Skoči do osrednje vsebine

Dijaki so si ogledali ukrepe zmanjšanja poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji

Dijaki 3. letnika Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor so se včeraj v spremstvu svojih učiteljev udeležili vodenega ogleda izvedenih posegov za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Mislinji.

Strokovni sodelavci Direkcije RS za vode in izvajalci, ki so sodelovali pri projektiranju in izvajanju ukrepov, so dijakom uvodoma predstavili potek in ključne cilje projekta, s poudarkom na rešitvah v Pamečah in na Otiškem Vrhu.

Sledil je sprehod ob Mislinji in ogled dela sonaravne rešitve na območju industrijske cone v Pamečah. Na koncu so imeli udeleženci tudi priložnost, da si ogledajo in prisluhnejo predstavitvi  del na gradbišču v Otiškem Vrhu.

Predstavitev je bila del rednih aktivnosti v obsegu storitev obveščanja javnosti operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje Meže z Mislinjo«, ki jo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prav tako pa je bila izvedena predstavitev tudi koristna dopolnitev učnega procesa.

Dijaki si ogledujejo protipoplavne ukrepe
1 / 2