big Data Analysis and Data Mining«. Prvi dan konference je dr. Karmen Kern Pipan iz Direktorata za informatiko MJU uspešno predstavila prispevek z naslovom »Supportig improvements in decision making process using big data analytics in Ministry of Public Administration of Republic Slovenia«. Prispevek je bil sprejet z zanimanjem, tudi nekaj vprašanj je bilo postavljenih glede same izvedbe, koristi in prihodnjih izzivov.

 • Pojasnila glede gibanja števila zaposlenih v javnem sektorju in glede gibanja mase plač v povezavi z dogovorom s sindikati javnega sektorja

  V zvezi z informacijami glede gibanja števila zaposlenih v javnem sektorju, ki so se v zadnjem času pojavile v javnosti in v različnih medijih, Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da se podatki nanašajo na javni sektor, ki ga skladno z določbo Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju sestavljajo:
  - državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
  - javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
  - druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

 • Ministrstvo za javno upravo z odprtim in transparentnim postopkom do izbire ponudnika za začasne tehnične ovire

  Ministrstvo za javno upravo je transparentno, s ciljem gospodarnega ravnanja ter po odprtih postopkih izvedlo dve javni naročili, ki sta postali pravnomočni.

  “S pravnomočnostjo sklepa smo dokazali, da je tudi v Sloveniji mogoče javno naročilo izpeljati hitro in učinkovito, brez pritožb in administrativnih zapletov. Odprt in transparenten postopek, ki je bil sicer ves čas v ospredju zanimanja javnosti, je jamstvo, da so mu ponudniki zaupali, ne glede na to, kdo je bil izbran. Zato je odgovornost javnih naročnikov, da z razpisom postavijo jasne, razumljive in strokovne kriterije, da se med postopkom ne zapletajo in prihajajo sami s sabo v protislovja, pa bodo postopki temu primerno hitri in učinkoviti,” je ob tem dejal minister za javno upravo Rudi Medved.

Iskalnik