Skoči do osrednje vsebine

Napoved za plačilo vodnega povračila in podatki za izračun plačila za koncesijo za leto 2022

Zavezanci za plačilo vodnega povračila morajo do 31. januarja 2023 pri Direkciji Republike Slovenije za vode vložiti Napoved za plačilo vodnega povračila. Koncesionarji morajo podatke za izračun plačila za koncesijo predložiti do roka, kot ga določa posamezna Uredba o koncesiji oziroma koncesijska pogodba.

Napoved za vodno povračilo in podatke za koncesijo lahko uporabniki izpolnijo in oddajo preko spletnega obrazca za vodno povračilo in koncesije.

Napoved za vodno povračilo so dolžni vložiti le tisti zavezanci, pri katerih osnova za obračun predstavlja količina iz vodnih virov odvzete vode in naplavin, izražena v m3. Za ostale vrste rabe vode napovedi ni potrebno vložiti, saj direkcija vodno povračilo odmeri na podlagi podatkov iz svojih evidenc o rabi vode, naplavin in vodnih zemljišč. Napoved morajo vložiti tudi tisti, ki vodo, naplavine ali vodna zemljišča rabijo, pa vodne pravice še niso pridobili.

Več informacij o vodnih dajatvah.