Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Zaključna konferenca FRISCO 1

  Danes je v Zagrebu potekala zaključna konferenca projekta FRISCO1. Gre za strateški projekt, katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane ter na delih porečij Drave in Mure in se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška.

 • Ukrepanje po železniški nesreči v Dolu pri Hrastovljah

  Na Direkciji RS za vode skupaj s koncesionarjem VGP Drava Ptuj d.o.o., izvajalcem gospodarske javne službe varstva in čiščenja celinskih voda, že vse od železniške nesreče v Dolu pri Hrastovljah dne 25.6. pozorno spremljamo stanje in sodelujemo pri izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja ter za zmanjšanje možnosti onesnaženja površinskih voda in vodnih virov.

 • Ložnica - ureditev struge v Gladomesu

  Te dni je Direkcija za vode zaključila z deli na strugi Ložnice v Gladomesu, s čimer je rešen problem erozije brežin in zmanjšana ogroženost pred visokimi vodami. Z dodatnimi pragovi smo preprečili poglabljanje dna in povečali stabilnost struge. Obravnavani odsek med cesto Slovenska Bistrica – Oplotnica in naseljem Gladomes v dolžini 620 m ni bil namreč nikoli sistematično reguliran.

 • Sestanek Stalne delovne skupine pri Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave

  Tajništvo ICPDR je od 26. do 27. 6. 2019 v Budimpešti organiziralo redni, 17. sestanek Stalne delovne skupine pri Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave. Sestanka so se udeležile delegacije držav podpisnic Konvencije o varstvu reke Donave. V mešani delegaciji iz RS se je z DRSV sestanka udeležil tudi 3. svetovalec za mednarodna vprašanja in sodelovanje dr. Aleš Bizjak .

 • DRSV gostila strokovno srečanje na temo vrednotenja poplavnih območij v okviru projekta Danube Floodplain

  Direkcija Republike Slovenije za vode je 18. in 19. junija 2019 gostila 3. strokovno srečanje delovnega sklopa Vrednotenje poplavnih območij, ki poteka v okviru izvajanja projekta Danube Floodplain (Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov). Srečanja v Ljubljani se je udeležilo 30 udeležencev iz devetih držav Podonavja, DRSV kot ena od 22 partnerjev pri izvajanju tega Interreg projekta pa je srečanje gostila prvič.

 • Dan Save

  Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Srbija obeležujejo 1. junij kot Mednarodni dan Save od leta 2007.