Skoči do osrednje vsebine

S sodelovanjem do pozitivnih sprememb ter kakovostnih in dostopnih javnih storitev

Minister za javno upravo mag. Franc Props se je danes sestal z desetimi načelniki upravnih enot (UE). Delovno srečanje je bilo osredotočeno na izmenjavo dobrih praks upravnega poslovanja med upravnimi enotami. Številni ukrepi, od odprave administrativnih bremen do digitalizacije poslovanja, že kažejo prve rezultate, ki v prvem koraku organizacijsko razbremenjujejo zaposlene na upravnih enotah.

Minister je v uvodnem pozdravu načelnicam in načelnikom iz UE Kamnik, Ribnica, Slovenska Bistrica, Vrhnika, Črnomelj, Škofja Loka, Novo mesto, Celje, Ljubljana in Maribor namenil zahvalo za proaktivno sodelovanje ter učinkovito delovanje upravnih enote in podporo uporabnikom storitev.

»Naša prioriteta je, da so z javnim sektorjem zadovoljni uporabniki njegovih storitev, zato je naša skupna dolžnost, da je zagotovljeno nemoteno izvajanje javnih storitev. Slednje pa lahko opravljajo le zadovoljni in motivirani zaposleni, s tem pa tudi pošteno plačani za odgovorno in kvalitetno opravljeno delo,« je uvodni del srečanja sklenil minister mag. Props.

V nadaljevanju je vodja Službe za upravne enote mag. Mirko Stopar povzel dosedanje dogajanje na upravnih enotah, tudi v luči trenutnega izvajanja stavke na nekaterih upravnih enotah. Upravne enote, na katerih stavka ne poteka oziroma poteka samo en dan v tednu, izvajajo povečane aktivnosti pri reševanju upravnih zadev z odpravljeno krajevno pristojnostjo in dodatno servisirajo druge naloge. Pri tem pa načelnice in načelniki delo organizirajo na način, da delo poteka s čim manj motnjami ter so vse ali bistvene upravne storitve dostopne uporabnikom,

Načelnik UE Ribnica Kristjan Košir je pohvalil prizadevnost svojih zaposlenih. "Ko so se odločali o stavkovnih aktivnostih, so imeli predvsem v mislih stiske uporabnikov, ki bi jih morebitna nedostopnost javnih storitev povzročila." Poudaril je, da so v zadnjih tednih prejeli veliko pozitivnih odzivov na svoje delo, kar jim daje dodatno motivacijo za nadaljnje prizadevanje.

V nadaljevanju delovnega srečanja je bila predstavljena posebna delovna skupina, ki bo kot delovno telo oblikovala organizacijske predloge za optimizacijo procesov na upravnih enotah. Skupaj z načelnicami in načelniki, predstavniki sindikalne strani ter predvsem zaposlenimi na upravnih enotah si želimo poiskati pot do določanja optimalnejše strukture delovnih mest, saj so prav uslužbenci upravnih enot ključni pri učinkovitem opravljanju kakovostnih javnih storitev. Le ta pot bo vodila v enakomernejšo obremenitev vseh zaposlenih na upravnih enotah, s tem pa tudi učinkovitosti ter še večje kakovosti javnih storitev.

Na Ministrstvu za javno upravo se zavedamo pomena delovanja upravnih enot ter tudi izzivov tako zaposlenih kot uporabnikov, ki jim le-te nudijo svoje upravne storitve. Zato bomo v sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi nadaljevali z izvajanjem ukrepov, ki se osredotočajo na zagotovitev dodatnih kvot dovoljenih zaposlitev na upravnih enotah, pred tem pa bo Ministrstvo za javno upravo skupaj z načelniki na novo opredelilo prioritete zaposlovanja.

Prav tako bo Ministrstvo za javno upravo skupaj z načelniki upravnih enot pripravilo spremembe sistemizacije delovnih mest, s katerimi se bo preverila ustreznost strukture delovnih mest in le-ta prilagodila zahtevnosti nalog, ki se opravljajo na teh delovnih mestih ter povsod tam, kjer je to glede na izobrazbo in delovne izkušnje zaposlenih na teh delovnih mestih mogoče, pri tem pa se bo delovna mesta referentov, višjih referentov ter svetovalcev sistemiziralo le v najvišjih dveh nazivih.