Skoči do osrednje vsebine

Deveta seja delovne skupine za lokalno samoupravo

Delovna skupina za lokalno samoupravo, ki sta jo ustanovila minister za javno upravo mag. Franc Props ter minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek, se je danes sestala na 9. seji.
V sejni sobi za ovalno mizo sedijo predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj ter predstavniki vodstev vseh treh reprezentativnih združenj občin.

Seje se je udeležil tudi državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023 Boštjan Šefic | Avtor: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

1 / 2

Osrednji temi tokratne seje sta bili razprava o obnovi in izvedbi projektov, potrebnih za zaščito ljudi in premoženja pred naravnimi nesrečami, zato se je seje delovne skupine udeležil Boštjan Šefic, državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023.  

V nadaljevanju je sledila razprava o spremembi Zakona o financiranju občin. Člani delovne skupine so se seznanili tudi z dopolnitvijo povabila dogovorov za razvoj regij za sofinanciranje projektov v dvanajstih razvojnih regijah v okviru ciljev evropske kohezijske politike. Za dogovore za razvoj regij so v skladu s Programom evropske kohezijske politike (EKP) 2021–2027 v Sloveniji predvidena sredstva evropske kohezijske politike, in sicer sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada ter sredstva iz integralnega proračuna RS.