Skoči do osrednje vsebine

Zaključni obisk dijakov na vladi v šolskem letu 2023/2024

Šolsko leto 2023/2024 smo zaključili z obiskom dijakinj in dijakov Srednje tehniške šole Koper (gimnazijcev in strojnih tehnikov) ter Strokovnega centra mladinskega doma Jarše, ki so nas obiskali v okviru vladnega pedagoškega programa Aktivno državljanstvo.

O vladi in njenem delu so se dijaki pogovarjali s predstavniki Kabineta predsednika vlade, Urada vlade za komuniciranje in Protokola Republike Slovenije.

Dijake je v kristalni dvorani predsedniške palače najprej sprejela Simona Pirnat Skeledžija iz Kabineta predsednika vlade. Po predstavitvi so dijaki rešili kratek kviz, s katerim so pokazili svoje odlično pridobljeno znanje iz šolskega predmeta Aktivno državljanstvo.

Dr. Metka Paragi, svetovalka za področje zdravja v Kabinetu predsednika vlade, je dijakom predstavila svoje delo in izkušnje ter predloge za izboljšanje zdravstva, psihoterapije in legalizacije konoplje.

Dijake je v nadaljevanju nagovoril Jure Trbič, državni sekretar Ministrstva za javno upravo. Mlade je spodbudil, da se zavedajo svoje vloge v družbi in jih pozval, da se aktivno vključujejo v različne dejavnosti, tudi v svojem lokalnem okolju. V razpravi z dijaki je državni sekretar poudarili pomen aktivnega državljanstva in spremljanje oblikovanja vladnih politik, ker imajo neposreden vpliv na naša življenja tako v času izobraževanja kot poklicne poti. Na koncu je mlade spodbudil, da naj postanejo aktivni državljani in tudi na ta način sooblikujejo Slovenijo v prihodnosti.

Dijaki so si ogledali predsedniško palačo in spoznali delo Protokola Republike Slovenije ter Urada vlade za komuniciranje. Razdelili smo jih v dve skupini in izvedli dve predstavitvi: ogled predsedniške palače z opisom dela Protokola in obisk medijskega središča, ki ga upravlja Urad vlade za komuniciranje.

Tamara Mavko iz Urada vlade za komuniciranje je dijakom predstavila medijsko središče in izvedla simulacijo novinarske konference vlade, kjer so se dijaki preizkusili v vlogah ministrov in novinarjev. Simulacijo smo povezali s temo obiska, da so lahko komentirali vtise, ki so jih pustili predstavniki vlade in vladni prostori. Dijaki so odlično sodelovali pri simulaciji novinarske konference in predstavili svoje poglede, predloge in rešitve.

V nadaljevanju je Marko Skok iz Protokola Republike Slovenije predstavil predsedniško palačo in delo Protokola. Pojasnil je, da Protokol opravlja strokovna, organizacijska in logistična opravila pri izvedbi protokolarnih dogodkov na najvišji državni ravni v Sloveniji in tujini, vključno z obiski visokih predstavnikov tujih držav v Sloveniji, obiski slovenskih predstavnikov v tujini, predajami poverilnih pisem veleposlanikov predsedniku republike, slovesnostmi ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, državnih proslavah, sprejemih visokih predstavnikov Republike Slovenije in drugih državnih prireditvah.

Pri obiskih sodelujejo tudi sodelavci iz Policije, Generalnega sekretariata vlade in Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije Brdo.

Dijaki so spoznali delo predsednika vlade in ministrov ter se seznanili z delom vseh treh vladnih služb. Dijaki so imeli tako priložnost spoznati vlado, njene naloge, način dela in aktivno sodelovati v razpravi.

Ob koncu pa smo vsem dijakom zaželeli lepe in sončne šolske počitnice 2024.

Fotografije z obiska Srednje tehniške šole Koper in Strokovnega centra mladinskega doma Jarše so na voljo na vladnem Flickr računu.