Skoči do osrednje vsebine

Prihodnost vodarskega poklica v Sloveniji

Danes je na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo potekala okrogla miza na temo prihodnosti vodarskega poklica v Sloveniji. Okrogle mize se je udeležila tudi mag. Neža Kodre.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za okoljsko gradbeništvo in Hidroinštitut sta organizirala 39. Goljevščkov spominski dan, v okviru katerega je potekala okrogla miza z naslovom Prihodnost vodarskega poklica v Sloveniji.

Udeleženci okrogle mize so razpravljali o svojih izkušnjah pri zaposlovanju diplomantov vodarstva in okoljskega inženirstva in ugotavljali, da se vsi soočajo z velikim pomanjkanjem tega kadra. Prav tako se tudi fakulteta v zadnjih letih sooča z vse manjšim vpisom kar pomeni, da se bo problematika v naslednjih letih še poglabljala. Pogovarjali so se o načinih naslavljanja problematike in se dogovorili za skupne aktivnosti za izboljšanje stanja.

Poklic vodarja ponuja številne izzive na področju ohranjanja pitne vode, zagotavljanja zelene energije in protipoplavne varnosti ter načrtovanja sonaravnih ureditev. Vodarji sodelujejo pri upravljanju voda, ki je eno izmed najpomembnejših naravnih bogastev Slovenije. V luči podnebnih sprememb bo ta poklic, ki skrbi za dobrobit družbe, v prihodnosti še pridobil na pomenu. Prav tako je, glede na ugotovitve sogovorcev okrogle mize, zaposlitev tega profila diplomantov v Sloveniji zagotovljena.

Okrogle mize so se udeležili mag. Neža Kodre vršilka dolžnosti direktorice Direkcije RS za vode, dr. Tanja Prešeren, direktorica Hidroinštituta, mag. Marko Cvikl, direktor javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o. in mag. Iztok Rozman, direktor projektov pri Zbornici komunalnega gospodarstva.

Predavalnica z udeleženci okrogle mize
1 / 2