Skoči do osrednje vsebine

Vse manj stavkajočih upravnih enot, gradbena dovoljenja odslej med bistvenimi nalogami

Ministrstvo za javno upravo obvešča javnost, da se število stavkajočih upravnih enot vztrajno zmanjšuje.

Vse od začetka izvajanja stavke v januarju, ko je kar 54 od 58 upravnih enot pristopilo k izvajanju stavke, je število upravnih enot, ki so omilile stavkovne aktivnosti na en delovni dan ali stavke sploh ne izvaja, s treh naraslo na 34.

Hkrati obveščamo, da je z današnjim dnem posodobljen seznam bistvenih nalog za uresničevanje delovanja upravnih enot v času stavke, med katere so med drugimi uvrščene tudi naloge izdaje gradbenih dovoljenj, izdaje odločb o legalizaciji in naloge izdaje uporabnih dovoljenj.

Gre za pomemben korak k zagotavljanju nemotenega delovanja upravnih enot in dostopnosti do številnih upravnih storitev za uporabnike in gospodarske subjekte.

Ministrstvo se zahvaljuje vsem sodelujočim upravnim enotam, njihovim načelnicam in načelnikom ter zaposlenim za njihovo prizadevnost in sodelovanje v korist vseh uporabnikov.

Ob tem pa vse uporabnike  vljudno naprošamo za razumevanje in pravočasno urejanje upravnih zadev.

Trenutno stavke ne izvajajo naslednje upravne enote:

 1. UE Cerknica,
 2. UE Dravograd,
 3. UE Grosuplje,
 4. UE Kamnik,
 5. UE Laško,
 6. UE Lenart,
 7. UE Ljutomer,
 8. UE Piran,
 9. UE Radlje ob Dravi,
 10. UE Ravne na Koroškem,
 11. UE Ribnica,
 12. UE Sevnica,
 13. UE Sežana,
 14. UE Slovenska Bistrica,
 15. UE Slovenj Gradec,
 16. UE Tolmin,
 17. UE Ormož,
 18. UE Trbovlje,
 19. UE Vrhnika,
 20. UE Zagorje ob Savi.

Stavka se izvaja le ob sredah na naslednjih upravnih enotah:

 1. UE Ajdovščina,
 2. UE Črnomelj,
 3. UE Ilirska Bistrica
 4. UE Jesenice,
 5. UE Kočevje,
 6. UE Lendava,
 7. UE Mozirje,
 8. UE Nova Gorica,
 9. UE Radovljica,
 10. UE Slovenske Konjice,
 11. UE Škofja Loka,
 12. UE Trebnje,
 13. UE Tržič,
 14. UE Velenje.

Stavka se še vedno izvaja vsak delovni dan na naslednjih upravnih enotah:

 1. UE Brežice,
 2. UE Celje,
 3. UE Domžale,
 4. UE Gornja Radgona,
 5. UE Hrastnik,
 6. UE Idrija,
 7. UE Izola,
 8. UE Koper,
 9. UE Kranj,
 10. UE Krško, 
 11. UE Litija,
 12. UE Ljubljana,
 13. UE Logatec,
 14. UE Maribor,
 15. UE Metlika,
 16. UE Murska Sobota,
 17. UE Novo mesto,
 18. UE Pesnica,
 19. UE Postojna,
 20. UE Ptuj,
 21. UE Ruše,
 22. UE Šentjur pri Celju,
 23. UE Šmarje pri Jelšah,
 24. UE Žalec.

Uporabnikom za hitrejše urejanje upravnih zadev, ki jih izvajajo upravne enote, svetujemo

Pokličite na UE: Pred obiskom upravne enote naj uporabniki pokličejo na UE in se pozanimajo o terminih, ki so na voljo, ter o morebitnih alternativah. Na ta način se lahko izognejo nepotrebnemu čakanju in pridobijo natančne informacije.

Opravite storitev na UE, ki ne stavka: Če je mogoče, naj uporabniki uporabijo storitve na UE, kjer stavke ni oziroma kjer delo poteka nemoteno. Večina upravnih enot po državi deluje brez večjih motenj, kar uporabnikom omogoča večjo fleksibilnost pri urejanju zadev. Ažuren seznam delovanja upravnih enot v času stavke je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo: Seznam delovanja upravnih enot v času izvajanja stavke. Med storitvami, ki jih lahko uporabniki opravijo na kateri koli upravni enoti, je tudi izdaja listin; to so osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja, prometna dovoljenja in postopki odmere davka na promet rabljenih motornih vozil, naznanitve pogrešitev, izgub in tatvin osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj in prometnih dovoljenj.

Pravočasno urejanje zadev: K urejanju svojih upravnih zadev naj pristopijo pravočasno, še posebej, če gre za menjavo osebnih dokumentov.

Veliko storitev je mogoče opraviti tudi preko portala eUprava, kar dodatno olajša postopek in skrajša čakalne dobe.

Ministrstvo za javno upravo bo še naprej dejavno na iskanju rešitev, ki bodo zagotovile kakovostno in učinkovito delovanje javne uprave. Prav tako ostajamo odprti za dialog in nadaljnja pogajanja z vsemi vpletenimi stranmi, da bi čim prej dosegli trajnostno rešitev.