Skoči do osrednje vsebine

Vodni dnevi 2023 - Pospešimo spremembe s partnerstvi in sodelovanjem

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je udeležil simpozija Vodni dnevi 2023 z naslovom Pospešimo spremembe s partnerstvi in sodelovanjem.
Minister Uroš Brežan

Minister Uroš Brežan | Avtor: Klemen Razinger

1 / 3

Simpozija sta se udeležila tudi mag. Neža Kodre, vršilka dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode in Aleš Bizjak iz Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP), ki sta spregovorila o priložnostih in izzivih sodelovanja pri upravljanju voda.

Na letošnjih Vodnih dnevih, ki jih organizira Slovensko društvo za zaščito voda in bodo potekali do 25. maja, udeleženci poudarjajo pomen sodelovanja različnih deležnikov za pospešitev sprememb na vseh področjih upravljanja voda.

V uvodnem nagovoru je minister Brežan poudaril, da se »na MNVP zavedamo, da je voda dragocena dobrina, ključna za ohranjanje okolja in življenja v njej.  Zato je naše poslanstvo usmerjeno v celostno upravljanje voda z namenom varovanja in trajnostne rabe voda, da jo ohranimo za prihodnje rodove. Minister je izpostavil tudi ključne ukrepe, ki so na MNVP vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost, Evropsko kohezijsko politiko z namenom podpiranja investicij na tem področju.«

Mag. Neža Kodre je v svoji predstavitvi izpostavila pomen strokovnih združenj s področja upravljanja voda v Sloveniji, saj se »znotraj združenj oblikujejo poenotena stališča posameznih članov, ki so na tak način bolj vidna«. Pri upravljanju voda je namreč ključno, da sta politika in stroka usklajeni pri zasledovanju skupnih ciljev v dobrobit vseh prebivalcev. V ta namen bo na podlagi tvornega sodelovanja med strokovnimi združenji in MNVP oblikovano strokovno posvetovalno telo.

V okviru reformnega dela Načrta za okrevanje in odpornost se s pripravo Zakona o gospodarskih javnih službah pričakuje povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja ter krepitev preventive za zmanjšanje poplavne ogroženosti s pripravo Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti. Na področju prilagajanja na podnebne spremembe se bodo izvajale investicije za zmanjševanje poplavne ogroženosti in investicije za sanacijo plazov pri čemer se bo prednostno podprlo naravne in zelene rešitve po konceptu na naravi temelječe rešitve (angleško Nature based solutions). Minister je še poudaril, da »bomo na MNVP podprli investicije na področju oskrbe s pitno vodo ter investicije odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, katerih glavni namen je zagotoviti zdravo življenjsko okolje, preprečevanje in zmanjševanje posledic na področju, ki ogrožajo trajnostni razvoj in nadaljevati z naložbami v okoljsko infrastrukturo.«