Skoči do osrednje vsebine

Gradnja obvoznice Železniki in ureditev protipoplavnih ukrepov se lahko nadaljuje

Direkcija za infrastrukturo in Občina Železniki sklenili dogovor s pritožnico, ki je vložila pritožbo na dopolnilno gradbeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za gradnjo obvoznice mimo starega dela Železnikov ter za izvedbo del protipoplavnih ureditev, ki so potrebna za zmanjšanje poplavne ogroženosti Železnikov in so del projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – 1. Faza«.

Projekt obvoznice in projekt protipoplavnih ureditev sta bila predmet istega gradbenega dovoljenja, saj sta zaradi stičnih elementov neločljivo povezana, zato je predvidena koordinirana izvedba del. Podporni zid ob Sori je zajet v projektu obvozne ceste in služi vodnogospodarskim ureditvam Sore kot tudi cesti. Nov most za Ovčjo vas pa je zajet v projektu vodnogospodarskih ureditev in se priključuje na obvozno cesto.

S podpisom dogovora, ki med drugim pomeni umaknitev tožbe in tako pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja, bosta lahko oba investitorja, Direkcija za infrastrukturo in Direkcija za vode, nadaljevala z gradnjo obvoznice mimo starega dela Železnikov ter z izvedbo del protipoplavnih ureditev, ki so potrebna za zmanjšanje poplavne ogroženosti Železnikov.

Na spletni strani Poplavna varnost Železnikov lahko najdete več o projektu izgradnje obvozne ceste Železnikov ter vodnih ureditvah za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov .