Skoči do osrednje vsebine

Minister mag. Franc Props na obisku Upravne enote Grosuplje

Minister za javno upravo mag. Franc Props se je danes na delovnem obisku z zaposlenimi in vršilko dolžnosti načelnice mag. Urško Novak pogovarjal o izzivih in priložnostih organizacije dela na Upravni enoti (UE) Grosuplje.

»Vsak obisk upravne enote je priložnost za podroben vpogled v organizacijo dela, konkretne in specifične izzive posamične upravne enote in tam zaposlenih ter za pogovor o možnih rešitvah, prenosih dobrih praks in predlogih za izboljšanje delovanja«, je ob srečanju povedal minister mag. Franc Props. Vršilka dolžnosti načelnice mag. Urška Novak je ob tem izpostavila, da se UE Grosuplje sooča s pripadom in reševanjem zadev brez krajevne pristojnosti, dodatno pa na organizacijo dela vpliva tudi kadrovska problematika v, in sicer bolniške odsotnosti, ki ob skupno 37-ih zaposlenih korenito posegajo v razporejanje dela.

Med obiskom sta minister in vršilka dolžnosti načelnice razpravljala o priložnostih, ki jih ponujata digitalizacija in povezovanje sistemov za izboljšanje procesov in razbremenitev zaposlenih. Minister Props je predstavil pripravo novele Zakona o splošnem upravnem postopku, ki bo izboljšala procese, okrepila učinkovitost dialoga med organi in strankami ter skrajšala in poenostavila postopke. Predlogi se nanašajo tudi na morebitno videokonferenčno izvedbo ustnih obravnav, kar bi lahko vplivalo na pospešitev in poenostavitev postopkov.

Minister Props je v pogovorih izpostavil tudi prizadevanja ministrstva za izboljšanje postopkov prijave, zaposlovanja in dela tujcev. Na skrajšanje postopkov bodo pozitivno vplivale kadrovske okrepitve, izobraževanje in usposabljanja zaposlenih, prenos zadev med upravnimi enotami ter digitalizacija postopkov.

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z drugimi resornimi ministrstvi vodi aktivnosti za optimizacijo postopka pridobitve vozniškega dovoljenja, predvsem z digitalizacijo posameznih korakov in povezovanjem evidenc (zdravniško potrdilo, tečaj prve pomoči, karton vožnje in prijave na opravljanje teorije CPP in izpitne vožnje). Optimizacija se izvaja fazno in bo trajala skozi letošnje in prihodnje leto.

Osrednji del obiska je bilo srečanje ministra z zaposlenimi na upravni enoti. Minister se jim je posebej zahvalil za njihov doprinos k učinkovitemu, kakovostnemu in dostopnemu javnemu servisu.

Obisk na upravni enoti je ponudil tudi priložnost za srečanje z županom občine Grosuplje, dr. Petrom Verličem, in direktorico občinske uprave, Zdenko Grozde. Sogovorniki so poudarili uspešnost in učinkovitost sodelovanja med lokalno skupnostjo in upravnimi organi.