Skoči do osrednje vsebine

Seznam delovanja upravnih enot v času izvajanja stavke

Objavljamo (v priponki) ažuriran seznam upravnih enot v času izvajanja stavke ter seznam bistvenih nalog, ki jih je treba izvajati v času stavke; velja pa za tiste upravne enote, na katerih se stavka izvaja vsak delovni dan od 15. maja 2024.

Vljudno naprošamo vse uporabnike, da pred obiskom upravne enote, na kateri se ne izvaja stavka ali pa se izvaja samo določene dni, preverijo njihovo delovanje.

Pri tem pojasnjujemo, da uporabniki lahko urejajo naslednje upravne zadeve na katerikoli upravni enoti v Sloveniji:

1. izdaja listin:

  • osebne izkaznice,
  • potni listi,
  • vozniška dovoljenja,
  • prometna dovoljenja in postopki odmere davka na promet rabljenih motornih vozil,
  • naznanitve pogrešitev, izgub in tatvin osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj in prometnih dovoljenj;

2. izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc;

3. odločanje o denacionalizacijskih zahtevkih po 1. točki prvega odstavka 54. člena Zakona o denacionalizaciji;

4. vpis v register pridelovalcev grozdja in vina v okviru vinorodnih dežel;

5. priglasitev in opustitev osebnega dopolnilnega dela ter pridobitev vrednotnice;

6. izdaja EU kartice ugodnosti za invalide;

7. prijava stalnega prebivališča in stalnega naslova v tujini;

8. prijava začasnega prebivališča in prijava in odjava začasnega naslova v tujini ter sprememba naslova v tujini;

9. določitev naslova za vročanje.

Le za nekatere upravne zadeve je določena krajevna pristojnost glede na njeno prebivališče ali nameravani kraj prebivanja stranke (zaradi lažjega preverjanja dejanskega stanja).