Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva

Ministrstvo za javno upravo je danes objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij (NVO) in prostovoljstva 2024. Z javnim razpisom bomo v naslednjih letih sofinancirali predvidoma 180 delovnih mest v prostovoljskih in nevladnih organizacijah.
Na fotografiji  so roke, ki predstavljajo skupnost in učinbkovitost

Z razpisom izboljšujemo organizacijske učinkovitosti in razvoj nevladnih in prostovoljskih organizacij | Avtor: Pixabay free

Z javnim razpisom bomo financirali prostovoljske in nevladne organizacije, ki prispevajo k naslavljanju potreb v okolju z zagotavljanem kakovostnih storitev. Sofinanciranih bo predvidoma 60 delovnih mest mentorjev oziroma koordinatorjev prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah in 120 delovnih mest v nevladnih organizacijah. Delovno mesto znotraj posamezne vloge bo ministrstvo sofinanciralo štiriindvajset mesecev. V obdobju treh proračunskih let bo v okviru javnega razpisa za delovna mesta na voljo skupaj 12,6 milijona evrov.

Za kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebni usposobljeni mentorji in koordinatorji prostovoljstva. Javni razpis bo tako spodbujal zaposlovanje mentorjev in koordinatorjev ter tako prispeval k razvoju in profesionalizaciji prostovoljstva ter kreiranju novih programov v okolju oz. skupnosti.

S sofinanciranjem delovnih mest v NVO želimo doseči ustrezno izboljšanje organizacijske učinkovitosti NVO, s tem pa posledično dobro razvit, učinkovit in inovativen NVO sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje uspešno odzivati.

Rok za oddajo prijav je 7. avgust 2024.

Podrobnosti o razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2024.  Na tej spletni strani bodo na voljo vse informacije o informativni delavnici, ki jo bomo izvedli za potencialne prijavitelje in bo predvidoma v četrtek, 20. junija 2024.